ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Archief

Alle gepubliceerde artikels over deze rubriek:

PubliActie: lexicon voor nieuwe woorden en technologieën

Tussen 7 oktober en 5 november ontvouwt Ada haar drie-fasig PubliActieplan rond technologische neologismen. In een werksessie, op het designcongres en op de boekenbeurs zoekt ze naar definities, sprokkelt ze woorden en houdt ze een Print Party.

Artikel gepubliceerd in: 10/2007

**Lees meer**

Link in de Kabel

In Leuven worden digitale bruggen gebouwd. Een tiental organisaties heeft gezamenlijk een computercentrum geopend dat zich richt op kansarme jongeren.

Artikel gepubliceerd in: 11/2005

**Lees meer**

Wiki in het onderwijs

Wiki is een methode om gezamenlijk inhoud te schrijven en te ordenen. Het bekendste voorbeeld is de Wikipedia (1), de encyclopedie op het internet geschreven door surfers. Maar Wiki kan meer.

Artikel gepubliceerd in: 11/2005

**Lees meer**

Ada aanwezig op Studiedagen Vie Féminine 2005

Het thema van de jaarlijkse Studiedagen van de Franstalige vereniging Vie Féminine (1) luidde dit jaar "Mythen over mannelijkheid en vrouwelijkheid." Omdat de problematiek van computerspelletjes Ada niet vreemd is (2), mocht Ada er op 5 juli een atelier-debat organiseren.

Artikel gepubliceerd in: 09/2005

**Lees meer**

Gratis interactief preventieprogramma

Als niet-gouvernementele organisatie draagt Action Innocence bij aan het beschermen van de waardigheid en integriteit van kinderen op het Internet. Wie als school, oudervereniging of bedrijf geïnteresseerd is in een interactief preventieprogramma rond Internet, neemt vandaag nog contact op met de organisatie.

Artikel gepubliceerd in: 03/2005

**Lees meer**

Enquête "Informaticagebruik en opleidingsbehoeften van vrouwen"

Met het oog op sensibilisering en informatiegaring bevraagde het informatica-opleidingscentrum ATEL (1) uit Antwerpen 1.864 vrouwen over hun informaticagebruik. Hiervoor werd in 2003 halt gemaakt op een aantal markten, waaronder Antwerpen, Brussel en Leuven.

Artikel gepubliceerd in: 05/2004

**Lees meer**

De ’digitale kloof’ in enkele cijfers

De derde editie van de Waalse Ontmoetingsdagen van de Internet Burger (ReWICs) vond dit jaar plaats op 8 maart, of uitgerekend op de Internationale Vrouwendag. Genoeg reden dus om het Internetgebruik van de Belgen, en in het bijzonder dat van vrouwen, onder de loep te nemen. Op het vlak van de ’digitale kloof’ is er immers nog heel wat werk aan de winkel.

Artikel gepubliceerd in: 03/2004

**Lees meer**

ADA start 2004 met elektronische nieuwsbrief

Om u voortaan nog beter op de hoogte te houden, start ADA het nieuwe jaar met een elektronische nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wenst het ADA-netwerk "Vrouwen en nieuwe technologieën", gesteund door het Europees Sociaal Fonds en het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, u regelmatig te informeren over de stand van zaken en de acties die worden ondernomen om de toegang van vrouwen tot de ICT-sector te vergemakkelijken.

Artikel gepubliceerd in: 01/2004

**Lees meer**

Brochure "Waarom zo weinig vrouwen in informaticaberoepen?"

Praat u een mondje Frans? Lees dan de brochure "Pourquoi pas elles… dans les métiers informatiques?". De brochure is uitgegeven door Sofft (Oriëntatie en Opleiding van werkzoekende vrouwen) en opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de belemmeringen die vrouwen ondervinden bij aanwervingen voor ICT-vacatures.

Artikel gepubliceerd in: 01/2004

**Lees meer**

Enquête onder cursistes Interface3

De verrassende resultaten van een mini-enquête onder de vrouwen in opleiding bij één van de centra van het Ada partnerschap.

Artikel gepubliceerd in: 01/2001

**Lees meer**

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium