ADA : Femmes et nouvelles technologies - Femmes et IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Beelden ont(k)leed

Ada’s instrumenten oogsten succes

Vrouwen nemen het virtuele woord

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Gratis cd-rom om je professionele horizon te verruimen

Wegwijs in de informatica en haar beroepen

Met de cd-rom ’Wegwijs in Informatica’ maakt ADA komaf met de drogredenen die vooral meisjes ervan weerhouden een carrière in de informaticasector te beginnen. Op de cd-rom vind je een levendige beschrijving van niet minder dan zestien informaticaberoepen, traditionele ICT-beroepen en beroepen met een sterk informaticagehalte.

Vandaag zijn er steeds minder jongeren, meisjes zowel als jongens, die zich inschrijven voor een hogere opleiding informatica. De professionele toekomstperspectieven van deze sector blijven nochtans relatief goed en sommige experten voorspellen een tekort aan specialisten binnen de tien jaar.

De redenen waarom er afgehaakt wordt, zijn uiteenlopend. Eén van de meest aangehaalde reden is dat de beroepen in de nieuwe technologieën slecht gekend zijn, om niet te zeggen ongekend. Jongeren surfen op het internet, downloaden en chatten, maar van de jobs die zich ’achter’ deze dagelijkse activiteiten afspelen, hebben ze vaak geen flauw idee.

Precies om deze vage zone van het ICT-universum te verhelderen, heeft ADA de cd-rom ’Wegwijs in Informatica’ samengesteld. Op deze cd-rom worden acht beroepen voorgesteld in de informatica zelf, en acht beroepen met een ICT-karakter. Deze laatste zijn beroepen die de afgelopen jaren sterk beïnvloed werden door informatica en er flink door veranderden.

Het mysterie doorgronden

Het ADA-team selecteerde zestien beroepen om het spectrum van de mogelijkheden in de nieuwe technologieën te illustreren. Elk beroep wordt voorgesteld aan de hand van een verklarende fiche waarin je kan lezen over een doordeweekse werkdag in dat beroep, de details over de activiteiten en de vereiste bekwaamheden. De fiche wijst ook op enkele kwaliteiten die nuttig zijn bij het uitoefenen van een bepaald beroep en het standaardparcours voor opleiding tot dat beroep.

Zo ontdek je beroepen waarvoor je universiteit moet lopen, zoals bio-informaticus, en anderen waar je mee van start kan gaan zodra je de middelbare school hebt verlaten, zoals helpdeskmedewerkster. Tussen deze twee uitersten bevindt zich nog een hele reeks functies, zoals webmaster en boekhouder, analist-programmeur en ERP-consultant, PC-technieker, videomonteur m/v, enz. Voor elk wat wils!

Rolmodellen

Bij elke jobfiche hoort een videofilm of een tekst met telkens een interview met vrouwen die deze beroepen dagelijks uitoefenen. Deze vrouwen vertellen je over hun passie, hun genoegens en moeilijkheden en laten een verhelderend licht schijnen op de minder duidelijke kanten van hun job.

Tegelijkertijd dienen zij als model waar adolescenten zich aan kunnen spiegelen en helpen ze stereotypen te doorbreken:

de jongeren ontdekken dat een informaticus een heel ’gewone’ vrouw (of man) is, open en spontaan, met of zonder gezinsleven, met een vast uurrooster of tuk op overuren, mijlen verwijderd van het vastgeroeste beeld van de ’nerd’ van een informaticus die als een plant voor zijn scherm hokt.

Er wordt met een kritische blik gekeken naar een wereld die vaak negatief bekend staat maar in werkelijkheid zeer divers is.

De beroepen op de cd-rom

Informaticaberoepen:

 • Webmaster m/v
 • Webdeveloper m/v
 • Analist-programmeur m/v
 • Databasebeheerder m/v
 • Netwerkbeheerder m/v
 • Helpdeskmedewerker m/v
 • PC-technieker m/v
 • ERP-consultant m/v

Beroepen met ICT-karakter:

 • Boekhouder m/v
 • Office Manager m/v
 • Video Monteur m/v
 • Animatiefilmregisseur m/v
 • Technoloog medische beeldvorming m/v
 • CAD-tekenaar m/v
 • Drukker m/v
 • Bio-informaticus m/v

Verschillende toegangswijzen

De cd-rom biedt meerdere mogelijkheden om de uitgebreide informatie te raadplegen, naargelang je interesse en je noden.

- De ’interviews’ zorgen voor een ontmoeting met vrouwelijke informatici en hun getuigenissen. Dit kan je doen vooraleer je doorklikt naar een meer systematische omschrijving van de verschillende beroepen.

- Via ’bekwaamheden’ kan de bezoeker de doelgroep bepalen van het beroep dat haar/hem interesseert, aan de hand van een grafiek die de benodigde kennis aan informatica en ’andere’ vereiste bekwaamheden weergeeft. Zo onderscheidt men beroepen die sterk informatica-gericht zijn, waar de beheersing van de computer en het gebruik ervan centraal staan en beroepen waar commerciële, wetenschappelijke of relationele bekwaamheden belangrijker zijn dan het puur technologische aspect.

- Een derde toegang klasseert de beroepen volgens persoonlijke smaak: eerder gericht op organisatie, techniek of creativiteit. Elk vindt hier haar/zijn beroep.

Bonus

De voorstelling van de verschillende beroepen mag dan het hart van de cd-rom vormen, het is echter niet het enige dat je er op kan vinden. ’Wegwijs in Informatica’ bevat bijvoorbeeld ook een lijst met goede redenen om in de informatica te stappen, een kleine documentaire over werknemers in de informatica en een historiek van het vak.

Een ander deel buigt zich over het opleidingstraject. Daar vind je het interview met studenten die deze carrièrekeuze maakten en een samenvattende tabel van de mogelijke studiewegen (zie kader).

Tenslotte is er een quiz die nagaat of je de specifieke kenmerken van de voorgestelde jobs goed begrepen hebt en een ludieke test die onthult welke job het beste bij je past.

Niet enkel voor jonge meisjes...

De cd-rom ’Wegwijs in Informatica’ is een realisatie in het kader van het ADA Project - Vrouwen en nieuwe technologieën -, wat verklaart dat alle getuigenissen op dit medium van vrouwen komen. Toch is alle informatie die op deze cd-rom is gebrand perfect geschikt voor zowel mannen als vrouwen, en de aanwezigheid van de vrouwelijke modellen zou de jongens niet mogen afschrikken - tenminste, dat hopen we toch!

Zo richt de cd-rom ’Wegwijs in Informatica’ zich op het eerste zicht louter tot adolescenten in de laatste schooljaren, terwijl het schijfje boordevol informatie staat voor iedereen die zich wenst te her/oriënteren, op gelijk welk moment in haar of zijn carrière. Hoewel de opleidingstrajecten die voorgesteld worden overeen komen met het klassieke parcours van studenten, zijn de voorgestelde beroepen vaak ook toegankelijk via andere types van vorming. Meer details over de aanpak die achter de creatie van dit instrument schuilt, vind je in de brochure die wordt meegeleverd met de cd-rom.

Eléonore Seron

Bestel de cd-rom

Alles bij elkaar nodigt "Wegwijs in Informatica" jonge en minder jonge mensen, meisjes en jongens, uit om zich aan het avontuur van een carrière in de informatica te wagen.

- Indien u interesse heeft in deze cd-rom, aarzel dan niet om het formulier in te vullen en deel te nemen aan een demonstratiesessie of de cd-rom met brochure te bestellen.

- Voor een online presentatie van de cd-rom bezoek Ada’s webrubriek.

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium