ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Vrouwen in net.art

Interview met Elke Vanvoorden, langirl

Internationale media(h)ac(k)tivistes op de digitale ontmoetingen

Interview met de "Htmlles" Annabelle Chvostek en Anna Friz, geluidsartiestes

Interview met ’Candida grrls’ Agnese en Kry, video-activistes

Een ontmoeting met Clarice, beroep: illustratrice... in het informaticatijdperk

Van ’technofobe’ tot universitair docente digitale video

Een ontmoeting met “mevrouw Wikipedia”

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Een gesprek onder Cyberfeministes: Ada, Nat Muller, Diana McCarty en Betty

Cyberfeminisme is een mythe. Een verhaal over de infiltratie van vrouwelijke virussen in de masculiene technowereld van cyberspace. Een verhaal over een utopische virtuele identiteit, bevrijd van geslacht, ras, klasse of leeftijd. Cyberfeminisme is feminisme. Niet het persoonlijke maar je computer is politiek. Aan de orde is het eigenhandig controleren van nieuwe technologie en het bevechten van onvermijdelijke stereotypes die via applicaties het nieuwe digitale tijdperk binnensluipen. Ada knoopte een gesprek aan met drie internationale collega’s.

Het internationale media festival NEURO (1) was een ontmoetingsplaats voor cyberfeministes van allerlei slag. Ada animeerde een gesprek tussen Nat Muller (2), Diana McCarty (3) en Betty (4): over genderbrowsers, vrouwelijke technofobie, geschiedvervalsing, de digitale bevrijding, artificiële intelligentie en de biotechnologische kolonisatie van het vrouwelijk lichaam.

Ada: Volgens Alla Mitrofanova, één van de spreeksters op de eerste Cyberfeministische bijeenkomst in 1997 is (cyber)feminisme "een browser waarmee je naar de wereld kijkt" (5). Wat bedoelt ze daarmee?


Nat Muller
Nat: Genderkritiek is zoals een lens, je kijkt naar de dingen door een genderbril, je ziet dat de wereld is georganiseerd volgens gender en vrouwen als groep systematisch door een patriarchaal systeem worden onderdrukt. Als (cyber)feministe laat gendersensitiviteit je nooit los: als ik bijvoorbeeld een tentoonstelling organiseer die niet specifiek rond gender draait, dan is die genderkritieke lens toch steeds aanwezig.
Betty: Let wel, vandaag komt het begrip ’queer’ (=er is geen vaste identiteit) steeds meer in de plaats van ’gender’ te staan. In cyberfeminisme gaat het vaak niet meer enkel over mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar alles daartussenin, daarboven en daaronder.
Diana: Het is niet alleen een manier om naar dingen te kijken maar ook een manier om dingen aan te pakken. Het is niet omdat ik vaak met verschillende groepen vrouwen werk, dat ik mijn werk als feministisch bestempel. Of ik nu met vrouwen of met mannen werk, of aan politiek doe, mijn feministische manier van werken gooi ik in alles wat ik doe. Zo werkte ik bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van een server voor de International Women’s University (6). Toen het semester startte was de server nog niet helemaal klaar en kregen de vrouwen (uit zo’n 110 landen) de kans het systeem mee te ontwikkelen zodat het aan hun specifieke behoeften kon voldoen. Deze feministische praktijk mondde uit in een softwareapplicatie die niet alleen een prijs won, maar de vrouwelijke mede-ontwerpsters ook een sterk gevoel van identificatie gaf.

Ada: Een cyberfeministe van het eerste uur, Sadie Plant, stelt in haar boek ’Nullen en Enen’ (7) dat vrouwen helemaal geen kleine, marginale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van digitale machines. Ze schuift Ada Lovelace naar voren als de heldin van de computergeschiedenis en toont aan hoe vrouwen, van het weefgetouw tot het telefoonsysteem en de ’ponskaartencomputer’, steeds intrinsiek betrokken waren in de simulatie, assemblage en programmering van technologie. Is de technofobe vrouw een hardnekkig misverstand?

Nat: Vrouwen wisten de hele geschiedenis door hoe ze met technologie moesten omgaan. Het misverstand van de technofobe vrouw is gebaseerd op een kunstmatige hiërarchie die in de door mannen gedomineerde wereld van technologie in stand werd gehouden. Sommige huishoudtechnologie bijboorbeeld is behoorlijk ingewikkeld (denk maar aan de programmatie van een wasmachine) maar aangezien deze vorm van technologie traditioneel een ’vrouwelijke’ stempel draagt, staat ze lager op hiërarchische technologieladder dan pakweg de autotechniek.


Diana McCarty (& Davida)
Diana: Hetzelfde gebeurt in de beroepen, eens een beroep vervrouwelijkt, daalt het in aanzien. Secretariaatswerk bijvoorbeeld was ooit heel mannelijk, maar eens het vrouwelijk werd daalde het sterk op de hiërarchische ladder. Maar de devaluatie van met vrouwen geassocieerde technologie is niet de enige oorzaak van het technofobe beeld van de vrouw. Ook de geschiedschrijving werd vervalst: de rol die vrouwen hebben gespeeld in de ontwikkeling van de wetenschap werd steeds uit het plaatje weggeveegd. Zoals het Ada Lovelace verging, zo verging het ook Rosalind Franklin (8), die een cruciale rol speelde bij de ontdekking van de structuur van DNA terwijl haar drie mannelijke collega’s met de Nobelprijs aan de haal gingen.
Nat: De feministische kritiek op de vermannelijkte wetenschappen van o.a. Donna Harraway (9) en Helen Longino (10) is inderdaad het meest interessante feministische denken van de laatste jaren. Deze bracht aan het licht dat de eerste ’ponskaart-apparaten’ werden geprogrammeerd door vrouwen die ’rekenaarsters (of in de Engelstalige landen: ’computers’) werden genoemd. De naam van het beestje kent een vrouwelijke geschiedenis, maar dit werd zodanig verzwegen dat alles vermannelijkte! Een ander voorbeeld is ’de spermarace’. Kinderen wordt verteld dat spermatozoïden na een uitputtende ’race’ de eicel binnendringen, maar het is net omgekeerd: het slimme ei trekt miljoenen domme zaadcellen aan. De machtshiërarchie waarin ook de problematiek rond gender en technologie kadert, komt ook in deze simpele biologische uitleg tot uiting.
Diana: Patriarchaat is inderdaad niet zomaar een woord uit de politieke geschiedenis, maar heeft reëele impact. We zitten vandaag nog steeds met de gevolgen van een wetenschap die door witte mannen is ontwikkeld, die er hun persoonlijke problemen in hebben geprojecteerd en vervolgens stelden dat programmeren, net als wetenschap, objectief is en ’hard’, terwijl sommige wetenschappelijke bevindingen helemaal anders zouden zijn als vrouwen de wetenschap gecontroleerd zouden hebben.

Ada: Heel wat cyberfeministes zien in de ontwikkeling van de technologie nieuwe mogelijkheden om zich van de patriarchaat te bevrijden: in cyberspace is het lichaam niet langer biologisch, wordt gender fluïde en doorbreekt de digitale webstructuur de door mannen gedomineerde hiërarchische wereld. Wordt in het derde millennium het (cyber)feminisme overbodig?

Diana: Bij al dit hoera-geroep is het belangrijk om aan te geven over welke technologie we het hebben als we spreken over de bevrijding van de vrouw door technologische ontwikkelingen. Niet alleen digitale informatie- en communicatietechnologieën maar ook de ontwikkelingen in de biotechnologie hebben een invloed op het leven, werk en lichaam van vrouwen.


Betty (SexyShock)
Betty: Bij Sexyschock gaat onze aandacht vooral uit naar geassisteerde reproductietechnieken (11), want er zijn heel wat gender- en raciale effecten verbonden aan deze tak van de biotechnologie. De slagzin van Venus Matrix (12): "Het vrouwelijke lichaam is het grootste strijdtoneel" is hier letterlijk van toepassing: het vrouwelijk lichaam is een laboratorium geworden en een goudmijn voor lucratieve en vaak ongeteste medische en farmaceutische toepassingen. Opnieuw wordt het feminisme geconfronteerd met het cultureel verplicht moederschap en de invasie, bewaking en controle van het vrouwelijk lichaam.
Nat: Artificiële intelligentie (AI) en artificieel leven is nog zo’n belangrijk technologisch terrein dat om (cyber)feministische aandacht vraagt. Alison Adam (13) en Sarah Kember (14) toonden reeds aan dat de wereld van AI totaal is vermannelijkt en de gebruikte (mannelijke) logica niet blijkt te werken als je zoiets wil maken als artificieel leven. Nu pas ontdekt de wetenschap dat wie kennissystemen wil maken, de kennis van iedereen nodig heeft, ook de impliciete (tactiele) kennis waar vrouwen door het eeuwenlange rollenpatroon sterk in bedreven zijn (kinderzorg, huishouden, koken, enz.) en die door de wetenschap tot nu toe als ’vanzelfsprekend’ werd beschouwd.

Lize De Clercq
Oktober 2004

Noten & Links bij de tekst
(1) Neuro - Networking Europe
(2) Nat Muller (NL) is freelance schrijfster, critica en delight-maker. Ze is project manager en curator bij V2_Organisation, Rotterdam en Axis, Amsterdam waarvoor ze de reader Ctrl+Shift Art - Ctrl+Shift Gender samenstelde. Ze is onderzoekster aan het Theory Department van de Jan van Eyck Academy in Maastricht en stichtend lid van het Belgisch/Nederlandse kunstlaboratorium FoAM.
(3) Diana McCarty werd geboren en groeide op in New Mexico (USA). Ze is actief op de Europese media scène sinds 1993. Als lid van de Media Research Foundation in Budapest was ze mede-organisatrice van de MetaForum Conference Series. McCarty creëerde samen met Kathy Rae Huffman en Vali Djordjevic de Faces mailing list en is mede-oprichtster van het bootlab in Berlijn en reboot.fm. Sinds 1999 woont en werkt McCarty in Berlijn.
(4) Betty is de collectieve naam van de (overwegend vrouwelijke) leden van SexyShock (Bologna, Italië), een groep van twintigsters en dertigsters die zweven tussen precaire arbeidsstatuten en gebruik maken van nieuwe technologieën om op een vaak provocerende manier de problematiek rond geassisteerde reproductietechnieken en het vrouwelijk lichaam aan te kaarten. Over hun performance op de Italiaanse Hackmeeting maakte SexyShock het spotje ’Donne e tech04’ en voor Portico Donne, Ada’s Italiaanse tegenhangster, verzorgt SexyShock het webradioprogramma ’Bettybecco’
(5) 1st Cyberfeminist International, Documenta X (Kassel, 1997) zie Faith Wilding: Where is Feminism in Cyberfeminism?
(6) http://www.vifu.de/
(7) Sadie Plant (1997) Nullen en Enen. De ondergang van het Patriarchaat. Uitg. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1998. Oorspronkelijke titel: Zeroes + Ones: Digital Women and the New Technoculture. New York: Doubleday, bookreview en interviews [ 1 | 2 | 3 ]
(8) Over Rosalind Franklin: [ 1 | 2 | 3 | 4 ]
(9) Donna Haraway (1991) A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, in: "Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature". New York: Routledge, pp 149-181
(10) Helen Longino : biografie & bibliografie
(11) VNS Matrix: Josephine Starrs, Julianne Pierce, Virginia Barratt en Francesca da Rimini, vier vrouwen met een achtergrond in fotografie, literatuur, cabaret, video, radio, film, performance en dj-ing. VNS Matrix onderzoekt als eerste de relatie tussen vrouwen en nieuwe media, zowel in de populaire cultuur als in het kunstcircuit. Zie ook Ada’s artikel Vrouwen in net.art
(12) In Vitro Fertilisatie (IVF), kunstmatige inseminatie,... (in het engels: Assisted Reproductive Technologies - ARTs)
(13) Alison Adam (1998) Artificial knowing: Gender and the Thinking Machine. New York: Routledge
Alison Adam (2000) Women’s Knowledge and Thinking Machines
(14) Sarah Kember (2003) Cyberfeminism And Artificial Life. New York: Routledge

Links naar Cyberfeministische literatuur
A Report on Cyberfeminism: Sadie Plant vs Vns Matrix - Alex Galloway
Essay on Cyberfeminism as new theory - Jennifer Brayton
The Contested Zone: Cybernetics, Feminism and Representation - Kay Schaffer
Attack of the CyberFeminists - Mary Anne Breeze
The Truth about Cyberfeminism - Cornelia Sollfrank
Cyberfeminism - Nancy Paterson
Cyber-Feminism is the Issue - Artwomen03
Rhizome.org: Search: cyberfeminism

Links naar Cyberfeministische websites & events
VNS Matrix http://lx.sysx.org/vnsmatrix.html
old boys network http://www.obn.org/
ConstantVZW http://www.constantvzw.com/cyberf/
cyberfeminismes http://cyberfeminisme.org/
subRosa http://www.cyberfeminism.net/
[faces] mailing list for women in media http://www.faces-l.net/
100 antitheses cyberfeminism is not...
Very Cyberfeminist International
Feminist Approaches to Tactical Media - N5M5
DEAF03 - Data Knitting

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium