ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Vrije Software versus eigendomssoftware in de overheidsdiensten

Vrije software zit in de lift

Vrije software als feministische strategie?

Europese beroering rond softwarepatenten

Peer-to-peer technologie zet auteursrechten onder druk

Ontmoeting met Zoé Genot

Vrouwen en vrije software: een maatschappelijke uitdaging

Vrije software op de genderagenda

Copyleft in theorie en praktijk

Hacker of alternatieve macho?

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Vrije software in het onderwijs: discussie en sensibilisering

Minister Vandenbroucke start sensibiliseringscampagne rond Vrije Software in het onderwijs.

In zijn beleidsnota 2004-2008 (1) pleit Frank Vandenbroucke, Vlaams minister voor Onderwijs en Vorming voor de invoer van vrije en open bron software in het onderwijs. Volgens de minister heeft Vrije software het potentieel de softwareontwikkeling grondig te veranderen maar zijn dergelijke kostenefficiënte softwarealternatieven amper bekend in onderwijsmiddens.

Om de scholen te ondersteunen vrije software als alternatief te gebruiken heeft Minister Vandenbroucke beslist een sensibiliseringscampagne rond vrije software op te zetten (2).
In de loop van 2005 zal het departement Onderwijs vijf sensibiliseringsacties op touw zetten (3):

  • een informatieve en wervende brochure over vrije software
  • een congres over vrije software voor alle geïnteresseerden uit het onderwijsveld, in samenwerking met regionaal expertisenetwerk Vlaanderen (4)
  • een evenement voor ICT-coördinatoren in Flanders Expo op de Vlaamse Onderwijsdagen, met speciale aandacht voor open source software, i.s.m. Flanders Expo/VLOD (5)
  • een leermiddelendatabank voor leerkrachten die zelf kwaliteitsvolle leermiddelen ontwikkelen en aanbieden in open formaat, i.s.m. Klascement (6)
  • Het regionale expertisenetwerk Vlaanderen zal de didactische omgang met vrije software integreren in zijn nascholingsaanbod
Als vertrekpunt stelde een onafhankelijke groep experts een advies/discussietekst (7) op over de mogelijkheden van vrije software in het onderwijs. ICT-coördinatoren m/v, directie en leerkrachten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te discussiëren. U kan de tekst downloaden van de website Klascement en uw mening geven via de mailinglijst.

L.D.
Maart 2005

Bronnen en links
(1) ICT-nieuwsbrief Departement Onderwijs - 13 december 2004 | Beleidsnota Onderwijs 2004-2008
| ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming
(2) Antwoord van het kabinet op de open brief van Patrick Keysabyl
(3) Vrije software in het onderwijs: discussie en sensibilisering |
ICT-nieuwsbrief Departement Onderwijs - 7 maart 2005
(4) Regionaal expertisenetwerk Vlaanderen
(5) Vlaamse Onderwijsdagen (VLOD)
Lees ook Ada’s artikel over VLOD: Cybersoda en ADA’s educatieve ICT-spelletjes
(6) KlasCement.net
(7) Vrije en Open Bron Software in het onderwijs: Visie en actieplan

Lees meer over Vrije Software op Ada
- Vrije software zit in de lift
- Vrije software als feministische strategie?
- Vrije software versus eigendomssoftware in de overheidsdiensten

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium