ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Beste werkplek ook beste werkplek voor vrouwen?

Ga vaker naar recepties en leer je stem gebruiken

Inzet van alle talent

Rol van vrouwen ondergewaardeerd in IT-sector

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Vrouwvriendelijke jobadvertentie

Christelijke Mutualiteit wil meer vrouwen op IT-afdeling

"En waarom zou jij bij ons niet mee IT-geschiedenis schrijven?" luidde vorig jaar de advertentieslogan van de Christelijke Mutualiteit. Op zich niets bijzonders aan, was het niet dat de advertentie de indruk wekt zich vooral tot vrouwen te richtten. Voor ADA reden genoeg om met CM’s IT Human Resources verantwoordelijke Annemie Germonpré af te spreken en te peilen naar de ware reden van deze toch wel zeer opmerkelijke campagne.


De advertentiecampagne die de Christelijke Mutualiteit (CM) vorig jaar voerde, bestond uit een jobadvertentie en een bedrijfsadvertentie. Op de jobadvertentie, waarmee gezocht werd naar de invulling van een vijftiental IT-functies, is een jonge vrouwelijke IT’er afgebeeld als opvolgster van enkele tenoren uit de IT-geschiedenis, zoals Bill Gates, Steve Jobs, e.a. Op de bedrijfsadvertentie is tegen een groene achtergrond dezelfde vrouwelijke IT’er in beeld maar dan zonder haar mannelijke voorgangers. De slogan is op beide advertenties identiek: "En waarom zou jij bij ons niet mee IT-geschiedenis schrijven?"

In Vlaanderen leverde dit samengaan van slogan en beeld vorig jaar alvast een nominatie op voor "de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame" (1). En ook op ADA verwierf de advertentie recentelijk een verdiende tweede plaats in de categorie "Welke vrouw verkiest u als collega" (2). De meeste IT-jobadvertenties blijken immers in woord en beeld nog al te vaak slechts één geslacht aan te spreken. Met name: het mannelijke, door de IT-functie steevast door een mannelijk model te illustreren en door in de wervingstekst bewust of onbewust met geen woord te reppen over de voor de functie vereiste communicatievaardigheden.

Rekruteringspool

Annemie Germonpré, verantwoordelijk voor 230 FTE (3) informatici spreekt alvast klare taal als ze zegt dat de CM-advertenties niets met politieke correctheid te maken hebben, maar alles met de voordelen van een gemengd team. "Vrouwen benaderen de dingen vaak vanuit een andere invalshoek dan mannen. Laat vrouwen en mannen samenwerken en je krijgt spontaan betere, creatievere en gedifferentieerdere oplossingen. Met onze campagne wilden wij zoveel mogelijk mensen aanspreken, zowel mannen als vrouwen. Want hoe groter de pool waarin je rekruteert, hoe groter de kans dat je competentie vindt én profielen om het bestaande team mee te verrijken."

Met een aanwerving in 2004 van 26% vrouwelijke IT’ers kan alvast niet worden gezegd dat de CM niet in haar opzet is geslaagd. Bij de CM hebben vorig jaar meer dan tweemaal zoveel vrouwelijke informatici gesolliciteerd dan wat een jaarlijks percentage van 10% afgestudeerden kon doen verhopen. "Dit en nog veel meer maakt dat ons informaticateam ondertussen is uitgegroeid tot 22% vrouwen, daar waar de meeste bedrijven het met een gemiddelde van slechts 15% moeten stellen. Een andere reden waardoor vrouwen iets gemakkelijker bij ons solliciteren, is dat wij als dienstverlenende organisatie een stuk minder marktgevoelig zijn dan andere bedrijven. En die werkzekerheid, samen met de garantie op een goede balans tussen privé en werk, trekt ook veel vrouwen aan. Al ontken ik niet dat ook mannen hoe langer hoe meer aangetrokken zijn door flexibele werktijden, regionaal werken, deeltijdarbeid, loopbaanonderbreking, enz. Maar vrouwen toch nog altijd iets meer dan mannen."

Schaars gekleed

Ondanks de vele lof bleef één kritiek overal gehoord. De vrouwelijke IT’er op de foto zou iets te schaars gekleed zijn, iets teveel contrasteren met haar één voor één ’deftig’ aangeklede mannelijke collega’s om als IT’er geloofwaardig te zijn.


"Blote schouders hebben hier meer de betekenis van het frisse, het jonge, van pioniers te willen zijn, actief te zijn, breeddenkend en toekomstgericht. Dezelfde vrouwelijke IT’er in mantelpak? Nee, dat zag ik eerlijk gezegd niet zitten. Het gaat er op onze IT-afdeling eerder informeel aan toe. Mannen komen hier in de zomer ook gemakkelijk in shorts werken."

 

Op de vraag of de Christelijke Mutualiteit zinnens is de campagne in 2005 voort te zetten, is het antwoord duidelijk ja. Of het met hetzelfde beeld en dezelfde slogan zal zijn, kan Annemie Germonpré nog niet zeggen. "Met de recente veranderingen binnen de CM zijn er weer nieuwe IT-profielen bijgekomen, goed voor negentien nieuwe FTE-aanwervingen in 2005. Het probleem is dat die IT-profielen tegenwoordig zo uiteenlopend zijn dan het moeilijk is om in kranten en tijdschriften voor elk van die profielen een jobadvertentie te plaatsen. Misschien worden het in 2005 enkel bedrijfsadvertenties, misschien ook niet. Dat moet allemaal nog worden beslist. Maar het spreekt voor zich dat van zodra de gezochte IT-profielen bekend zijn, wij de details meteen op onze website zullen publiceren (4)

Corine Van Hellemont
januari 2005

(1) ZORRA-Publieksprijs 2004
(2) Van 28 oktober tot 19 december kon je stemmen via Ada’s virtuele stembus. 69 personen brachten hun stem uit: klik hier voor een overzicht van alle stemresultaten.
(3) FTE: full time equivalents
(4) http://www.cm.be/vacature

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium