ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

En het Internet redde de vrouw?

De Belgen en hun internet: cijfers 2005

Geslacht geen effect op studiegebonden computergebruik

Jonge, hoogopgeleide vrouwen halen achterstand in

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Pew Internet & American Life Project

Veel overeenkomsten tussen internetgewoonten van mannen en vrouwen

Het Pew Research Center heeft zopas een rapport gepubliceerd over de internetgewoonten van de Amerikanen en onderlijnt daarin een aantal verschilpunten tussen mannen en vrouwen. Zonder in detail te willen treden, geeft Ada een schets van de voornaamste trends uit het rapport en vergelijkt die met de Belgische situatie.

In het Pew rapport staat dat 66% van de Amerikaanse vrouwen actief het internet gebruikt (tegen 68% van de mannen). Het verschil tussen mannen en vrouwen varieert volgens de leeftijd: 34% van de mannelijke 65+-ers surft, tegen 21% van de vrouwen… Daarentegen surft 86% van de jonge Amerikaanse vrouwen tussen 18 en 29 jaar, tegen 80% van de jongens! En wanneer we zeggen ’surfen’, bedoelen we dat 61% (1) van de bovenstaande 66% vrouwelijke internetgebruikers minstens een keer per dag het internet bezoekt.

Verschillen in gebruik

Voor wat betreft de on-line activiteiten verschillen mannen en vrouwen op enkele punten, maar die verschillen zijn op andere punten weer niet aanwezig. Mannen raadplegen vaker dan vrouwen de weerberichten (82% tegen 74%), de algemene actualiteit (75% tegen 69%), de financiële berichtgeving (56% tegen 33%), of de sportberichtgeving (59% tegen 27%). Mannen doen ook vaker onderzoek naar producten, diensten (82% tegen 75%) of praktische tips (do-it-yourself websites) (60% tegen 50%). Van hun kant, sturen de vrouwen meer e-mails (94% tegen 88%), zoeken ze vaker routebeschrijvingen op (87% tegen 82%), of medische informatie (74% tegen 58%), en zoeken ze vaker via het net steun in het geval van problemen (66% tegen 50%).

Daarentegen is er geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen in het gebruik van zoekmachines (bv. Google) (90% tegen 91%), de organisatie van reizen (61% tegen 65%), de on-line aankopen (68% tegen 66%), spelletjes (36% tegen 37%) of ’chatten’ (42% tegen 39%)! Voor wat betreft de meer technische kant van het internet, zien we dat mannen en vrouwen in de zelfde mate spelletjes downloaden, ’blogs’ aanmaken, gegevens uitwisselen en video’s bekijken. Niettemin zijn het vooral de mannen die software, muziek of video’s downloaden.

Gebruik van de internetfuncties

Ook in het gebruik van de belangrijkste functies van het internet zoals communicatie, transacties, informatie-uitwisseling en vermaak, zijn verschillen waar te nemen. Mannen en vrouwen gebruiken het internet om te communiceren: 85% vindt dat het hier gaat om een goed interactiemiddel. Terwijl vrouwen veel meer e-mails sturen, hetgeen ze beschouwen als een nuttig en belangrijk middel om de kwaliteit van hun relaties te waarborgen, geven mannen de voorkeur aan communiceren via ’internetgroepen’, forums of on-line organisaties, waarvan ze vaker lid zijn dan vrouwen.

We nemen weinig verschillen waar tussen mannen en vrouwen op het domein van on-line transacties. Mannen leggen zich iets frequenter toe op on-line aankopen, PC-banking of het reserveren van tickets, al is het verschil met vrouwen miniem. De redenen die de internetgebruikers ertoe bewegen om hun toevlucht te nemen tot on-line diensten zijn dezelfde, ongeacht het soort dienst: het is gemakkelijk en tijdbesparend!

91% van de Amerikaanse internetgebruikers vindt het internet een goede bron van informatie. Zelfs wanneer, zoals hierboven reeds werd aangehaald, mannen en vrouwen zich niet interesseren voor dezelfde dingen, dan nog zijn hun opzoekmethodes dezelfde: portaalsites en ’search-engines’.

Op het vlak van vermaak zwaaien de mannen de plak (maar we weten dat zij meer tijd hebben voor hun hobbies dan de vrouwen!) en in het bijzonder luisteren zij vaker naar muziek en kijken ze vaker naar video’s dan de vrouwen.

Houding tegenover het internet

Het PEW project gaat veel verder dan enkel het gebruik van het internet en heeft zich ook toegespitst op de houding van de internetgebruikers ten opzichte van het net. Op die manier zien we dat, als het gebruik van het internet gelijk verdeeld lijkt tussen de seksen, de meer technische toepassingen toch vooral het domein blijven van het mannelijk geslacht: zij begrijpen beter de technische termen, zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de machine, voor de anti-virusdetectors, en voor de installatie van de software, en kennen de technische bijzonderheden van hun internetaansluiting. Wat meer is, mannen liggen meer op de uitkijk naar vernieuwingen, downloaden nieuwe programma’s, hebben vaker een eigen website, of gebruiken een webcam.

Maar opgepast, het gaat hier enkel om het verschil in voorkeur: de vrouwen beheersen deze toepassingen ook, en 47% heeft haar software zelf geïnstalleerd (65% van de mannen), 45% weet haar post te onderhouden (tegen 68% van de mannen), en 31% downloadt programma’s (tegen 48% van de mannen). Dat is niet niets! En al die trends zijn omgekeerd of gelijkgeschakeld bij de jonge generatie!

We nemen ook verschillen in houding waar ten opzichte van vertrouwen en belangstelling: de mannen voelen zich meer op hun gemak en hebben meer vertrouwen in hun computer, terwijl de vrouwen in ruimere mate beweren dat ondanks hun aansluiting, het internet hen niet interesseert, niet handig, gevaarlijk of ingewikkeld is.

Tot slot werd er gevraagd een antwoord te formuleren op de vraag: "Kan u uw plan trekken op het internet?" We zien dat de antwoorden van de mannen en de vrouwen niet wezenlijk verschillen: ongeveer 40% van de mannen en vrouwen zegt problemen te hebben ondervonden met het internet en hun computer. Maar de vrouwen bijten zich veel talrijker vast in het gebruik van e-mail… 38% van hen zou niet meer zonder willen, tegen 32% van de mannen.

En in België?

Het is moeilijk om te voorspellen of de Amerikaanse internetgewoonten op een dag ook de onze zullen zijn… In België is, volgens het rapport dat in 2005 door het NIS gepubliceerd werd, slechts 30% van de vrouwen regelmatig gebruikster van het internet. Maar net zoals hun jonge seksegenoten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan surfen jonge Belgische meisjes vaker en langer dan hun mannelijke tegenhangers.

We merken ook overeenkomsten en verschillen op in de gedragingen, die niet steeds overeenstemmen met de Amerikaanse cijfers: de mannen en de vrouwen mailen in dezelfde mate, de mannen zoeken meer plattegronden op dan de vrouwen (56% tegen 49%), terwijl de dames meer chatten dan de heren (40% tegen 32%) (2). Op het vlak van het aantal dowloads zien we echter dat de mannen ook in België de kampioenen blijven. We kunnen dus stellen dat verschillende gelijklopende trends terug te vinden zijn aan weerszijden van de oceaan (zo downloaden de mannen meer, en doen de vrouwen meer onderzoek naar gezondheid), en dat andere gewoonten minder algemeen lijken en misschien zijn terug te brengen op culturele interacties.

Maar we hebben hier zeker niet de pretentie om een vergelijkende studie te willen bieden, temeer omdat de enquêteringmethodes variëren van land tot land. De toekomst zal ons dus moeten vertellen hoe de Belgische internetgebruiker verder zal evolueren. Zeker volgen op de Ada site!

Naast het volledige rapport kan u ook andere bevindingen nalezen op de site van het Pew Project (3).

Eléonore Seron
februari 2006

Noten & links
(1) Tegen 65% van de mannen
(2) Meer details in onze rubriek: de informatica in het privé leven
(3) Pew Project

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium