Gebruikskader
visitez le site ADA

De cd-rom is op verschillende doelgroepen gericht:

  1. Voor iedereen die - via zijn beroep of eigen overtuiging - jongeren wil helpen bij hun studiekeuze: leerkrachten, studieadviseurs, ouders, begeleiders, psychologen...
  2. Voor meisjes en jongens uit het laatste secundair die op zoek zijn naar informatie over mogelijke studierichtingen en daarbij nog niet aan informatica hebben gedacht.
  3. Voor vrouwen en mannen die ongeacht hun basisopleiding een nieuwe wending willen geven aan hun beroepsleven en informatie zoeken over jobs en opleidingen die de moeite lonen.

"Wegwijs in informatica" werd gepubliceerd onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 Belgium.

De afbeeldingen die gebruikt werden in de rubriek "Op reis doorheen Informatica" blijven eigendom van de auteurs.

De beelden van de videogetuigenissen mogen onder geen enkel voorwaarde in een andere context gebruikt worden.

Inleiding
 Waarom vrouwen?
 Vrouwelijke afwezigheid
 Doel van de cd-rom
 Ook voor jongens!
 Gebruikskader
Inhoud van de cd-rom
 Op reis doorheen Informatica
 Wegwijs in IT-beroepen
 Opleidingstraject
 Test & Quiz
Begeleiding online
 Technische hulp
Best view 1027x768