ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Informatica-attitude van ICT-salonbezoekers

Ada present op Vrouwendag 2004 in Hasselt

Ada op Vrouwendag te Antwerpen

Studiedag "Vrouwen en nieuwe technologieën"

Ada present op Sophia Colloquium

Brussel in vrouwenhanden

Congres "Women in ICT 2005"

Informatica tussen andere wetenschappen

ICT & Onderwijs in Flanders Expo

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Opendeurdag Interface3 en Agoria

Dag van de Vrouw en de Technologische Industrie

Op 24 maart 2005 organiseerden het opleidingscentrum Interface3 (1) en de sectorfederatie Agoria (2) een Opendeurdag. Technologische bedrijven maakten er kennis met het opleidingscentrum en knoopten gesprekken aan met vrouwen in opleiding. Het belang van diversiteit in het personeelsbestand werd onder de aandacht gebracht.

Personen van buitenlandse origine ondervinden bij aanwerving in Brussel nog altijd discriminaties, zo blijkt uit een recente studie.(3) Het personeelsbestand in de technologische industrie telt slechts 15% vrouwen.(4) Nochtans kan diversiteit een troef zijn, aldus de werkgevers: verschillende manieren om de wereld te benaderen zorgen voor meer creativiteit, een beter klantencontact en een betere inpassing van de onderneming in haar omgeving.

Interface3, één van de opleidingscentra binnen het Ada-project, organiseert sinds 1988 opleidingen voor vrouwen van alle nationaliteiten. Tijdens de opendeurdag voor ondernemingen, georganiseerd i.s.m. Agoria op 24 maart 2005, werd dan ook het belang van diversiteit in bedrijven onderstreept: diversiteit wat gender betreft, cultuur of etnische afkomst, en bovenal de wil om samen komaf te maken met de discriminaties op de werkvloer.

Tijdens de opendeurdag stelden de deelnemende bedrijven vast dat de vrouwen in opleiding absoluut niet beantwoordden aan de stereotypen rond vrouwen en ICT. De aanwezige ondernemingen waren getuige van de technische kwaliteiten van de cursisten. Bovendien sprak de motivatie en het enthousiasme van deze vrouwen boekdelen. Ook tijdens het debat lieten de vrouwen in opleiding zich niet onbetuigd en legden zij het vuur aan de schenen van Dominque Michel, algemeen secretaris van Agoria, en René Branders van Four Industriel Belge. Maar daarover meer in een volgend focus-artikel over discriminaties bij aanwerving op www.ada-online.org.

E.S.
Mei 2005

Noten & links
(1) Autonoom ICT-opleidingscentrum voor vrouwen te Brussel, http://www.interface3.be
(2) Sectorfederatie van de technologische industrie, http://www.agoria.be
(3) Onderzoek in het kader van Contract voor de economie en de tewerkstelling in Brussel, syntheserapport (januari 2005): "Discriminatie van vreemdelingen en personen van vreemde afkomst op de arbeidsmarkt in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest." Waarschijnlijk binnenkort beschikbaar op het internet.
4) Persmededeling van Dominique Michel, algemeen secretaris van Agoria, 24/03/2005.

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium