ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Brussel

De ICT-werkgelegenheid in Brussel

30% van alle informaticajobs bevinden zich in Brussel, terwijl Brussel slechts een vijfde van alle loontrekkenden in het hele land vertegenwoordigt.

Verdeling van de loontrekkenden per gewest

Verdeling van de informatica-werkgelegenheid per gewest

Aantal loontrekkenden in de informatica- sector

Brussel

17%

29%

36.002

Vlaams gewest

57%

56%

70.598

Waals gewest

26%

14%

17.672

Totaal

100 %

100 %

124.272


45 % van alle Brusselse informatici werken in de telecommunicatiesector. Brussel biedt ook heel wat werkgelegenheid in informaticadiensten (28%). Vooral in informatica-advies en databasebeheer zijn er heel wat informatici aan het werk. Er werken in Brussel iets minder informatici in softwareontwikkeling ; deze subsector biedt vooral in Vlaanderen heel wat werkgelegenheid. Ook
jobs in de produktie van informaticamateriaal zijn eerder schaars in Brussel, en zijn hoofdzakelijk in Vlaanderen te vinden.

De informaticabanen buiten de IT-sector:

In Brussel zijn er veel bedrijven voor wie informatica weliswaar geen hoofdactiviteit is, maar wel veel informatica gebruiken.
Het gaat vooral om communicatiebedrijven, openbare diensten, uitgevers, en sociale zetels van ondernemingen, die veel informatie produceren en nood hebben aan interne informatici voor het ontwerpen en beheren van hun website, de productie van CD-ROM’s voor communicatie, enz.
Veel ondernemingen hebben ook nood aan onderhoud en beheer van hun informaticanetwerk, en trekken ook hiervoor vaak interne informatici aan.
Zowel in Brussel als in de rest van België werkt ongeveer twee derde van alle informatici in niet-informaticabedrijven.

De vraag naar informatici in Brussel:

De BGDA bestudeert regelmatig de werkaanbiedingen voor de verschillende beroepen, vooral dan de werkaanbiedingen die niet op korte termijn worden ingevuld. Uit het rapport 2002 blijkt dat ondanks de crisis in de IT-sector, een informaticus nog steeds een « knelpuntfunctie » is.
Vijf functies worden door de BGDA als « knelpuntfuncties » ingedeeld: helpdesk bediende, programmeur-analist, programmeur, onderhoudstechnicus, netbeheerder.
Het probleem met deze beroepen kan als volgt worden samengevat :

  • Ofwel hebben kandidaten niet de precieze vaardigheden die de werkgevers vragen (kennis van programmeertalen, kennis van nationale talen, vereiste ervaring).
  • Ofwel vragen kandidaten hogere lonen dan diegene die de werkgevers aanbieden (dit blijkt vooral het geval voor helpdesk bedienden).

Is rekrutering veeleisender?

Op het einde van de jaren 90 was er schaarste op de informaticamarkt en ondernemingen waren bij hun rekrutering vrij soepel inzake informatica-vaardigheden. Vandaag staat het profiel van de « informaticaklussers » die toen gemakkelijk werk vonden, haaks op die van kandidaten met een universitair diploma of een graduaat in informatica: het is niet meer zo dat bij de rekrutering praktische ervaring de bovenhand haalt.
Werkgevers eisen vandaag ook steeds preciezere profielen (men moet bijvoorbeeld de laatste programmeertalen kennen). Het volgen van een bijkomende opleiding in een bepaalde taal kan een oplossing zijn, maar op lange termijn is het vooral belangrijk zich snel te kunnen inwerken in verschillende nieuwe talen. Hiervoor is een goede basiskennis van programmeren vereist.

De ‘tussenberoepen’:

Niet iedereen die in informatica werkt is een wetenschapper in een witte stofjas! De informaticasector is steeds in ontwikkeling en de kennis en vaardigheden worden voortdurend geherdefinieerd. De belangrijkste functies op het graduaats- of universitair niveau zijn gaandeweg gestandaardiseerd (netwerkbeheer, programmering), maar de vaardigheden voor het uitoefenen van de zogenaamde ‘tussenberoepen’ (bijvoorbeeld de sector van webdesign en –beheer) zijn minder strikt gedefinieerd.

Brutec: http://www.brutec.be

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium