ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Project Electronic@ lanceert nieuwe instrumenten

Heeft iedereen gelijke kansen in cyberspace?

Brussel verwelkomt symposium over gender en ICT

Europees project ontkracht veronderstellingen

’Informatica Feminale’ doorbreekt de mannelijke universiteitscultuur in informatica

Waarom kiezen vrouwen
voor een baan in ICT en waarom niet?

Informatica: vooral voor meisjes een wetenschap apart

Databank met pedagogisch ICT-materiaal ware goudmijn

Genderkloof in Europa blijft groot

Heeft de digitale kloof een geslacht?

Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?

Bruisende plannen om de IT sector aantrekkelijk te maken

Roddelen is netwerken

 
Click hier om de rubriek af te drukken

FTU-onderzoek

Carrière maken in een informaticaberoep

De FTU (Fondation Travail Université de Namur) doet al jaren onderzoek naar nieuwe technologieën en hun impact op de arbeidsomstandigheden. In hun nieuwste onderzoeksrapport naar ICT-loopbanen in ondernemingen worden de hindernissen die vrouwen ondervinden op een rij gezet.

Het rapport is gebaseerd op case-studies in vier ondernemingen en op biografische analyses van een veertigtal personen, 21 vrouwen en 19 mannen(1) . Hierbij zitten ook zestien personen die een socio-professionele vorming hebben genoten. In het rapport worden ondermeer de permanente vormingsmogelijkheden in de onderneming onder de loep genomen. In ondernemingen die voortdurend onderhevig zijn aan technische vernieuwingen is permanente vorming immers van essentieel belang. Maar de vaststelling die in het rapport wordt gemaakt, is zorgwekkend te noemen.

In de onderzochte ondernemingen blijken vrouwen nog altijd minder dan mannen in aanmerking te komen voor formele permanente vorming. En veel ruimte om zichzelf te vormen is er ook niet, tenzij de ICT-werkneemster jong en kinderloos is. De meeste vrouwelijke ICT’ers moeten het dus vooral hebben van vorming op de werkplek. Maar wat nog het meest zorgwekkend is, is dat in een aantal ondernemingen vorming op de werkplek zelfs niet eens mogelijk is, zo blijkt uit het rapport. Bij ICT-professionelen leidt dat vlug tot een progressieve degradatie van de vaardigheden.

Het FTU-onderzoek naar ICT-loopbanen zet ook de voornaamste kenmerken van de arbeidsomstandigheden in de ICT-beroepen op een rij, en stelt ongeveer hetzelfde vast als in andere Europese landen: carrières worden individueel onderhandeld, overuren zijn schering en inslag en de werknemers zijn gepassioneerd door hun werk. Meer over het vrouw(on)vriendelijk karakter van de IT-sector vindt u in een Focus op deze site(2).

Anne-Laure Buisson
Mei 2005

Noten & links
(1) De FTU-analyse is uitgevoerd in Belgische Franstalige ondernemingen, en houdt rekening met de impact van de moeilijkheden van de informaticamarkt in 2001-2002. Vendramin, P., Guffens, C. « Parcours en enterprises dans les metiers des TIC », FTU, 2005. http://www.ftu-namur.org/fichiers/RapMETIC-cas.pdf
(2) Het vrouw(on)vriendelijke karakter van de IT sector

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium