ADA - Vrouwen en Nieuwe TechnologieŽn

Een structurerende vraag stellen

 

Voorafgaand aan iedere analyse:

EEN STRUCTURENDE VRAAG STELLEN DIE BEPAALT HOE DE ANALYSE ZAL VERLOPEN EN DIE HELPT OM DE RELEVANTE ELEMENTEN TE SELECTEREN.

In het kader van ADA, stellen we de volgende vraag:

WELK TYPE RELATIE TUSSEN VROUW EN TECHNOLOGIE WORDT IN HET BEELD GELEGD?

Het spreekt voor zich dat deze analysemethode en vragen gebruikt kunnen worden op basis van een andere vraagstelling en in een andere context, bijvoorbeeld:

Hoe wordt de job afgebeeld?

Wat voor familierelatie is er te zien in dit beeld?

Hoe wordt het stedelijk milieu in beeld gebracht?

Enz.