ADA : Femmes et nouvelles technologies - Femmes et IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Informatica-attitude van ICT-salonbezoekers

Ada present op Vrouwendag 2004 in Hasselt

Ada op Vrouwendag te Antwerpen

Dag van de Vrouw en de Technologische Industrie

Ada present op Sophia Colloquium

Brussel in vrouwenhanden

Congres "Women in ICT 2005"

Informatica tussen andere wetenschappen

ICT & Onderwijs in Flanders Expo

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Studiedag "Vrouwen en nieuwe technologieën"

De Franstalige studiedag "Vrouwen en nieuwe technologieën" werd georganiseerd door Sofft (dienst voor Oriëntatie en Opleiding van Werkzoekende vrouwen) in het kader van het ADA-netwerk. De studiedag vond plaats op donderdag 6 november 2003 te Luik en maakt een balans op van de plaats die vrouwen innemen in ICT-beroepen (Informatie- en Communicatietechnologieën).

Het onderwerp wordt ook behandeld in de nieuwe brochure van Sofft met als Franstalige titel Pourquoi pas elles dans les métiers de l’informatique?

De studiedag begon met een rondetafelgesprek met vijf interventies:

 • De dienst Sofft en haar ICT-oriëntatie: Myriam Fatzaun, directrice
 • Vrouwen en technologieën, een prioriteit van het toekomstcontract voor Wallonië:Raymonde Yerna, vormingsraadgeefster op het kabinet van minister Philippe Courard
 • Vrouwen en nieuwe technologieën, een institutionele aanpak: Sophie Matkava van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;
 • Het ADA-netwerk, opdat vrouwen ook blinken in informatica: Anne-Laure Buisson van Interface3
 • Waarom geen ’zij’ in informaticaberoepen? : presentatie van de Sofft-brochure door Myriam Lemort.

De namiddag bestond uit drie workshops, met als doel het opstellen van operationele aanbevelingen.

Workshop 1 (gender): "ICT: welke werkgelegenheden voor vrouwen?": Annie Cornet, professor aan de Universiteit van Luik.

De actieaanbevelingen die in deze workshop werden geformuleerd om de toegang van vrouwen tot de ICT-sector te vergemakkelijken, waren onder meer:

 • Het wijzigen van het beeld van ICT-beroepen als iets mannelijk, en het beter informeren van vrouwen over de werkelijke inhoud van deze beroepen en de vaardigheden die ze vereisen (dezelfde opmerking werd gegeven voor de inhoud van de opleidingen). De media die hierin een grote rol spelen, dienen bij deze acties betrokken.
 • Werken aan de deconstructie van rolpatronen, om meisjes te helpen zich de computer makkelijker eigen te maken

Wat de overheid betreft, menen de deelnemers aan deze workshop dat een beleid van financiële beloning moet worden ingesteld t.a.v. werkgevers die vrouwen in dienst nemen (een premie proportioneel met de aanwezigheidsduur van een vrouw op een betrekking).

Workshop 2 (cultuur): "Ons zelfbeeld": Laurence Rassel, Constant vzw

In het kader van het ’cyberfeminisme’ werden een reeks ICT-vrouwbeelden behandeld:

 • Isabelle Collet, doctoranda onderwijswetenschappen had het over een aantal van onze ’voormoeders’ in de informatica: Ada Lovelace, eerste vrouwelijke programmeur; Grace Hopper, lid van het Amerikaanse leger en uitvindster van de eerste compilator.
 • Nadine Plateau (Sophia, Vrouwenstudies-netwerk) had het over het beeld op de voorpagina van Donna Haraway’s mythische tekst uit de jaren 80, Cyborg Manifesto. Op de voorpagina: een vrouw met een dierenvel aan en met op de plaats van haar hart een geïntegreerd circuit.
 • Muriel Andrin, onderzoekster aan ULB met als studieobject de representatie van vrouwen in de film, stelde ons ’Akiros’ voor. Een virtuele heldin voorzien van een lichaam dat ’technologisch is gereconstrueerd’.

Nadine Plateau (Sophia ): "Wat deze drie beelden met elkaar gemeen hebben is dat ze de positie van de vrouw wijzigen: van bekeken object naar subject dat kijkt. Een revolutie in de beeldvorming, vergeleken met klassieke positie van vrouwen in de westerse kunst: vrouwen als model, mannen als kunstenaar."

Workshop 3 (burgers): "IT-burgers… of hoe ICT de deelname van burgers kan bevorderen": Françoise Kemjou, directrice bij Esnet.

De workshop vertrok van de definitie van burger: "Een verantwoordelijke burger zijn, is actief deelnemen aan het sociale, culturele en economische leven. En dit door een persoonlijke ethiek te ontwikkelen die gebaseerd is op openheid, het vrije denken, een kritische geest, solidariteit en verantwoordelijkheid."

Na het uitwisselen van ervaringen over burgerparticipatie dankzij ICT, kwam deze workshop tot een aantal aanbevelingen:

 • De gratis toegang tot informatica vergroten op bestaande plaatsen (scholen, administraties, ondernemingen)
 • Informaticavorming moet een integraal onderdeel worden in de lerarenopleiding
 • Zorgen voor een basisdienst Internettoegang (naar het model van de bancaire basisdienst)
 • Een gratis telefoonnummer invoeren waar inlichtingen kunnen worden ingewonnen en hulp gekregen inzake ICT

Lees het volledige verslag (enkel in het Frans, .doc)
Brochure: Lees meer

januari 2003

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium