ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

"Nieuwe beroepen"

De opgang van ICT ging gepaard met de nood aan steeds nieuwe ICT-kennis. Nieuwe beroepen ontstonden uit het samenvloeien van professionele kennis en ICT-kennis, die voorheen elk in afzonderlijke beroepen terug te vinden was. Vele ‘nieuwe beroepen’ ontstaan dus niet zozeer binnen ICT-bedrijven, maar rondom het beroep van informaticus. De bedrijfswereld zou in plaats van ‘zuivere’ informatici’ meer nood hebben aan mensen die als interface kunnen fungeren tussen informatica en andere ICT-toepassingsterreinen.

Deze zogeheten ‘nieuwe beroepen’ kennen nog geen specifiek statuut, maar liggen zeer goed in de markt. Op dit moment is er bijvoorbeeld zeer veel vraag naar specialisten van ‘geïntergreerde projectsoftware’ (ERP, Entreprise Resources Planning, zoals bijvoorbeeld S.A.P.). Omdat deze professionals software installeren moeten ze beschikken over een grondige informaticakennis, maar ze houden zich niet bezig met programmeren. Tegelijkertijd moeten ze beschikken over heel wat niet-technische vaardigheden, zoals professionele kennis van management en economie. Op jobsites als vacature (1) worden deze jobs geklasseerd onder de categorieën ‘IT Consulting’, ‘IT Management’ en ook onder ‘Verkoop & Marketing’.

(1) www.vacature.com

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium