ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Wat leerkrachten denken over meisjes en informatica

Persoonlijke thema’s populairst

Vrouwelijke politici scholen zich bij

De digitale kloof weer een stukje kleiner

Persbericht : Antwerpen - 16/08/2006 - iPatch work

Meisjes weven digitale lappendeken op Laundry Day

Oud traint oud

 
Click hier om de rubriek af te drukken

De vrije software zaterdagen

Our server, ourselves!

De "Zaterdagschool voor vrije software" is een initiatief van en door vrouwen. Gedurende zes maanden werd gewerkt rond het opzetten van een server. De workshops werden gegeven door lesgeefster verbonden aan het opleidingscentrum Interface3 en vrouwen die actief zijn bij GenderChangers, Grepgrrrls, Collectifs.net, vzw Constant en Bxlug.

De workshops vonden plaats van november 2006 tot maart 2007. De organisatie lag in handen van een groep gedreven vrouwelijke informatici die elkaar leerden kennen tijdens de Digitale Ontmoetingsdagen(1). "De ene helft zijn ’echte’ informatici en de andere helft hobbyisten die niet bang zijn voor computers maar ook geen nerds zijn”, vertelt Laurence Rassel (vzw Constant)l, één van de initiatiefneemsters.

Het programma

Tijdens de workshops werd in kleine groepen stap voor stap aandacht besteed aan de verschillende fases van het opzetten van een server, zoals aan de installatie van de Linuxdistributie, Debian en van de verschillende software, PHP, Mysql, Apache….

Daarnaast werden momenten ingelast waarop alle groepen samenkwamen en over meer algemene onderwerpen kon worden gesproken. Zoals te zien op de site van de Zaterdagen (2), werden tijdens het project de verschillende niveaus met opzet gemengd. Naast de installatie van Debian en Lamp-software, werd aandacht besteed aan thema’s die verder gaan dan alleen techniek, zoals recht (bijv. auteursrecht, wettelijke aansprakelijkheid) en een reflectie over de keuze van diensten die je aanbiedt op een server.

Waarom servers en waarom vrije software?

Laurence Rassel legt uit: “De server is het symbool van ruimte en van plaats op het netwerk. Het gaat om vragen van capaciteit, gastvrijheid, anonimiteit, controle en legaliteit. In het algemeen hebben de mensen die de servers beheren de ’macht’ over wat er niet en wat er wel kan gebeuren online, hoe de gegevens en toegang tot de server zijn beschermd, enz. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe een server precies werkt.”

De keuze voor vrije software wordt uiteraard door politieke redenen bepaald, maar ook doordat de software gratis en toegankelijk is, evenals door het feit dat de gemeenschap van de vrije software bereid is om kennis te delen en op een positieve manier bij te dragen aan de opleiding van andere personen. Tot slot heeft de keuze voor vrije software ook nog een symbolische betekenis, omdat het één van de informaticagebieden is waar vrouwen het minst vertegenwoordigd zijn. Aldus Laurence Rassel.

De concrete organisatie van de zaterdagen

Over de praktische organisatie van de Zaterdagen is nagedacht. Er werd kinderopvang voorzien. Het tijdstip en de planning van de workshops was dus perfect te combineren met het drukke leven van de deelneemsters. En tijd voor gezelligheid was er ook. Tijdens een gemeenschappelijke maaltijd deelden de deelneemsters het eten dat ze thuis hadden klaargemaakt. De recepten werden ’zonder copyright’ gedeeld!

Laurence Rassel: “Door samen tijd door te brengen en dezelfde taal te spreken creëren we een netwerk, maar ook een zekere regelmaat in onze onregelmatige levens."

Docenten van buitenaf

De verschillende lesgeefsters en cursisten hebben aan de workshops blijvende contacten overgehouden: GenderChangers(3), Grepgrrrls(4), Collectifs.net(5), VZW Constant(6) en Bxlug(7). "Positief is dat zij steeds met veel goede wil en enthousiasme hebben gereageerd op de vraag of ze een bijdrage wilden leveren aan de workshops," vertelt Laurence Rassel. "Hun inbreng werd aangevuld door de deelneemsters zelf – lesgeefsters en cursistes van Interface3. Deze laatsten gaven presentaties over vertrouwde onderwerpen, maar moesten ook op onbekende onderwerpen blokken. De Zaterdagen werden zo een perfecte gelegenheid om hun kennis bij te schaven."

Motivatie

Iedereen bleek een zeer uiteenlopende kennis op het gebied van informatica te hebben: tijdens de Zaterdagen zijn onderwerpen behandeld die iedereen kan volgen en die ook nog interessant zijn voor degenen die al kennis op dat gebied hebben. Voor Femke ligt het belang van de workshops vooral in het opbouwen van een basisbegrip. ”Ik verwacht niet dat ik na 10 sessies alles kan, maar ik weet dan in ieder geval wat er mogelijk is, waar ik moet beginnen en waar ik hulp kan vinden.”

Voor anderen, zoals Patricia, gaat het om het bijhouden van vaardigheden en om ze te verdiepen: “Ik wil bijblijven en mijn kennis verdiepen zodat ik direct inzetbaar ben op het moment dat ik een job heb.”

Voor Juliane zijn de sociale en gezamenlijke aspecten het belangrijkste: “In het begin had ik niet echt zin om alleen maar techniek te doen; ik ben gezwicht voor het totaalplaatje, het feit dat het een workshop voor vrouwen is. En de wetenschap dat er ook informatie en debatten zouden zijn over de praktische en legale kant, over vrije software en autonomie. Bovendien heb ik besloten om het LPI certificaat systeembeheer in de wacht te slepen. De constructieve sfeer tijdens de Zaterdagen heeft me net dat duwtje in de rug gegeven.”

Bijna iedereen noemt als een belangrijk element “de gunstige sfeer om dingen te leren”, die volgens Marie Pierre ontstaat door de motivatie van ”de groep vrouwen die gretig is om te leren en die uit alle hoeken van Brussel komt”, aldus Femke.

Nu zijn de volgende vrouwen aan de beurt!

Omdat het aantal plaatsen was beperkt tot maximum 15 personen, moesten de initiatiefneemsters helaas een aantal vrouwen teleurstellen. Er wordt op dit moment gekeken hoe een volgende serie workshops georganiseerd kan worden. Het principe van de Zaterdagen is geheel “copyleft” en mag dus worden overgenomen, gekopieerd en aangepast.

Heb je interesse in de workshop, neem dan contact op met Ada zodat de start van een nieuwe serie van daaruit gecoördineerd kan worden...

Anne-Laure Buisson
April 2007

Noten & likns
(1) www.digitales-online.org
(2) samedi.collectifs.net
(3) genderchangers.org
(4) grepgrrl.org
(5) collectifs.net
(6) www.constantvzw.com
(7) www.bxlug.be

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium