ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Project Electronic@ lanceert nieuwe instrumenten

Heeft iedereen gelijke kansen in cyberspace?

Europees project ontkracht veronderstellingen

’Informatica Feminale’ doorbreekt de mannelijke universiteitscultuur in informatica

Waarom kiezen vrouwen
voor een baan in ICT en waarom niet?

Informatica: vooral voor meisjes een wetenschap apart

Databank met pedagogisch ICT-materiaal ware goudmijn

Genderkloof in Europa blijft groot

Carrière maken in een informaticaberoep

Heeft de digitale kloof een geslacht?

Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?

Bruisende plannen om de IT sector aantrekkelijk te maken

Roddelen is netwerken

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Onderzoekers maken resultaten van Europese studies bekend

Brussel verwelkomt symposium over gender en ICT

Het symposium "Gender & ICT: Strategies of Inclusion" vond plaats tijdens de Digitale Ontmoetingsdagen in januari. Tijdens het symposium, georganiseerd door het Steunpunt voor Gelijkekansenbeleid, werd de balans opgemaakt van een groot aantal Europese en enkele Amerikaanse onderzoeken naar gender en IT.

Merete Lie.

De dag begon met drie presentaties van Merete Lie, Wendy Faulkner en Eileen Green die telkens werden ingeleid door Sally Wyatt.
Eileen Green gaf in haar presentatie een goed voorbeeld van het gebruik van informatietechnologie in het dagelijkse leven. Zij vertelde over het onderzoek dat zij en haar team hadden uitgevoerd naar de perceptie die vrouwen van middelbare leeftijd hebben van medische technologie en gezondheidsrisico’s en hoe ze die kennis toepassen. Green vroeg zich af wat sociaal en cultureel gezien de betekenis is van deze screening technologieën. Wat zij zag, is dat de geïnterviewde vrouwen geloven dat zij de plicht hebben hun lichaam regelmatig te laten screenen omdat "je het jezelf en je familie verplicht bent", want "je kunt niets als je niet gezond bent."

Lara Croft

Merete Lie ging dieper in op de beelden van ICT die we tot onze beschikking hebben: natuurlijk Lara Croft, maar ook de veel ’gewonere’ leden van de Sim’s familie. Deze beelden geven ICT een gezicht en betekenis. Maar nog belangrijker is dat die beelden veranderlijk zijn. Sommige jongens spelen tijdens een game Lara Croft alsof ze een man is in een vrouwenlichaam, terwijl veel vrouwen en meisjes in de rol van Lara moedig en krachtig kunnen zijn.

Toegang tot bepaalde technologie kan volgens Lie worden bepaald door de vorm die een technologie aanneemt in het dagelijkse leven. Neem de mobiele telefoons, die zijn er in alle kleuren en vormen. Volgens Lie zouden we ook het internet en computers moeten ’bevrijden’ van hun beperkte vormen. "Waarom geen computer in regenboogkleuren met een zigzagvormig toetsenbord?" Lie sloot af met de gedachte dat we ons vrij moeten voelen om het repertoire aan ICT-beelden eindeloos uit te breiden (1).

Women-only computerklassen

Wendy Faulkner lichtte diezelfde voormiddag het project "Strategies of Inclusions: Gender and the Information Society" (SIGIS) toe. In dit Europees project dat recent werd afgesloten, zijn 48 cases onderzocht waarin vrouwen werden betrokken als gebruikers of ontwikkelaars van ICT’s. Het onderzoek toont aan dat ’women-only’ computerklassen (zoals verzorgd door Interface3) zeer succesvol zijn.

In Nederland zijn zojuist alle vrouwenvakscholen die ’women-only’ scholing verzorgden, gesloten. Een slecht besluit blijkt nu. Dergelijke trainingen bieden een veilige en ondersteunende omgeving, legde Faulkner uit. Ideaal voor deze specifieke groep van vrouwen die vaak weinig zelfvertrouwen hebben doordat ze geen werk hebben. Een vrouw uit een training in Edinburgh werd geciteerd: "Ik ben iemand anders, want ik kan nu iets!"

Grillige loopbanen

In de sessie "Women’s Career Path in the IT-sector" presenteerden Caroline Guffens en Marianne Tolar de resultaten van een Europees onderzoek aan de Universiteit van Namen. In dit onderzoek zijn in zeven landen de professionele loopbanen van 140 vrouwen uit de ICT-sector geanalyseerd. Zo konden ze enkele opvallende patronen onderscheiden.

Een deel van de vrouwen heeft een rechtlijnige carrière en accepteert de lange dagen en stress. Voor veel vrouwen verloopt de loopbaan een stuk grilliger. Zij hebben met beperkte carrièremogelijkheden te maken. Een van de oorzaken hiervoor is dat het voor slechts eenderde van de vrouwen die momenteel in de ICT-sector werken, een bewuste keuze was. De meerderheid van de vrouwen kwam min of meer toevallig in de sector terecht.

Integratie

Elisabeth Michielsens en Christina Colclough presenteerden "Do Women Fit In? The Future IT Labour Market", een ander Europees project over de integratie van vrouwen en etnische minderheden in sectoren waar mannen in de meerderheid zijn, inclusief de IT-sector in Italië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit project zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van vakbonden en met personeelmanagers. De IT-sector bestaat enerzijds uit een paar grote multinationale ondernemingen waar een Amerikaanse bedrijfscultuur heerst. Anderzijds zijn er veel kleine bedrijven die gekenmerkt worden door een horizontale organisatie.

Terwijl er in de kleine bedrijven vrijwel geen carrièremogelijkheden bestaan, zijn die er in de grote bedrijven voldoende maar vooral voor mannen. Vrouwen ervaren er, volgens dit onderzoek, een glazen plafond. De reden daarvoor zou zijn dat rekrutering en promotie in veel bedrijven op een informele manier gebeurt. Mannen zijn daardoor in het voordeel doordat de mannelijke rekruteerders ongemerkt het liefst mensen promoveren die op henzelf lijken.

Een ander probleem dat deze onderzoeksters constateerden is dat in Italië vrouwen vaker op een tijdelijk (en minder goed beschermd) contract werken dan mannen. De noodzaak voor een formeel gelijke kansenbeleid in alle Europese bedrijven en organisaties dat zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij rekrutering en promotie, dringt zich op.

Marlies Klooster
Maart 2004

(1) De ADA-mascotte is een goed voorbeeld uit de praktijk om het repertoire aan ICT-beelden eindeloos uit te breiden.

Meer informatie

Op de website van het symposium (www.steunpuntgelijkekansen.be/genderandict) zijn van vrijwel alle sessies Engelstalige verslagen te vinden.

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium