ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Lonen in ICT

De lonen in ICT

Hoeveel verdient een verantwoordelijke databasebeheer, een analist-programmeur, een helpdeskmedewerker/ster? Zijn de lonen in informatica aan het stijgen of aan het dalen? Twee studies, een Belgische (Datanews) en een Franse (01net), geven een idee van wat je op basis van je opleiding als salaris kan verwachten.

Lonen van informatici volgens de salarisenquête van Datanews

Datanews verzamelde looninformatie van zo’n 2.431 informatici via vragenlijsten die door informatici/cae op vrijwillige basis werden ingevuld. Voor iedere functie werd het gemiddelde salaris berekend. De enquête geeft ook informatie over extra-legale voordelen (bv. bedrijfswagen) en het aantal dagen opleiding die informatici op kosten van het bedrijf mogen volgen. De manier waarop de vragenlijsten werden verzameld maken de resultaten echter iets minder betrouwbaar. Bovendien werd de enquête niet gegendered en kan helaas niets gezegd worden over mogelijke salarisverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke informatici. Wie meer informatie wil kan de volledige enquête raadplegen op de website van Datanews.

De resultaten van de salarisenquête geven informatie over 6 informaticafuncties:

Functiebenaming Gemiddeld bruto maandloon
Programmer

2000 / 2250

Analyst programmer 2750 / 3000
System ingeneer & administrator 3000 / 3250
Database administrator 3250 / 3500
Telecom & network 2750 / 3000
Analyst 3250/ 3500
Functional analyst 3250/ 3500
CIO EDP Manager 4500 / 4750

Het gemiddelde salaris, zoals opgetekend door Datanews, ligt voor de meeste functies een stuk lager dan in 2003. Een programmeur bijvoorbeeld kon in 2003 nog rekenen op een salaris van 2.250 à 2.500 euro. In 2004 moet zij/hij het stellen met gemiddeld 250 euro minder per maand. De enige functie die in 2004 een salarisverhoging laat zien, is die van CIO EDP Manager. Eigenaardig blijft wel dat de respondenten van de Datanews-enquête zeggen individueel niets te hebben gemerkt van een daling op hun loonfiche, in tegendeel: 93% van de respondenten zegt dat hun salaris gelijk is gebleven of zelfs licht gestegen is ten aanzien van het jaar voordien. Aangenomen mag worden dat de door Datanews opgetekende gemiddelde daling, volledig toe te schrijven is aan het feit dat de respondenten in 2004 niet dezelfde waren als die uit 2003.


Lonen van informatici volgens de salarisenquête van 01net

In een enquête uit 2003 van 01net vinden we salarisgegevens over vast en variabel loon voor een uitgebreide lijst van informaticafuncties. De studie geeft ook meer details over de gemiddelde leeftijd, het aantal jaren ervaring en de economische sector. De enquêtes werden op een systematische manier afgenomen in Franse bedrijven.

De enquête laat zien dat er een heel groot verschil bestaat tussen de lonen van de verschillende ICT-functies.

  • de enquête werd afgenomen in Frankrijk, wat betekent dat er heel grote verschillen zijn tussen mensen die in Parijs of in de rest van het land tewerkgesteld zijn: voor onderstaande tabel en grafiek werden de gemiddelde gegevens van de rest van Frankrijk gebruikt.
  • de salarissen zijn uitgedrukt in het jaarlijks brutoloon, en zijn een gemiddelde van het vast en variabel salarisgedeelte.
  • de volledige resultaten van de enquête vind je op de website van 01net
  • op de site van 01net vind je ook een goede beschrijving van de inhoud van de verschillende informaticafuncties.

Functiebenaming Salarisevolutie tussen 2002-2003 Gemiddelde leeftijd Gemiddelde anciënniteit
Opleiding Personeel onder zich Gemiddeld salaris (buiten Parijs)
Systeemingenieur


lichte daling (<10%)

43 jaar

9 jaar

middelbaar + 3 1 53 052 €
Projectverantwoordelijke stagnatie 39 jaar 9 jaar middelbaar + 4 1 47 047 €
Verantwoordelijke informaticadiensten (toezicht op meer dan 10 personen) stagnatie 45 jaar 14 jaar middelbaar + 3 26 78 663 €
Verantwoordelijke informaticadiensten (toezicht op minder dan 10 personen) stagnatie 42 jaar 12 jaar middelbaar + 3 3
Verantwoordelijke databasebeheer
sterke daling
(>10%)
38 jaar 8 jaar middelbaar + 3 40 233 €
Ingenieur netwerkbeheer
sterke daling
(>10%)
35 jaar 6 jaar middelbaar + 3 1 40 907 €
Analist-programmeur
lichte stijging
(3 à 4%)
37 jaar 9 jaar middelbaar + 2 27 247 €
Web designer
sterke daling
(>10 %)

33 jaar
5 jaar middelbaar + 3 22 904 €
Verantwoordelijke netwerkbeheer
lichte stijging
(3 à 4%)
35 jaar 8 jaar middelbaar 31 453 €
Web developer sterke daling
(>10 %)
27 jaar 2 jaar middelbaar + 2
PC technica/cus Helpdeskmedewerk-st-er sterke daling
(>10 %)
35 jaar 9 jaar middelbaar 28 028 €

NB:

- de enquête werd gerealiseerd in Frankrijk en toont grote verschillen tussen personen werkzaam in en buiten de omgeving van Parijs

- de salarissen betreffen bruto jaarlonen.

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium