ADA - Vrouwen en Nieuwe TechnologieŽn

Basisterminologie voor beeldanalyse

 

Algemeen

- Pauwels, L. en Peters, J.M. (2005) Denken over Beelden: Theorie en Analyse van het Beeld en de Beeldcultuur, Acco: Leuven/Voorburg.

Voor films

- Van Kempen, J. (1995) Geschreven op het scherm. Een methode voor filmanalyse. Utrecht: LOKV.

- Stam, R. (2000) Film Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.

- Bosma, P. (Red.) Filmkunde. Een inleiding. Nijmegen: Sun/Ou.