ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Brochures Electronic@

Het project Electronic@ ontwikkelde een reeks van vier instrumenten in de vorm van brochures en een cd-rom. Elk instrument richt zich op een andere groep van zogenaamde actoren die een rol spelen bij de gelijke toegang van vrouwen en mannen tot informaticastudies en werk in de ICT-sector. Deze actoren zijn de meisjes en vrouwen zelf, studievoorlichters en lesgevers, arbeidsbemiddelaars en wervingskantoren en natuurlijk de werkgevers.

Hoewel de instrumenten inhoudelijk zijn afgestemd op een specifieke groep, lopen een aantal opdrachten als een rode draad doorheen de reeks: het helpen ontwikkelen van een groter bewustzijn met betrekking tot de genderthematiek, het doorbreken van stereotypen en het verschaffen van nuttige info en tips.

Kansen & Beroepen

Kansen & Beroepen richt zich tot de meisjes en vrouwen zelf.
Er worden veel voorbeelden gegeven van echte ICT-beroepen én beroepen die beïnvloed zijn door ICT. Zo wordt duidelijk dat ICT-vaardigheden ook hoogst noodzakelijk zijn voor wie bijvoorbeeld een succesvolle schoonheidsspecialiste, journaliste, vertaalster of arts wil worden.

Studie & Vorming

In Studie & Vorming wordt een reeks mythes over informaticastudies en opleidingen ontkracht door tekst en uitleg te geven.
Zo wordt duidelijk waarom een ICT-job niet is voorbehouden aan werkzoekenden met een hogere studie. Of waarom je in een ICT-functie niet je hele loopbaan achter een scherm zit. Juist in veel ICT-werk moet regelmatig overleg worden gepleegd tussen én in verschillende teams.

Rekrutering & Plaatsing

Rekrutering & Plaatsing is bestemd voor wervings- en selectiekantoren en arbeidsbemiddelaars.
In deze brochure worden veel tips gegeven waar consulenten van dergelijke kantoren rekening mee kunnen houden. Een genderneutrale vacature specificeert de kennis en skills die nodig zijn voor een bepaalde functie in plaats van een algemene beschrijving te geven. Een andere tip zegt dat arbeidsbemiddelaars bij voorkeur actuele en complete informatie geven over technische functies omdat niet iedereen altijd op de hoogte is van de sociale en creatieve aspecten van dit werk.

Diversiteit: Een Toegevoegde Waarde

In Diversiteit: Een Toegevoegde Waarde stellen een aantal organisaties zich voor.
Christel Verschaeren, IBM Belgium Women’s Council Leader maar ook de zaakvoerders Nicole Beelen en Ilse Antheunis van de kleine firma NotomatoeS leggen uit op wat voor manier mannen én vrouwen in hun organisatie omgaan met ICT-werk. De oplossingen lopen uiteen van verschillende carrièretrajecten in grote organisaties tot jobsharing of de herziening van bepaalde taken, in kleine organisaties.

De instrumenten (brochures en cd-rom) zijn verkrijgbaar in beide landstalen.
Ze zijn gratis te bestellen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Ernest Blérotstraat 1 (locaal 2031)- 1070 Brussel
tel : +32(0)2 233.40.18 / fax : +32(0)2 233.40.32
e-mail: egalite@meta.fgov.be
small>

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium