ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Informatica-attitude van ICT-salonbezoekers

Ada present op Vrouwendag 2004 in Hasselt

Ada op Vrouwendag te Antwerpen

Dag van de Vrouw en de Technologische Industrie

Studiedag "Vrouwen en nieuwe technologieën"

Brussel in vrouwenhanden

Congres "Women in ICT 2005"

Informatica tussen andere wetenschappen

ICT & Onderwijs in Flanders Expo

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Ada present op Sophia Colloquium

Op 20 en 21 oktober 2005 organiseert Sophia, het Belgisch coördinatienetwerk voor Vrouwenstudies, het colloquium "Genderstudies: een genre apart / Savoirs de genre, quel genre de savoir?". Via de organisatie van dit tweetalige colloquium wil Sophia de banden verstevigen tussen alle actoren die in België bijdragen tot de kennisproductie op het vlak van vrouwen en gender.

De problematiek die Ada op 21 oktober zal behandelen - in één van de parallelle sessies in de namiddag - is uiteraard die van vrouwen en nieuwe technologieën.

Tijdens de parallelsessie "Vrouwenbeweging(en) en de productie van kennis" zal uiteengezet welke initiatieven het Ada-netwerk allemaal onderneemt (Cybersoda, Digitales, DigA) om bruggen te slaan tussen de verschillende milieus die beïnvloed zijn door ICT, zoals de arbeidsmarkt, de beroepsopleiding en de sociale inschakeling, de kunst en het wetenschappelijk onderzoek.

Meer info
- www.sophia.be

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium