ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Privé computergebruik

Het Nationaal Instituut voor Statistiek publiceerde onlangs de recente cijfers over het surfgedrag van Belgen, en bijna gelijktijdig verscheen het jaarrapport van het Waals Agentschap voor Telecommunicatie over het gebruik van informatica in Wallonië (2004). Genoeg redenen om ook op de ADA-website de statistieken bij te werken.

Surfgedrag

Als surfer maken mannen en vrouwen op bijna dezelfde wijze gebruik van de computer. De drie meest voorkomende activiteiten zijn: e-mails verzenden, online bankieren en wegbeschrijvingen zoeken. Vrouwen verzenden meer mails dan mannen. Mannen zitten dan weer meer online te bankieren. De verschillen in gebruik tussen

Vrouwen, mannen en internet
Volgens de laatste cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek (1) bezitten meer mannen dan vrouwen een computer (65% tegen 56% vrouwen) en hebben meer mannen dan vrouwen toegang tot het internet (40% tegen 33%). Dit betekent dat 55% van de Belgische internetpopulatie mannelijk is (2). Omgekeerd: 44% van de mannen zegt een software programma gedownload te hebben, tegenover slechts 28% van de vrouwen. En om alle vooroordelen te doorprikken: 34% van de vrouwen heeft online een computerspelletje gespeeld, tegen slechts 24% van de mannen (3).

Maar er zijn generatieverschillen: tussen 15 en 34 jaar zijn vrouwen meer aanwezig op het internet dan mannen. Ze vormen 28% van de internetpopulatie, tegen 25% mannen. Na de leeftijd van 34 jaar vallen de cijfers uit in het voordeel van mannen. Die mannen zijn ook ‘grotere’ internetgebruikers: ze surfen langer en vaker.

mannen en vrouwen komen vooral tot uiting in de minder frequente activiteiten: terwijl 44% van de vrouwen zegt afgelopen maand een e-card te hebben verstuurd, is bij slechts 24% van de mannen een elektronisch postkaartje de deur uit gegaan. Wat de inhoud van de bekeken webpagina’s betreft, wordt ook een zeker verschil vastgesteld tussen mannen en vrouwen. Het soort webpagina’s dat het meest bezocht wordt zijn voor beide geslachten actualiteitspagina’s. Maar terwijl 32% van de mannen naar actualiteit- en nieuwspagina’s surft, houden vrouwen het bij amper 16%. Mannen zoeken ook vaker naar informatie over informatica, internet en ICT (23% mannen, tegen 7% vrouwen), financiën (21% mannen, tegen 9% vrouwen) en sport (16% mannen tegen 5% vrouwen). Vrouwen zoeken vaker naar recepten (9% vrouwen, tegen 5% mannen) of ziekte en ziektebeelden (5% vrouwen, tegen 2% mannen).

Computergebruik

Ook het Waals Agentschap voor Telecommunicatie (4) publiceerde onlangs een jaarrapport over het gebruik van informatica in Wallonië. In 55% van de Waalse huishoudens staat vandaag een computer. Maar bij alleenstaande vrouwen bedraagt dit percentage amper 20% (tegen 45% bij alleenstaande mannen). Meer algemeen: als het gezinshoofd een man is, is er 63% kans dat in huis een computer is te vinden. Dit cijfers daalt tot 43% als het gezinshoofd een vrouw is. Van de computergebruikers gebruikt 44% van de vrouwen hun machine dagelijks voor privédoeleinden, tegen 56% van de mannen (59% tegen 70% voor beroepsdoeleinden).

De cijfers met betrekking tot het gebruik vertonen ook enkele interessante verschillen. Het percentage vrouwen dat zegt ooit al eens op een computer te hebben gewerkt, bedraagt 50%, tegen 61% bij de mannen. In elk van de onderzochte gevallen zijn verschillen vast te stellen tussen mannen en vrouwen: 75% van de mannen heeft al eens een muis gebruikt om een programma te starten (tegen 62% vrouwen), 63% gebruikt een tekstverwerker (tegenover 46% vrouwen) en 56% installeerde al eens een softwareprogramma op de harde schijf (tegen 33% van de vrouwen). Het Waals Agentschap geeft ook enkele cijfers over het internetgebruik. 46% van de Waalse vrouwen surft, tegen 64% van de mannen. Dit betekent dat er in vergelijking met het jaar ervoor geen enkele verandering is opgetreden.

Noten & links
(1) Bulletin NIS
(2) Regelmatige gebruikers: minstens één keer per maand online.
(3) Voor spellen die alleen worden gespeeld. Voor spellen met meer spelers: 23% meisjes tegen 16% jongens.
(4) Agence Wallonne des Télécommunications, cijfers 2004

Lees meer

 De Nieuwsflits nr. 60 van het Nationaal Instituut voor Statistiek werd samengesteld op basis van onderzoek door de Afdeling Statistiek van de FOD economie die zijn cijfers haalde van InSites Consulting, de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de K.U.Leuven, het Steunpunt Gelijkekansenbeleid aan de Universiteit Antwerpen en de Afdeling Statistiek van de FOD Economie zelf. Volledige tekst: Bulletin NIS
 Het Waals Agentschap voor Telecommunicatie (Agence Wallonne des Télécommunications) is belast met de promotie en verspreiding van ICT in de Waalse Gemeenschap. Het onderzoek betrof een telefonische bevraging van 2292 personen tussen 11 november en 2 december 2004.
Online rapport
Het volledig rapport kan worden gedownload.

Alle gepubliceerde artikels over deze rubriek:

Geslacht geen effect op studiegebonden computergebruik

"De digitale kloof is vrouwelijk" en "Meisjes minder handig met computer" blokletterde eind 2006 de Nederlandstalige pers. Ada fronste de wenkbrauwen, diepte het onderzoek op en begreep dat de waarheid heel wat genuanceerder is.

Artikel gepubliceerd in: 02/2007

**Lees meer**

Jonge, hoogopgeleide vrouwen halen achterstand in

De oorzaak van de digitale kloof voor vrouwen blijft een combinatie van leeftijd, opleidingsniveau en regio. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat werd uitgevoerd door het Federale Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.

Artikel gepubliceerd in: 02/2007

**Lees meer**

De Belgen en hun internet: cijfers 2005

De federale overheid publiceerde onlangs nieuwe cijfers over het internetgebruik in België. Reden genoeg voor ADA om haar statistische gegevens up te daten en vast te stellen dat de digitale kloof nog lang niet is gedicht, noch regionaal, noch tussen vrouwen en mannen.

Artikel gepubliceerd in: 06/2006

**Lees meer**

Veel overeenkomsten tussen internetgewoonten van mannen en vrouwen

Het Pew Research Center heeft zopas een rapport gepubliceerd over de internetgewoonten van de Amerikanen en onderlijnt daarin een aantal verschilpunten tussen mannen en vrouwen. Zonder in detail te willen treden, geeft Ada een schets van de voornaamste trends uit het rapport en vergelijkt die met de Belgische situatie.

Artikel gepubliceerd in: 02/2006

**Lees meer**

En het Internet redde de vrouw?

In maart 2005 organiseerde de vzw Cyber53, in het kader van de Franstalige Internetfeesten(1), een ronde tafel met de uitdagende titel "En het Internet redde de vrouw?" Minister Françoise Dupuis, Waals minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, kwam provocerend uit de hoek. Maar verenigingen uit het veld lieten zich niet doen. Ze getuigden en overtuigden: het element ’gender’ in de digitale kloof is geen mythe.

Artikel gepubliceerd in: 05/2005

**Lees meer**

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium