ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Vertrouwdheid met computerapparatuur bevorderen

Ssst… hier rijpt de vrouwelijke informaticus

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Korte informatica-initiatiecursussen voor vrouwen

Plechtige opening Open Leercentrum Brussel

Dankzij de financiële steun van Microsoft kunnen laaggeschoolde vrouwen op het opleidingscentrum Interface3 nu ook terecht voor een drie weken durende initiatiecursus informatica. De plechtige opening van het Open Leercentrum vond plaats op 28 april jl. en werd gevolgd door een debat en een rondleiding.


 

De meeste opleidingscentra, zoals die uit het Ada-Netwerk (1), organiseren enkel lang lopende professionele opleidingen. Opleidingen die leiden tot een informaticaberoep en waarvoor laaggeschoolden niet in aanmerking komen. Nochtans is er onder laaggeschoolde vrouwen grote vraag naar kort lopende initiatiecursussen informatica (2). Om hieraan tegemoet te komen openden Microsoft en Ada in de gebouwen van Interface3 te Brussel een Open Leercentrum.

Wie aanwezig was op de opening van het Open Leercentrum werd getrakteerd op een rondleiding en kreeg van Microsoft te horen dat het van plan is in België nog andere Leercentra te openen. Bruno Segers, algemeen directeur van Microsoft Belux, keek alvast veelbelovend in de richting van het vrouwencollectief in Louvain-La-Neuve. In het kader van de Sociale Verantwoordelijkheid van ondernemingen wil Microsoft de strijd aangaan tegen de digitale uitsluiting van vrouwen.

Tijdens het debat benadrukte Ineke Rampart, corporate communication manager bij Microsoft, de maatregelen die Microsoft treft ten behoeve van het personeel om een zo goed mogelijke balans tussen privé en werk te garanderen. Mevrouw Poiret, informaticaverantwoordelijke in Bergen wierp op dat de technische reputatie van informatica onder de studenten een rem vormt op de aanwezigheid van vrouwen in de opleidingen. Corine Van Hellemont, hoofdredactrice van de ADA-Nieuwsbrief, bevestigde dit laatste en zei dat meisjes onvoldoende op de hoogte zijn van de huidige inhoud van de verschillende informatica-beroepen en de gewijzigde arbeidssituaties in de sector.

Het Open Leercentrum te Brussel zal dit jaar 200 vrouwen opleiden in modules van twaalf dagen voor groepjes van steeds veertien vrouwen. De inschrijvingen bevestigen de reële behoefte: voor 2005 zijn de modules al bijna volzet.

Anne-Laure Buisson
mei 2005

Notes
(1) Aan het Ada-Netwerk nemen vier opleidingscentra deel: Aron in Hasselt, Atel in Hasselt, Interface3 in Brussel en Sofft in Luik.
(2) Zie Ada’s artikel: En het Internet redde de vrouw?

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium