ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Een verschillende benadering van computers op jonge leeftijd

Vlaams onderzoek bevestigt buitenlandse bevindingen

Hoe ziet een informaticus m/v er eigenlijk uit?

De grote verdwijntruc

Informaticastudies: onbekend maakt onbemind

Leerkrachten appreciëren massaal de ADA instrumenten

Rolmodellen en mentors

Informatica in secundair onderwijs is saai

 
Click hier om de rubriek af te drukken

ICT-Praktijkdag Kortrijk

Knelpunten ICT-coördinatie in het onderwijs

Terwijl 450 leerkrachten en directieleden ICT-nascholing volgden op de zesde ICT-Praktijkdag te Kortrijk, profiteerden een dertigtal ICT-coördinatoren van de gelegenheid om een flinke ICT-babbel te houden over de knelpunten van hun functie in het lager en secundair onderwijs. Ada luisterde mee.

Hoe het met de aantallen vrouwelijke ICT-coördinatoren staat in het onderwijs kon Ada op de ICT-praktijkdag op 17 mei helaas niet achterhalen. Daarvoor is het wachten op de cijfers van het Ministerie van Onderwijs. Een blik rond de tafel tijdens de ’ICT-babbel’ gaf weinig reden tot juichen, amper een vijftal vrouwen. Voorlopig houden we het dus liever op het percentage dat het Katholieke net ons recentelijk gaf, namelijk 24,4% vrouwelijke coördinatoren in het secundaire onderwijs in Vlaanderen. (1)

Middelen en tijd

Wat tijdens beide ’babbels’ alvast ten zeerste werd betreurd is het verdwijnen van de PC/KD-subsidies waarmee naar één PC op tien leerlingen werd gestreefd. Een computerpark veroudert snel. "Geen nieuwe financiële injectie betekent dat PC’s worden afgedankt zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen." Er wordt dan ook gevreesd dat veel scholen onder het streefdoel zijn gezakt.

Een ander hekel punt zijn de uren die door het ministerie van onderwijs zijn toegekend om leerkrachten vrij te stellen van lesuren om de technische en/of pedagogische ICT-coördinatie waar te nemen. "Te weinig uren," klonk het (2), en op de ’ICT-babbel’ secundair onderwijs werd de eis geformuleerd om de ICT-coördinator een volwaardig en officieel statuut te geven. "We presteren nog teveel uren op vrijwillige basis." Of dit laatste ook een rol speelt in de lagere vertegenwoordiging van vrouwen in de functie van ICT-coördinator, is nog zeer de vraag. Een aantal aanwezige ICT-coördinatoren wierpen wel op dat het vaak om solo-uren gaat, zonder veel sociaal contact, die bovendien "door niemand worden gezien".

Tijdens de sessie voor ICT-coördinatoren kwamen verder ook de volgende knelpunten aan bod: het tekort aan permanente vorming van zowel leerkrachten als ICT-coördinatoren, te weinig tijd voor pedagogische ICT-ondersteuning en overleg, terugbetaling van de verplaatsingen, vrije software, de oprichting van een Openbaar Instituut voor ICT-ondersteuning in het onderwijs. Maar meer hierover in de verslagen op de respectievelijke websites (3).

Corine Van Hellemont
juni 2005

Noten & Links
(1) Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) telt in het eigen net 24,4 % vrouwelijke ICT-coördinatoren. Bron: Jaak Palmans, www.vvkso.be.
(2) Hoeveel uur heb jij voor ICT-coördinatie? Bevraging ICT-coördinatoren basisonderwijs, maart 2004
(3) Verslag ICT-babbel lager onderwijs Verslag ICT-babbel en charter Didacto secundair onderwijs

Enkele interessante websites

- www.didacto.be
- www.klascement.be
- lien www.kennisdelen.be
- www.edublogs.be

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium