ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Enquête onder cursistes Interface3

De ’digitale kloof’ in enkele cijfers

Brochure "Waarom zo weinig vrouwen in informaticaberoepen?"

Gratis interactief preventieprogramma

Enquête "Informaticagebruik en opleidingsbehoeften van vrouwen"

Ada aanwezig op Studiedagen Vie Féminine 2005

Link in de Kabel

Wiki in het onderwijs

PubliActie: lexicon voor nieuwe woorden en technologieën

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Editoriaal

ADA start 2004 met elektronische nieuwsbrief

Om u voortaan nog beter op de hoogte te houden, start ADA het nieuwe jaar met een elektronische nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wenst het ADA-netwerk "Vrouwen en nieuwe technologieën", gesteund door het Europees Sociaal Fonds en het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, u regelmatig te informeren over de stand van zaken en de acties die worden ondernomen om de toegang van vrouwen tot de ICT-sector te vergemakkelijken.

En informeren doen we u. Neem deze eerste nieuwsbrief. Daarin vindt u een volledig artikel gewijd aan de vier nieuwe instrumenten die het project Electronic@ onlangs ontwikkelde om de gelijke toegang van vrouwen en mannen tot de ICT-beroepen te verbeteren. ADA doet ook verslag van het TMAB-seminarie waar niet minder dan acht ICT-topvrouwen hun inzichten met ons delen over hoe de sector informaticaberoepen aantrekkelijker kunnen maken voor vrouwen. Verder vindt u een interview met een analiste-programmeur, waaruit blijkt dat een informatica-beroep best te combineren is met een kroostrijk gezin, en ook nog een korte samenvatting van een recente wetenschappelijke literatuurstudie over waarom er minder vrouwen dan mannen informatica studeren en in de ICT-sector werken.

Last but not least: we nodigen u uit om deel te nemen aan de "Digitale Ontmoetingsdagen". Deze dagen van ontmoetingen, uitwisselingen, dromen en bedenkingen spelen zich af in Brussel en Antwerpen van 20 tot 23 januari. Met als hoogtepunten: op 22 januari 2003 de voorstelling van de onderzoeksresultaten "Vrouw- en manbeelden in ICT-tijdschriften" met aansluitend een debat tussen uitgevers, adverteerders en reclamemakers, en de plechtige prijsuitreiking van de Mascottewedstrijd. Op 23 januari vindt in Brussel én Antwerpen een rondetafelconferentie plaats met als thema "Beste Werkplek m/v". Samen met onderzoekscentra, ICT-cursisten, overheid, syndicaten en ondernemingen zal gezocht worden naar goede praktijken en oplossingen.

Bovendien, start ook de ADA-website het nieuwe jaar 2004 in een volledig nieuw kleedje. Van binnen- en vanbuiten omgeturnd, kan u voortaan een geheel nieuwe ADA-website bewonderen op het adres: www.ada-online.be

Een prachtig digitaal 2004 gewenst!
Het ADA-netwerk

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium