ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Andere acties

Ada is niet de enige die actief is op het terrein van vrouwen en nieuwe technologieën. In België en in het buitenland, zijn er heel wat projecten die de toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieën willen bevorderen.

Bevriende websites

Ada schuimde het internet af en stootte op heel wat websites rond de thema’s vrouwen, informatica, digitale kloof, gelijke kansen, opleiding en arbeidsmarkt. Een overzicht van Ada’s bevriende websites...

Onderzoek & sensibilisering

In binnen- en buitenland is de relatie tussen vrouwen en informatica uitgebreid onderzocht. Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksprojecten en hun resultaten.
Lees meer

Op de werkplek

Wat betekent de evolutie van de informatietechnologie voor de plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt?
Klik hier voor een overzicht van acties en analyses van bedrijfsleiders m/v en syndicalisten m/v.

Overheidsinitiatieven

Acties van overheidswege
Lees meer

Verenigingsleven

Initiatieven van actiegroepen en verenigingen
Lees meer

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium