ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Vrije Software versus eigendomssoftware in de overheidsdiensten

Vrije software zit in de lift

Vrije software in het onderwijs: discussie en sensibilisering

Europese beroering rond softwarepatenten

Peer-to-peer technologie zet auteursrechten onder druk

Ontmoeting met Zoé Genot

Vrouwen en vrije software: een maatschappelijke uitdaging

Vrije software op de genderagenda

Copyleft in theorie en praktijk

Hacker of alternatieve macho?

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Gender en Technologie

Vrije software als feministische strategie?

Tijdens een bijeenkomst van de vereniging voor Gender en Technologie (1) in Utrecht werd gebrainstormd over de relatie tussen feminisme en vrije software.

Op 27 januari gingen Laurence Claeys (2), Erna Kotkamp (3) en Anne Beaulieu (4) met elkaar in gesprek over een thema dat binnen Vrouwenstudies, op het eerste gezicht, weinig voor de hand ligt: Free/Libre Open Source Software (F/LOSS) als feministische strategie.

"Open Source aspecten, zoals het delen van kennis en de kritische bevraging van machtsmechanismen, zijn ook kenmerken van feminisme". Beide met elkaar confronteren lijkt dan ook een evidentie. Weinig onderzoekers zijn zowel in Vrouwenstudies als in Informatica, en meer specifiek in Open Source Software geïnteresseerd. Het overdenken van F/LOSS als feministische strategie is dan ook het werk van enkelen.

De voordelen van Open Source software zijn groot (5). Vaak is ze gratis en de code is open zodat je zicht hebt op de code, waardoor je de software ook kan aanpassen, met oog voor diversiteit. Het delen van de code is bovendien een bewuste keuze die ingaat tegen de bestaande visie op het patenteren van softwarecode.

Het grote tegenargument is vaak dat het niet toegankelijk is voor de ’gewone eindgebruiker’. Dit is ondertussen niet meer waar, een vergelijking tussen Open Office en Microsoft Office kan dit bevestigen, maar de voordelen voor de ’gewone gebruiker’ zijn wel beperkter dan voor de ’gebruiker-ontwikkelaar’. "Open Source Software is voor deze groep gebruikers echt ’bevrijdend’, want vrije software biedt ruimte voor transformatie en dus voor ’verzet’". Hiermee wordt verwezen naar de visie van Prof. Dr. Cecile Crutzen op de invloed van Genderstudies op de transformatie van de informatica-discipline, een te complexe theorie om in dit artikeltje er nader op in te gaan, maar een naam om te onthouden. "Feministen kunnen misschien geen mannenpil ontwikkelen, ze kunnen wel hun eigen software schrijven".

Het panel formuleerde ook kritiek op de Open Source ’community’. "Op emaillijsten valt heel wat seksisme en zelfs racisme te bespeuren en ook hier geldt een hiërarchisch model, ook al ziet het er anders uit. Bovendien gebeurt het microsoft-bashen nogal eens met non-argumenten. Microsoft heeft er tenslotte wel voor gezorgd dat documenten ook aan de andere kant van de planeet kunnen worden gelezen."

Noten
(1) http://www.genderentechnologie.nl/
(2) Laurence Claeys is onderzoekster Digitale Kansen aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid van de Universiteit van Anwerpen. Met vragen, voorstellen voor lezingen, opmerkingen en leuke ideeën in verband met de bijeenkomsten kan je bij haar terecht: laurence.claeys@ua.ac.be
(3) Erna Kotkamp is junior docent en ICT manager bij het Onderwijsinstituut Media en Re/Presentatie van de Universiteit van Utrecht
(4) Anne Beaulieu is senior researcher voor Networked Research and Digital Information - Nerdi. Haar werk focust op het gebruik van nieuwe technologieën in wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder binnen Vrouwenstudies.
(5) Meer over Vrije software lees je in Ada’s artikel Vrije software zit in de lift

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium