ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Interview met Sabine, helpdeskmedewerkster bij KBC Verzekeringen

Interview met Marleen, webmaster bij XI Multimedia Solutions

Interview met Erna, analist-programmeur bij Smart solutions

Interview met Rose, lesgeefster netwerkbeheer bij Technifutur

Interview met Machtelt Garrels, Linux consultant

Interview met Concilia Bagaragaza, analist-programmeur bij Seneffe l’Interactive

Interview met Fabienne, webmaster bij Intrasoft

Interview met Yannick Renotte, analist-programmeur bij Sylis

Interview met Yin, PC-techniekster

Interview met Angélique Eloy, PC/netwerkbeheerder

Portret van twee vrouwelijke ICT-coördinatoren

Portret van een databasebeheerder bij KBC Bank

Interview met Caroline, informatiearchitecte bij de KBC-groep

Anne Stevens, SAP projectleidster & ERP projectleidster sinds 5 jaar

Interview met Isabelle, databasebeheerster bij Ezos

Interview met Belgin, PC-techniekster bij Gecotec, een bedrijf voor IT-diensten

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Interview met Stéphanie Malchair, ERP-consultant bij Ordiges

Een ERP-consultant (Enterprise Resource Planning) jongleert tussen de informatica-afdeling en de gespecialiseerde functies van een bedrijf (zoals personeelsbeheer, administratie, boekhouding,…). De functie vereist bijzondere communicatievaardigheden en is nieuw en complex. Een beroep waaraan niet meteen wordt gedacht als de informatica-sector ter sprake komt, maar dat daarom niet minder gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. ADA sprak met Stéphanie Malchair die reeds enkele jaren ERP-consultant is bij het bedrijf Ordiges, beter gekend als totaalpartner voor beheersinformatica.

Wat betekent dat precies een ERP of Enterprise Resource Planning?


Stéphanie Malchair
Laat me onze geïntegreerde software als voorbeeld nemen. Onze ERP is voornamelijk ontwikkeld voor de publieke sector. Het betreft een geheel van programma’s die geïntegreerd zijn in één enkel software. Het zijn programma’s die toegang hebben tot dezelfde databanken. Ons programma bestaat uit verschillende modules die het werk van de verschillende departementen van een bedrijf automatiseren. Zo is er de module boekhouding, het hart van het programma. Rond dit hart werken verschillende randmodules, te vergelijken met de andere organen in ons lichaam. De module ’geschillenbeheer’ zorgt voor het beheer van debiteuren, gaande van aanmaningen tot contacten met advocaten. De module ’vaste activa’ beheert de afschrijvingen van de bedrijfsactiva. De module ’stockbeheer’ houdt de voorraden bij. En zo heb je er nog een aantal, zoals de module patrimoniumbeheer en de module ’workflow’ waar aan tijd- en uitgavenbeheer wordt gedaan. We hebben ook een meer specifieke module voor de ziekenhuissector, nl. de module verzekeringsinstellingen. Bij ons moet een ERP-consultant alvast met elke module vertrouwd zijn.

Welke opleiding heb je genoten?
Ik studeerde boekhouding, met beheer als oriëntatie. De meest belangrijke vakken waren boekhouding, beheer, bedrijfsrecht en beheersinformatica, ongeveer vier uur per week. G een ’pure’ informatica dus.

Waarom heb je geen specifieke cursus gevolgd om ERP-consultant te worden?
Er zijn gewoonweg geen gespecialiseerde opleidingen om dit beroep uit te oefenen. Het betreft een vrij nieuw beroep dat zowel technische bekwaamheden vereist als een uitermate goede kennis van het beroep dat de software bijstaat, en ook een flinke portie pedagogische en communicatieve vaardigheden. Die complexiteit maakt het de werkgevers niet gemakkelijk om een goede consultant te vinden. En als ze er één hebben gevonden, dan houden ze die!

Het beroep van consultant is een hybride beroep. Tussen als die verschillende bekwaamheden moet je ook een goed evenwicht kunnen bewaren. Het was dan ook op mijn eerste werk dat ik moest vaststellen dat mijn universitaire vorming tekort schoot: te weinig praktijk, te weinig confrontatie met het professionele milieu.

Hoe ben je je carrière begonnen?
In een Parijse bank vond ik een betrekking als boekhouder, richting beheer. Kort daarna leerde ik mijn echtgenoot kennen en zijn we naar België verhuisd. Eenmaal in België ben ik beginnen solliciteren voor een job als ’beheercontroleur’, een job waarin zowel het aspect beheer als boekhouding aan bod komt. En precies in dit kader ben ik beginnen werken met een zeer performant en interessant programma, nl. SUN, een enorm programma voor alles wat multinational is of voor reuzengrote bedrijven. Een programma dat boekhoudkundige consolidaties toelaat op groepsniveau, de analytische aspecten beheert, de kosten, het budget en de ’reporting’. Na vier jaar had ik echter zin in iets anders. Ik diende mijn ontslag in en ging werken bij Ordiges als consultant informatica en beheer.

Wat was je eerste functie bij Ordiges?
Mijn eerste werk, gedurende de eerste vier maanden, bestond uit het leren kennen van de software waar ik consultant voor moest worden. Ik moest dus alle functionaliteiten van het programma PIA onder de knie krijgen om ze later bij klanten te kunnen implementeren. Die periode van vorming hield zowel zelfstudie in als cursussen gegeven door collega’s met meer ervaring: een mengeling dus van persoonlijk werk en groepswerk. Er was een theoretisch deel, er waren praktische oefening en verder mocht iedere consultant in spe naar keuze een thema uitdiepen.

Kan je een voorbeeld geven van zo’n praktische oefening die je hebt moeten maken?
Bijvoorbeeld: een aankoopfactuur invoeren, de leverancier betalen en nagaan of er nog uitstaande betalingen zijn voor die leverancier. Dit laat een ’workflow’ toe: alles wat er gebeurt met die leverancier opvolgen en overzien van A tot Z.

Wat na die eerste maanden van opleiding?
In een job van consultancy voor een softwareprogramma moet je uiteraard de beroepen kennen die door het programma worden bijgestaan, het programma zelf en over de nodige bekwaamheden beschikken inzake projectbeheer. In mijn job houdt projectbeheer volgende etappes in:

  • Een analysefase (audit) van de ’circuits’ van de instelling of het bedrijf, van hun manier van werken;
  • Een fase van ’afstemming’ of ’parametrage’ om uiteindelijk software te kunnen leveren die zoveel mogelijk ’op maat’ is;
  • Een fase van opleiding van de gebruikers;
  • En een fase van bijstand waarin we de klanten helpen bij hun eerste werkelijk gebruik van de softwaretoepassingen.

Uiteraard is het in het begin onmogelijk om het projectbeheer helemaal alleen te doen. Meestal volgen we een hoofd van het project of een senior consultant die deze fases al meester is en die de juniors kan helpen zich vertrouwd te maken met elke fase. De eerste fase waar elke junior consultant zich doorheen moet slaan is de ’afstemming’: na drie maanden opleiding moet de consultant het programma goed kunnen afstemmen. Daarop volgt de opleiding van de klanten, met in het begin de aanwezigheid van de senior consultant om eventuele specifieke vragen van de klant te kunnen antwoorden. Als genoeg ervaring is opgedaan, mag de fase van analyse begonnen worden.

Toen je de eerste keer een klant bezocht, had je toen al een globale visie m.b.t. het programma?
Ik had helemaal nog geen globale visie! Trouwens die is ook niet nodig, we concentreren ons eerder op de functionele kant: we moeten tegemoet komen aan de noden van de klant op het vlak van een deel van de functionaliteiten van het basispakket. Als we beginnen met een klant, gaan we misschien maar 20% van de mogelijkheden van het programma gebruiken.

Wat zorgde ervoor dat je uiteindelijk meer geïnteresseerd geraakte in de technische kant van het programma?
Het klantencontact maakte dat ik het hart van het programma leerde kennen. Ons doelpubliek is tweeërlei: enerzijds de mensen die dagelijks met de software zullen werken, de boekhouder/sters dus die de informatie correct moeten invoeren, en anderzijds de financieel directeuren die meer geïnteresseerd zijn in de outputmogelijkheden van het programma: hoe een balans maken, de boekhouding controleren, enz. Dit soort van gebruikers moeten hun eigen ’lijsten’ kunnen creëren in de rapportage. Ze moeten zelf kunnen kiezen welke cel of veld uit welke databanktabel ze in hun rapport zullen laten verschijnen. En daar moet de consultant in het diepste van de logica van het programma kunnen neerdalen. Maar om dat de kunnen moet veel gestudeerd worden: deels zelfstudie en deels in samenwerking met de softwareontwikkelaars. Als je echt tegemoet wil komen aan de complexe eisen van klanten, dan wil je leren! Een klant die verandert van consultant is wel het laatste wat je wenst!

En wat heb je dan precies gedaan om het hart van het programma te leren kennen?
Ik heb geen cursussen gevolgd. Ik heb wel een boek over SQL gekocht, de taal waarmee relationele databanken wordt bevraagd, en studeerde de taal in mijn eentje… Ik ben dus beginnen werken met SQL om aan de noden van een klant te voldoen. Ik heb er veel plezier aan beleefd en het programma heb ik er echt leren door kennen.

Kan je een typische werkdag beschrijven?
Dat is zeer moeilijk want mijn job kent weinig routine. Ik werk momenteel drievijfde. En in die drie dagen dat ik werk voor Ordiges zit een stuk bureauwerk: eigen planning opstellen, interne samenwerking, opleiding organiseren voor juniors. In de loop van een project houd ik me bezig met de dienst voorverkoop, bijvoorbeeld wanneer ik seminaries organiseer en ik met de partners de software onder de loep neem. Verder is er de start van het project bij de klant en er is ook een heel stuk onderhoud: installatie van nieuwe functionaliteiten van eenzelfde module of van een totaal nieuwe module. Soms geef ik les of begeleid ik junior consultants die dan de installaties doen. Er zijn twee soorten opleidingen: aan de ene kant de opleiding bij de klant, die gevolgd wordt door vijf tot tien personen en aan de andere kant de opleiding voor meer klanten tegelijk rond een welbepaald thema. Dit is een zeer interessante formule. Het bespaart de klanten de verplaatsingsonkosten van een consultant en wij kunnen scherpere prijzen aanbieden.

Is ERP-consultant een stresserend beroep?
Ja, je krijgt natuurlijk wel heel veel erkenning van je klanten, maar als er iets misloopt ben jij ook de eerste persoon die aangesproken wordt. Je moet over een goede dosis psychologisch inzicht beschikken: één van de aspecten die me enorm boeit is de ’hulp bij verandering’ die we aan onze klanten geven. Het gebeurt dat ik voor klanten kom te staan die, in het begin althans, zeer wantrouwig en agressief zijn. Je mag niet vergeten dat die verandering in hun dagelijkse werk, veroorzaakt door de aankoop van de software, een beslissing is van de directie. Zij hebben die verandering niet gekozen. De attitude wijzigen van een klant en hem of haar begeleiden naar iets nieuw vormt de ’psychologische’ moeilijkheid van het beroep. Een andere moeilijkheid is de klant tot autonomie brengen: hem of haar duidelijk maken dat het niet is omdat er een geprivilegieerde band is met de consultant dat hij of zij de hulp van de Ordiges-helpdesk niet kan inroepen. Het gebeurt niet zelden dat een klant al zijn of haar vragen richt aan de consultant… Je moet ook zonder je druk te maken kunnen aanvaarden dat de software voortdurend veranderingen ondergaat: van bij de start moet je leren leven met de idee dat eens je het programma ten volle kent, er eigenlijk alweer een nieuwe versie klaarstaat.

Hoeveel vrouwen telt jullie ploeg ERP-consultants?
Onze ploeg consultants bestaat uit twintig personen, 50% vrouwen en 50% mannen. Ik heb wel gemerkt dat voor wat de analyse betreft, vrouwen veel dieper gaan dan mannen. Ik vermoed dat ze zich veel meer vragen stellen. Misschien betreft het hier die fameuze vrouwelijke nieuwsgierigheid?

Het is alvast een job waar je vrouwen nodig hebt, want hun aanwezigheid breekt het mannelijke informaticamilieu, wat zorgt voor een onontbeerlijk evenwicht voor het welslagen van het project. Ik denk dat binnen mijn bedrijf door directie met opzet naar dit evenwicht is gestreefd, en dit in alle departement: we beschikken over twee vrouwelijke programmeurs voor de module ’patrimoniumbeheer’ in een team van negen personen. En we hebben een vrouwelijke verantwoordelijke development die enkel mannelijke programmeurs onder zich heeft staan.

Interview: Elena Lanzoni
Oktober 2004

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium