ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Onderwaardering van vrouwelijke technische expertise

Vrouwen zijn altijd kraks geweest in techniek. Denk maar aan de technische expertise die nodig is voor het uitvoeren van vele huishoudelijke taken. Bestaan er dan "mannelijke" en "vrouwelijke" technieken? Of verklaart traditie alles?

Technieken- & beroepenhiërarchie

De technische vaardigheden van vrouwen worden zelden als dusdanig erkend, systematisch ontkend of ondergewaardeerd. De techniek om te koken, te naaien, te strijken worden nooit als technieken erkend, omdat ze worden geassocieerd met een vrouwelijke ’natuur’. Men doet alsof vrouwen deze technieken ’als vanzelf’ beheersen, alsof ze ’logisch’ zijn voor een vrouw en niet voor een man. Maar net als aan computertechniek is ook aan huishoudelijke techniek een leerproces verbonden.

Beheerst een man ’huishoudelijke’ technieken dan worden deze erkend als een ’kunde’, denk maar aan een ’chef-kok’ of een ’couturier’. Toen aan het begin van het informaticatijdperk secretaresses massaal overschakelden van de typmachine naar de tekstverwerker waren ze de eersten die informaticakennis opdeden. Op korte tijd evolueerde de job van een secretaresse enorm. De technische vaardigheden die secretaresses bij deze omschakeling verwierven werden echter nooit als dusdanig erkend en de vele uren zelfstudie werden zelden omgezet in een beter loon of een hogere functie.

Een gevecht om erkenning

Niet het verwerven van technische kennis is voor vrouwen dus problematisch, maar het verkrijgen van erkenning en waardering voor de technische vaardigheden waarover ze beschikken:

"Ik weet dat ik twee keer meer dan elke man zal moeten bewijzen wat ik kan. Dat schrikt me af. Ik weet dat je als vrouw in een eerste contact niet geloofwaardig overkomt." (Maria Helena)

De druk op technisch onderlegde vrouwen is zo groot dat ze hun technische kennis vaak verbergen uit schrik om in een groep als een ’bizar wezen’ over te komen:

"Een vrouw die programmeert, heeft iets exceptioneels. Als vrouw wordt alles dan als het ware ingewikkelder, terwijl het voor een man iets evident is." (Emmanuelle)

Als je niet in de spiraal van zovele secretaresses wil terechtkomen en erkenning wil voor je technische kennis, doe je er het beste aan van bij het begin te tonen wat je kan, en een functie te ambiëren die overeenkomt met je kennis.

Internalisering van technische onkunde

Het beeld dat vrouwen niet overweg kunnen met techniek zit zo in onze maatschappij ingebakken, dat vrouwen dit beeld ook zelf hebben geïnternaliseerd en hun eigen kunde vaak verkeerd inschatten of minimaliseren. Uit een korte enquête (zie onderstaande tabel) onder de cursisten van Interface3 blijkt dat de meeste vrouwen aan het begin van de opleiding dachten dat de meest technische vakken zoals hardware en programmeren hen het zwaarst zouden vallen. Aan het einde van de opleiding bleek dat de meeste vrouwen deze vakken juist als de leukste vakken beschouwden.

Tegen welk vak zag je het meeste tegenop?

Totaal

Welk vak vind je nu het leukste?

Totaal

bureautica

5

bureautica

8

grafische toepassingen

1

grafische toepassingen

2

hardware

11

hardware

10

programmeren

17

programmeren

11

netwerken

4

netwerken

3

besturingssystemen

2

besturingssystemen

3

alles

1

zonder mening

12

zonder mening

16

Totaal

53

Totaal

53


Lees meer op Ada
- over het misverstand van de technofobe vrouw in Ada’s artikel Een gesprek onder cyberfeministes.
- Grrls stories/Studentes: interviews met ICT-cursistes

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium