Ook voor jongens!
visitez le site ADA

Hoewel de cd-rom in de eerste plaats de vrouwelijke afwezigheid in nieuwe technologieën wil afremmen, betekent dit niet dat hij enkel op meisjes is gericht. Ook jongens zullen er veel nuttige informatie uit halen:

  1. Een gebrek aan kennis over de inhoud van de informaticaberoepen is een algemeen verschijnsel: jongens weten er vaak even weinig over als meisjes.
  2. Jongens hebben dezelfde (negatieve) voorstellingen van hackers en nerds als meisjes.
  3. Studies tonen aan dat ook mannen steeds vaker (willen) kiezen voor een carrière die de combinatie van gezin en professioneel leven mogelijk maakt.
  4. Onze getuigenissen zijn enkel vrouwen, inderdaad. Maar waarom niet? Over het feit dat meestal enkel mannen als informatica-getuigen naar voren worden geschoven, klaagt niemand. Bovendien zullen adolescenten die elke dag in contact komen met leden van het andere geslacht, via deze cd-rom ontdekken dat ook de informaticasector een werkomgeving is voor mannen én vrouwen.

Het aantal studenten in de informatica-opleidingen neemt zienderogen af: heel wat experts trokken reeds aan de alarmbel en verkondigen dat het nijpend tekort aan gekwalificeerde informatici voor ons land rampzalig kan zijn... Reden genoeg dus om meisjes en jongens aan te moedigen en hen de informaticasector van dichterbij te laten kennen!

Inleiding
 Waarom vrouwen?
 Vrouwelijke afwezigheid
 Doel van de cd-rom
 Ook voor jongens!
 Gebruikskader
Inhoud van de cd-rom
 Op reis doorheen Informatica
 Wegwijs in IT-beroepen
 Opleidingstraject
 Test & Quiz
Begeleiding online
 Technische hulp
Best view 1027x768