ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Mijn relevante ervaring? Computerspelletjes spelen!

Deel je passie en screen gender in videospelletjes

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Geëngageerd gamen

Niet alle videospelletjes draaien rond het neerhalen van zombies, het plunderen van een slottoren of het opeenstapelen van gekleurde bonussen. Jongeren die van videospelletjes houden kunnen ook bij een reeks humanitaire en milieuorganisaties hun hart ophalen en al spelend de boodschap van deze organisaties verder leren uitdragen.

Humanitaire en mileuorganisaties zijn zich bewust van het effect van videogames op de socialisatie van de jeugd en duwen hun sensibiliseringscampagne in de richting van online games waarin sociale en/of economische oorzaken worden aangekaart. In dit korte artikeltje beschrijft Ada enkele initiatieven waarin engagement en plezier niet altijd zonder polemiek worden bijeengemixt.

De humanitaire uitdaging

www.darfurisdying.com (EN)


Darfur Is Dying

Dit Flash game wil het grote publiek sensibiliseren voor de genocide die zich afspeelt in Darfour, Soedan. In het eerste level moet de gamer zijn of haar personage tot bij een bron brengen, een tank water vullen en die terug naar het dorp brengen. Ondertussen wordt het personage wel op de hielen gezeten door de Janjaweed milities die de regio doorkruisen en iedereen die hun pad kruist (in het slechtste geval) kidnappen. In het tweede (iets ingewikkeldere) level moet het gekozen personage helpen om het vluchtelingenkamp waarin hij of zij leeft draaiende te houden, tot de watervoorraad opraakt en er opnieuw water moet worden gehaald… Doel van het spel is het vluchtelingenkamp gedurende 7 dagen te laten overleven.

Darfurisdying werd laureaat in de wedstrijd die werd georganiseerd door mtvU en Reebok, ien s het werk van een team van de Universiteit van Zuid-Californië, waaronder twee vrouwen.

www.3rdworldfarmer.com (EN)

In dit Flash spelletje neem je de plaats in van een Afrikaanse boer die zijn lapje grond zoveel mogelijk moet laten opbrengen, wil hij zijn familie kunnen onderhouden. De boer moet beslissen over welke gewassen hij zal kweken, welk gereedschap hij zal kopen en welke dieren hij zal houden. Hij moet ook waken over de gezondheid van zijn familie en beslissen of hij zijn kinderen al dan niet naar school stuurt, een GSM koopt of helpt bij de bouw van een weg. Met de jaren krijgt hij te maken met goede of slechte oogsten en met epidemieën of andere gebeurtenissen die het geluk of de ondergang van zijn gezin bepalen.

De spelregels zijn zeer eenvoudig en het spelverloop is grotendeels arbitrair. Alles bij elkaar is het een nogal kinderachtig spelletje.

www.unicef.org/voy/explore/wes/explore_1818.html (EN FR)

"Water Alert" een videospel ontworpen door Unicef, is een bewustmakingscampagne rond water. Het spel speelt zich af in een klein dorpje en je moet ervoor zorgen dat de inwoners drinkbaar water hebben, dat de omgeving gezond blijft en dat de kinderen naar school gaan. Net als in een rollenspel wordt de gamer of gamester gevraagd het dorp te doorkruisen, zich te informeren en deel te nemen aan cruciale beslissingen.

Het is geen echt actiespel, want het gaat erom een andere wending aan het spel te geven. Je wint (of verliest) punten naarmate je goede (of slechte) beslissingen neemt. Via de spelinterface kom je ook terecht bij meer informatie omtrent de waterproblematiek.

www.food-force.com (EN FR)

Dit spel werd ontworpen door het Wereldvoedselprogramma van de VN en lijkt als humanitair spel het meest op wat er op de commerciële markt te verkrijgen is. Het eiland Sheylan, in de Indische Oceaan, maakte een nooit gezien crisis mee en je wordt ter plaatse gestuurd om de duizenden hongerlijdenden te helpen. Gedurende zes missies moet je de mensen in gevaar lokaliseren, een voedselkonvooi loodsen, helpen bij de opbouw van een boerderij of een evenwichting voedselpakket samenstellen.

Je kan het spelletje in zes talen gratis downloaden op de Food-Force internetsite. Ook kan je via de site heel wat informatie vinden over de realiteit achter het spel.

www.afmpgame.com (EN)

Iets meer uitgewerkt is het spel "A Force More Powerful", dat de principes van een niet gewelddadige actie uitlegt. Via 12 op waar gebeurde feiten gebaseerde scenario’s wordt de gamer of gamester gevraagd om via een subtiele strategie of een pacifistische actie een regime omver te werpen of voor een minderheidsgroep burgerrechten op te eisen. Het is een simulatiespel met heel veel parameters, dat een complexe enscenering in een politieke context toelaat.

Het spel werd ontworpen door het International Center on Non-Violent Conflict en bestaat uit een cd-rom die in de VS moet worden besteld en die Ada helaas niet heeft kunnen testen.

De ecologische uitdaging

www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/sommaire.html (FR)

Naar het beeld van Simcity, vraagt Ecoville je om een stad te bouwen waar mensen er alles aan doen om de vervuiling zoveel mogelijk te beperken. Je kan woonplaatsen, straten en energetische centrales bouwen, nieuwe producten zoals windmolens of openbaar vervoer ontwikkelen of informatiecampagnes voeren om het publiek te sensibiliseren.

Doel van het spel is de stad onder een bepaald vervuilingspeil te houden en tegelijk een voldoende aantal bewoners te bereiken.

www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/ (EN)


Ecoville

In een iets complexer spel van de BBC moet je de "klimaatuitdaging" aangaan door in de huid van de ’president van Europa’ te kruipen. Slaag je erin om je continent vooruitgang te bieden door het broeikaseffect te laten afnemen? Blijf je voldoende populair om herkozen te worden? In het spel moet je pijnlijke politieke beslissingen nemen in heel diverse terreinen zoals handel, energiebeheer, landbouw of economie. Je moet er ook voor zorgen dat buitenlandse gezagsdragers de fameuze quota voor uitlaatgassen respecteren.

Het spel is een voorbeeld in de complexiteit van beslissingen: het is niet eenvoudig om je groene doelstellingen te halen zonder in de peilingen achteruit te gaan!

 

Het effect van al deze spelletjes is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Toch is het een goed idee om van de online spelruimte gebruik te maken om ook een humanitaire of ecologische boodschap de wereld in te sturen. Jongeren maken zo al spelend kennis met een realiteit die hen misschien tot politieke actie zal doen overgaan.

Eleonore Seron
April 2007

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium