ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Cybersoda en ADA’s educatieve ICT-spelletjes nu ook online

Lezersbrief

Ada’s pedagogische koffertje in primeur op CST

Pedagogische koffertje Cybersoda met knipoog naar meisjes

Terug naar school met Cybersoda

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Ada’s pedagogische koffertje

Cybersoda Live-CD weldra beschikbaar

In navolging van de Cybersoda Hardware cd-rom , legt Ada momenteel de laatste hand aan een Cybersoda Live-CD. Een cd-rom volgestouwd met vrije software om jongeren, en in het bijzonder meisjes van 10 tot 16 jaar, vertrouwd te maken met toepassingssoftware.


Beta-versie van Cybersoda Live-CD

Om het gebruik en de kennis van nieuwe technologieën bij meisjes en vrouwen te bevorderen, ontwikkelt het Ada-Netwerk reeds geruime tijd activiteiten, instrumenten en sensibiliseringsmateriaal. Eén van die instrumenten heet Cybersoda (2). Een instrument waarmee meisjes tussen 10 en 16 jaar (3) de wondere wereld van de informatica kunnen ontdekken, kennis kunnen maken met de ICT-beroepen, het internet, de binnenkant van computers, enz.. De inrichting van de Cybersoda-modules, vijf in totaal (4), kan gespreid worden over een ganse week of op één en dezelfde dag georganiseerd, al naargelang de behoefte.

Tot hier toe rustte de animatie van deze Cybersoda-dagen op de schouders van vrouwen uit de socio-professionele inschakeling of de partners van het Ada-Netwerk. Maar dankzij het pedagogisch koffertje dat momenteel in ontwikkeling is bij Ada, zal weldra iedereen Cybersoda’s kunnen inrichten: thuis, in klasverband, op zomerkamp, aan zee of in de bergen. Het enige wat nodig zal zijn is een computer en een vat vol enthousiasme... en uiteraard de uiteindelijke ’draagbare’ Cybersoda verzameld op de Live-CD.

Betaversie goed onthaald

Op een recent evenement in Luik, georganiseerd door Interface3 (5), Barricade (6) en SOFFT (7) in het kader van Les Fêtes Internet, werd de betaversie van de cd-rom alvast zeer goed onthaald door het publiek. Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat op de Live-CD cd-rom een volledige werkomgeving staat, inclusief tal van vrije softwaretoepassingen.(8) Dit betekent dat waneer de computer wordt aangezet, de cd-rom de gebruiker in nog geen drie minuten binnenleidt in een Linux-omgeving zonder dat Linux op de harde schijf moet worden geïnstalleerd. De selectie van de vrije software gebeurde door de ontwikkelaars/sters van de cd op basis van wat nodig is om de Cybersoda-dagen in te richten, gaande van beeldbewerkingssoftware, animatiesoftware, browsersoftware, tot webontwikkelingssoftware. Een cd-rom die bovendien voor het gebruiksgemak volledig menugestuurd is. Troef hierbij is dat niet alleen de jongeren de informatica zonder vooroordelen kunnen ontdekken, maar dat de animatoren en animatrices ook hun vooroordelen ten aanzien van vrije software snel zullen herzien.

Avontuur op zich


Cybersoda cd’s

De Cybersoda Live-CD is een groot informatica-avontuur op zich. . De cd-rom is het resultaat van een hechte samenwerking tussen de PAW-cel (9) van Interface3 en de BAWET-ploeg (10) van Barricade. En zonder vrije software zou de Live-CD het daglicht helemaal niet hebben gezien, want enkel vrije software werkt met open broncodes. Vrije software kan dus vrij gewijzigd worden, gekopieerd en verspreid. Bovendien kan op ieder moment van de dag hulp ingeroepen worden bij de online ontwikkelaarsgemeenschap. En op die manier zijn de ontwikkelaars/sters van de Live-CD er zonder veel problemen in geslaagd om een Knoppix basis van het internet te plukken, die te wijzigen, het grafische aspect ervan te veranderen, menu’s toe te voegen en uiteraard op de cd-rom de vrije software te branden die nodig is voor de organisatie van de Cybersoda-dagen, samen met de pedagogische inhoud. En dit volledig legaal. Gebruikers, scholen of verenigingen zullen dus geen enkele softwarelicentie hoeven te betalen.

Voor wanneer de lancering van de Live-CD precies is gepland, kunnen de ontwikkelaarsters nog niet met zekerheid zeggen. Op Ada wordt gefluisterd dat het in het najaar zal zijn. Maar één ding is alvast zeker. Met de Live-CD zullen meerdere actoren zijn gebaat. In de eerste plaats de jongeren die op een ludieke manier ingewijd zullen worden in de informatica en haar software, op de tweede plaats de gebruikers, animatoren/trices, scholen en verenigingen die geen cent aan softwarelicenties zullen moeten uitgeven, en last but not least de vrouwelijke ontwikkelaars van de cd-rom (meer bepaald de ’pawettes’ (11)) die actief zijn gaan participeren aan de vrije softwaregemeenschap. Een gemeenschap die tot nu toe uit bijna uitsluitend mannen bestaat.

In afwachting van de lancering kan u altijd terecht bij de Cybersoda-ontwikkelaarsters voor bijkomende informatie op cybersoda@ada-online.org.

E.S.
Mei 2005

Noten & links

(1) http://www.ada-online.org/nlada/article.php3?id_article=177
(2) http://www.ada-online.org/nlada/rubrique.php3?id_rubrique=72
http://www.ada-online.org/nlada/article.php3?id_article=145
http://www.ada-online.org/nlada/article.php3?id_article=122
(3) Hoewel de Cybersoda’s zich in eerste instantie richten op meisjes, belet niets jongens erbij te betrekken.
(4) http://www.ada-online.be/cybersoda/
(5) http://www.interface3.be
(6) http://www.barricade.be
(7) Interface3 is een opleidingscentrum, SOFFT een centrum voor beroepsoriëntatie. Beide zijn partners in het Ada-Netwerk.
(8) Voor meer details, zie: http://www.ada-online.org/nlada/article.php3?id_article=175
(9) Naast de vele opleidingen die in het opleidingscentrum worden verzorgd, wenst Interface3 aan de hand van haar PAW-cel (productie en animatie Multimedia) haar stagiaires die nog geen werk hebben gevonden de mogelijkheid bieden om hun verworven kennis toch al meteen in de praktijk te brengen door hen te actief te betrekken bij de ontwikkeling van projecten en informaticadiensen voor vzw’s en onderwijsinstellingen.
(10) BAWET is de informaticacel van Barricade. BAWET staat voor Barricade Alternatief Web Engineering Team. In het Luikse dialect betekent het ook "venstertje".
(11) De stagiaires uit de PAW-cel van Interface3 (zie hoger) worden Pawettes genoemd.

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium