ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Project Electronic@ lanceert nieuwe instrumenten

Heeft iedereen gelijke kansen in cyberspace?

Brussel verwelkomt symposium over gender en ICT

Europees project ontkracht veronderstellingen

’Informatica Feminale’ doorbreekt de mannelijke universiteitscultuur in informatica

Waarom kiezen vrouwen
voor een baan in ICT en waarom niet?

Informatica: vooral voor meisjes een wetenschap apart

Databank met pedagogisch ICT-materiaal ware goudmijn

Genderkloof in Europa blijft groot

Carrière maken in een informaticaberoep

Heeft de digitale kloof een geslacht?

Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?

Bruisende plannen om de IT sector aantrekkelijk te maken

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Menselijk gedrag

Roddelen is netwerken

Roddelen doet iedereen, maar of vrouwen het meer of minder doen dan mannen, daar is niet iedereen het over eens. Wat in studies wel werd vastgesteld is dat vrouwen en mannen meestal over andere zaken roddelen en er nog baat bij hebben ook.

Nog steeds wordt roddelen als een typisch vrouwelijke eigenschap gezien. Onterecht, zo bleek tijdens een seminarie dat op 21 juni werd georganiseerd door Felink [1], het netwerk binnen de overheid met focus op vrouwen. Mannen roddelen ook, maar zien het niet als roddel.

Roddelen is niet noodzakelijk een slechte zaak, legt Charlotte De Backer [2] uit die aan het thema roddelen haar doctoraat wijdde en er onlangs ook een populariserend boek over schreef met als positieve ondertitel “Waarom roddelen gezond is”.

Met roddelen kan je uiteraard reputaties manipuleren, maar door zelf te roddelen en naar roddels te luisteren, kan je ook heel veel leren. Een roddel als ‘X of Y heeft dit meegemaakt en het is zus of zo uitgedraaid’, is een goedkope en snelle manier om te leren uit de ervaringen van anderen. De Backer onderstreept het belang om op de werkvloer, zeker als je nieuw bent in het bedrijf, goed te luisteren naar roddels en de koffiepauzes niet te missen. Uit roddels kan je niet alleen veel opsteken, het is ook een uitstekend bindmiddel. ‘Zolang er geen flagrante leugens worden verspreid, komt roddel bovendien de collegialiteit ten goede,’ zegt De Backer.

Mark Nelissen, professor Gedragsbiologie en Menselijk Gedrag aan de Universiteit Antwerpen, meent dat vrouwen niet meer roddelen dan mannen op de werkvloer. Wel roddelen vrouwen meer over relaties en mannen meer over collega’s. Nelissen ziet het roddelgedrag van mannen dan ook meer in het perspectief van coalitievorming. Monique Wylock van Felink is het daarmee eens: “Ook mannen roddelen er op los, maar ze rationaliseren hun achterklap en doen of ze er niets plezierigs aan vinden”.

Wat het onderwerp ook is waarover wordt geroddeld, en in welk perspectief het gedrag ook wordt gesteld, één ding is voor De Backer duidelijk: roddelen is een vorm van netwerken waar iedereen baat bij heeft, zolang er uiteraard geen leugens worden verspreid.

C.V.H.
juni 2007

[1] Felink, zie: http://www.belgium.be/fedict

[2] Like Belgian Chocolate for the Universal Mind. Interpersonal and Media Gossip from an Evolutionary Perspective.

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium