ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

ICT-sector bezig met inhaalbeweging arbeid-gezin

Nederland werkt aan ICT-kennissite

Stand-by en precair

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Onderzoek

Vrouwen en nieuwe economie in Quebec

In de sector van de "nieuwe economie" in Quebec betreuren vooral vrouwen de werkomstandigheden. Meer dan de helft verlangt minder uren te kloppen om werk en privé-leven beter te combineren.

Twee Canadese onderzoeksters uit Quebec namen de man/vrouw werkverhoudingen onder de loep van zeven "nieuwe economie" bedrijven in de regio Montréal (1).

In de informaticasector zijn vrouwen, net als in andere landen, in de minderheid: ze bezetten slechts 27% van de functies (alle functies samen). Om de werkomstandigheden in de sector te achterhalen, bevroegen de onderzoeksters 88 personen. Eén voor één zijn ze hooggeschoold en oefenen ze een beroep uit gaande van verantwoordelijke human resources, projectleider tot informaticus. De meerderheid van de bevraagde personen zegt overuren te presteren: 81% van de mannen zegt meer dan 40 uur per week te werken, tegen 46,6% van de vrouwen. Veertig procent van de vrouwen presteert het aantal uren zoals voorzien in hun contract, terwijl slechts 16,3% van de mannen dit beweert te doen. Vrouwen betreuren het dat de werkomstandigheden hen weinig ruimte laten om werk en privé-leven te combineren: 66,6% van de vrouwen overweegt om de werkuren te verminderen, tegen slechts 19% van de mannen.

Omdat men in deze sector vooral op projectbasis werkt en de klanttevredenheid boven alles wordt gesteld, moet het personeel bijna 24u/24u beschikbaar zijn. Wie in deze sector deel wil uitmaken een prestigieus project of kans maken op promotie of een nomadische carrière, moet zich van de groep onderscheiden door meer te werken dan de anderen. In de logica van de "nieuwe economie" riskeren vrouwen uit de boot te vallen of gemarginaliseerd te raken. Eenvoudigweg omdat zij minder dan mannen, om familiale redenen, bereid zijn veel overuren te presteren.

Deze vaststelling is ook terug te vinden in gelijkaardige Europese en Belgische onderzoeken (2), al blijken de cijfers hier iets minder pessimistisch. Volgens onderzoek uitgevoerd door de Fondation Travail et Université de Namur (3) blijkt 53% van onze loontrekkende informatici regelmatig overuren te kloppen. Toch kunnen we beide onderzoeken niet helemaal vergelijken. Het Naamse onderzoek had niet alleen betrekking op informatici werkzaam binnen de informatica maar ook in andere sectoren.

René Begon
september 2005

Noten & links
(1) Chasserio Stéphanie et Legault Marie-Josée, "Relations de travail dans les services technologiques aux entreprises, pratiques de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et effets différenciés selon le genre", Télé-université, Uquam, 2005. Communication à l’Université d’été de la FER-ULg (Femmes-Enseignement-Recherche) du 28 au 31/08/05 sur le thème "Femmes et mobilités".
(2) zie Ada’s rubriek Het vrouw(on)vriendelijke karakter van de IT sector
(3) Enquête MéTIC: Parcours professionnels dans les métiers des technologies de l’information et de la communication, Patricia Vendramin 2004, page 55

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium