ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Een verschillende benadering van computers op jonge leeftijd

Hoe ziet een informaticus m/v er eigenlijk uit?

De grote verdwijntruc

Knelpunten ICT-coördinatie in het onderwijs

Informaticastudies: onbekend maakt onbemind

Leerkrachten appreciëren massaal de ADA instrumenten

Rolmodellen en mentors

Informatica in secundair onderwijs is saai

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Studiedag Meisjes en Informatica: (g)een goede combinatie?

Vlaams onderzoek bevestigt buitenlandse bevindingen

Meisjes ervaren informatica vooral als saai en onaantrekkelijk. Ze menen dat informatica eenzijdig, moeilijk en ingewikkeld is en bovendien gelijkstaat met stilzitten. Dit blijkt uit een recente studie van het onderzoeksinstituut SEIN aan het Limburgs Universitair Centrum. Helemaal nieuw zijn deze bevindingen niet. Op de Ada-website is hier al eerder uitvoerig over bericht. Nieuw is wel dat in het onderzoek een studie is opgenomen naar de beeldvorming m/v in de informatiebrochures van het hoger en universitair informatica-onderwijs.

Het onderzoeksinstituut SEIN bevroeg afgelopen jaar 36 leerlingen van het hoger secundair onderwijs naar hun attitude ten aanzien van informatica thuis, op school en als toekomstig beroep (1). Terwijl meisjes de computer thuis vooral gebruiken om schooltaken te maken en te chatten, zeggen jongens de computer ook te gebruiken om muziek te maken, een eigen site te bouwen en te programmeren. Op school vinden beide geslachten het niveau van het vak informatica ’laag’. Meisjes omschrijven het vak ook als ’saai’ en als ’tijdverlies’, jongens als ’gemakkelijk’, ’simpel’ en ’ontspannend’. Om informatica te gaan studeren aan een hoge school of universiteit moet je volgens de meisjes ’een beetje freak zijn’. De studierichting is volgens hen ook moeilijk, het beroep saai, verslavend en steeds hetzelfde.

De acht leerkrachten uit het secundaire onderwijs die in de studie via diepte-interviews werden bevraagd bevestigen deze verschillen in attitude tussen jongens en meisjes. "Bij de aanvang van het schooljaar zijn de jongens superenthousiast en actief in de klas. De meisjes daarentegen vervelen zich precies, net alsof ze tegen hun goesting in de klas zitten".

Actie

Helemaal nieuw zijn deze bevindingen niet. Ook in het buitenland kwamen al meerdere onderzoeken (2) tot dezelfde conclusie: meisjes hebben een negatief beeld van informatica en studeren er amper in verder (3). Algemeen is ook aanvaard dat dit niet te wijten is aan aangeboren verschillen, maar aan verschillen van socialisatie tussen jongens en meisjes (4). En ook hierover viel op de studiedag op 8 oktober 2004 te Hasselt niets nieuws te vernemen: de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de mindere interesse voor informatica van meisjes kunnen gesitueerd worden bij de invloed van de ouders, de school en de ICT-sector.

Het ligt dan ook in de bedoeling van het onderzoeksinstituut SEIN om in 2005 een aantal acties te ondernemen om het probleem op de verschillende fronten aan te pakken. Naast een website die inmiddels actief is (5) wordt gedacht aan het verspreiden van affiches en folders, informatiedagen voor leerkrachten, het aanmoedigen van rolmodellen, het organiseren van klasbezoeken aan ICT-bedrijven, naschoolse en buitenschoolse activiteiten, enz. Eén instrument is op basis van onderzoek alvast klaar. Namelijk het evaluatie-instrument "informatiebrochures" voor hoger en universitair informatica-onderwijs.

Dit evaluatie-instrument laat hoge scholen en universiteiten toe hun informatiebrochures inzake informaticastudies te evalueren op gender en die zodoende aantrekkelijk te maken voor zowel meisjes als jongens. Uit de geanalyseerde informatiebrochures van zeven universiteiten en twaalf hoge scholen blijkt immers dat anno 2004 de meeste scholen een goede balans maken tussen foto’s met meisjes en foto’s met jongens, maar dat er nog wat schort aan de context waarin beide geslachten zijn afgebeeld. Terwijl meisjes makkelijker afgebeeld worden in het park of in de bus, worden jongens op de foto makkelijker aangetroffen achter de computer. Verder blijkt ook dat slechts enkele brochures aandacht besteden aan de maatschappelijke relevantie van informatica. Iets waar meisjes vooral belang aan hechten (6).

Corine Van Hellemont
Oktober 2004

(1) Goffin, I., Van Haegendoren, M. Meisjes en informatica: (g)een goede combinatie SEIN, 2004
(2) Claeys, L. Michielsens, M. Vrouw-zijn in de digitale samenleving. Literatuurstudie ’Vrouwen, Gender en Informatie- en Communicatietechnologieën. http://www.steunpuntgelijkekansen.be. Zie ook Ada’s artikel Heeft iedereen gelijke kansen in Cyberspace?
(3) Zie Ada’s rubriek Vrouwen in het IT-onderwijs : de cijfers
(4) Zie Ada’s rubriek Vrouwen & IT: verschillen in socialisatie en Ada’s artikel Hoe ziet een informaticus er eigenlijk uit…?
(5) Meisjes en Informatica: www.meisjeseninformatica.be
(6) Goffin, I., Van Haegendoren, M. Kiezen voor informatica: een vergelijking van informatiebrochures SEIN, 2004

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium