ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Interview met Sally Bostyn
commercieel bediende bij Beldé

Interview met Karine Tirry, productiesecretaresse bij Radio Donna

Interview met Annick Daniëls, wetenschappelijk medewerkster bij Innogenetics

Interview met Evi Van Ermen, verpleegkundige radiologie

Interview met Gaëlle, videomonteuse

Interview met Séverine, technologe medische beeldvorming aan het Brusselse Bordet Instituut

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Interview met Silvia, animatiefilmregisseur

Silvia is animatiefilmregisseur en werkt via subsidies van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Haar fascinatie voor computers groeide naarmate ze de creatieve en tijdsbesparende mogelijkheden van computerprogramma’s ontdekte. Volgens Silvia moet techniek de creativiteit dienen en wie artistieke ambities heeft moet zich door de computer niet laten afschrikken, want de expressieve mogelijkheden zijn onbeperkt...
Bekijk de video

Hoe ben je in dit beroep terechtgekomen?
Als kind was ik reeds gefascineerd door beweging. Ik zat graag in de auto en hield ervan om alles wat voorbijflitste te registreren. Ik tekende ook veel en zat al vanaf mijn zesde op de tekenacademie. Later is mijn artistieke ambitie vooral ontstaan vanuit een persoonlijke drang om mij uit te drukken. Naast tekenen hield ik ook erg van het medium film en zo kwam ik bij animatiefilm terecht.

Welke opleiding heb je gevolgd?
Ik heb 4 jaar animatiefilm gestudeerd in Gent. In die tijd werd alles nog op film gemaakt: we tekenden alles manueel, er was op school nog geen enkele computer te bespeuren. Toen ik later naar werk zocht botste ik op een gebrek aan computerkennis en dus besloot ik een computer te kopen. Het was niet eenvoudig om alles van nul af aan te leren. Het heeft bijvoorbeeld een tijdje geduurd vooraleer ik door had welke programma’s voor mij zinvol waren. Ik besloot het stapsgewijs te doen: ik experimenteerde wat thuis, maar zocht ook de hulp van vrienden op. Uiteindelijk ben ik bij de televisie gaan werken en heb daar technisch heel wat geleerd.

Hoe is je fascinatie voor computertechnieken gegroeid?
Dat was zeker niet onmiddellijk het geval. Toen ik voor animatiefilm koos, dacht ik dat het minder technisch zou zijn dan film, terwijl het tegendeel geldt: animatie vraagt lange en repetitieve processen die de hulp van een computer vragen. Al snel ontdekte ik naast het technische aspect ook de vele expressieve mogelijkheden van een computer, die heel anders zijn dan bij manuele expressie. Ik ben dan ook voortdurend op zoek naar technieken die toelaten om zowel creatief als tijdsbesparend te werk te gaan.

Van welke technieken maak je gebruik?
Ik werk momenteel aan een film waarbij de live opnames gebeuren tegen een blauw scherm, blue screen genaamd. Dit moet later handmatig weggewerkt worden om er een digitale achtergrond tegen te plaatsen. Dit digitaal ’wegkleuren’, ook wel ’keyen’ genoemd, gebeurt in een compositing programma, zoals After Effects. Naast After Effects gebruik ik ook Photoshop, Adobe premier en Avid Express.

Met 3D programma’s kan ik zelf niet werken, maar ik ben op de hoogte van hun mogelijkheden. In mijn film werk ik samen met 3D animators die dit werk voor hun rekening nemen. Het is heel belangrijk dat je als regisseur de mogelijkheden van die technieken kent, ook het vakjargon moet je je eigen maken, want dat bevordert enorm de communicatie met je medewerkers, die in mijn geval hoofdzakelijk uit Pc wizards bestaan.

Al die technische kennis moet je met elkaar kunnen uitwisselen, je moet als het ware dezelfde taal spreken om optimaal op elkaar afgestemd te raken, dit kan enkel de creativiteit ten goede komen.

Hoe verloopt de productie van zo’n animatiefilm?
In een eerste fase ontwikkel je ideëen, meestal via schetsen die als werkinstrument worden gebruikt om het script naar je medewerk/st/ers toe te communiceren. In een tweede fase bundel je de schetsen volgens een storyboard. Dit is het skelet van de film dat de timing en de opeenvolging van de shots aangeeft. In een derde fase organiseer je de liveopnames. Meestal moeten er decorelementen worden ontwikkeld en vinden er repetities plaats. De laatste fase is de postproductie. Deze fase is vrij lang omdat alle beeldlagen hier samen in één programma worden geplaatst, die dan beeld per beeld bewerkt worden, wat heel wat arbeid vraagt.

Hoe kan je als animatieregisseur je boterham verdienen?
Je kan ofwel commerciëel ofwel via subsidies werken. Op dit moment werk ik met subsidies van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent, maar ik heb ook commerciëel werk gedaan. De niet-commerciële weg is vaak de moeilijkste omdat je alles zelf moet organiseren en je niet kan binnenglippen in een bestaande structuur.

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om animatieregisseur te worden?
Je moet beschikken over een groot doorzettingsvermogen. Je moet zowel creatief als organisatorisch sterk zijn. Je moet flexibel zijn en goed problemen kunnen oplossen. Je moet ook beschikken over een goede intuïtie en de kwaliteiten van anderen goed kunnen inschatten.

Hoe is het om als vrouw in de erg mannelijke regisseurswereld te werken?
Je komt in dit beroep inderdaad meer mannen tegen, wat daarom niet betekent dat dit een mannelijk beroep is: er zijn heel wat vrouwen die creatief met computers werken, als videomonteuse bijvoorbeeld. Maar inderdaad: soms bots je wel eens op vooroordelen. Ik denk dat vrouwen techniek op een andere manier benaderen dan mannen. Ik zie bijvoorbeeld dat vrouwen intuïtiever met de computer omgaan en techniek eerder zien als een middel om je persoonlijk uit te drukken. Dat is een heel ander vertrekpunt dan gefascineerd zijn door techniek op zich. Toch denk ik dat technologie vrouwen niet mag afschrikken: als je overtuigd bent van wat je wil doen kan je alles leren...

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium