ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

September 2006

ARTIKELS

Vrouwen in IT-onderwijs

ADA jongleerde tussen bachelors en kandidaturen, tussen licenties en masters, en zet voor u voor het Vlaamse en Franstalige informaticaonderwijs de meest recente Belgische cijfers op een rij. De informaticarichtingen blijven zonder uitzondering overwegend mannelijk, maar studierichtingen die op de wip zitten met informatica doen het qua vrouwelijke studenten lang nog niet zo slecht.

**Lees meer**

Voor meer diversiteit in de openbare sector

Hoe langer hoe meer grote bedrijven zetten acties op poten om meer vrouwen aan te trekken. De openbare sector blijft niet achter. Het is ondertussen één van de prioriteiten van het ministerie van ambtenarenzaken. De Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FedICT) hield onder andere actie op het gebied van wervingsmethoden. Ada sprak met Ines De Biolley over het resultaat.

**Lees meer**

Terug naar school met Cybersoda

Afgelopen zomer nodigde ADA een aantal leerkrachten lager onderwijs uit in de lokalen van het opleidingscentrum Interface3. ADA liet hen kennismaken met de rijkdommen van het Cybersoda koffertje en niet één die aarzelde om het ook gratis en voor niets in de boekentas te stoppen.

**Lees meer**

Moderne ouders zijn e-ouders

Deze zomer werd voor de derde keer de e-mama en e-papa prijsuitgereikt. Tom De Beleyr en Annick Schrauwen zijn de winnaars, want hun levens zijn helemaal “e”.

**Lees meer**

FOCUS

Houden van computers: een beetje, veel, waanzinnig veel... of helemaal niet!

Hoe meer meisjes en jongens van computers houden, hoe groter de kans dat ze later voor informaticastudies kiezen. Het probleem is echter dat de relatie tussen dat houden van (de houding) en dat gedrag (kiezen) door een reeks variabelen kan worden beïnvloed, zoals thuis niet over een eigen computer beschikken of door sociale normen die ervoor zorgen dat dat houden van informatica geen of amper een kans krijgt.
**Lees meer**

Stereotypen consumeer je met verstand

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen organiseerde eind juni 2006 een studiedag over de strijd tegen seksestereotypen in de media. Sommige panelleden zijn voor een antiseksismewet, anderen houden het bij het beter bekend maken van de bestaande Belgische antidiscriminatiewet en het verhogen van het publieke debat rond het thema. ADA schetst de problematiek, brengt nuances aan en formuleert enkele oplossingen.
**Lees meer**

KORT

Doe een dag “pimp IT up!” met Ada’s draaiboek

Het "Pimp IT up!" draaiboek van ADA staat sinds vandaag online. Een krachtig instrument om als onderwijsinstelling en/of bedrijf de vooroordelen van leerlingen uit het secundair onderwijs ten aanzien van het informaticaberoep tijdig in de kiem te smoren.
**Lees meer**

Meisjes weven digitale lappendeken op Laundry Day

Van naald en draad tot hard- en software..., voor meer dan honderd meisjes en 50.000 festivalbezoekers was deze sprong op 2 september 2006 een vanzelfsprekendheid.
**Lees meer**

Cyberspace for girls in Nederland

Tijdens het project Cyberspace For Girls in het Noord-Nederlandse Drenthe hebben meisjes gescheiden van jongens computerles gekregen.
**Lees meer**

Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?

Naar aanleiding van het ophouden van de Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies schreef Sophia een open brief aan de rectoren van alle Vlaamse universiteiten. Helpt u mee de kaap van 1000 ondertekenaars te overschrijden? Lees en onderteken dan de open brief!
**Lees meer**

Uw jobadvertentie gratis op de ADA site
Om bedrijven te helpen alle potentiële, dus inclusief de vrouwelijke, sollicitanten te bereiken, stelt Ada zes tips voor. Kunt u ons zo’n jobadvertentie bezorgen? Stuur dan vandaag nog een mailtje naar redactie@ada-online.be.
**Lees meer op Gratis jobadvertenties**

35ste Vrouwendag: meerstemmig en veelkleurig
De 35ste Vrouwendag op 11 november 2006 staat volledig in het teken van multiculturaliteit. Ada doet mee. U toch ook? Meer op www.vrouwendag.be.

GEZOCHT: vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame
Heeft u de afgelopen maanden een reclame voor een informaticaproduct gespot waarvan u zegt: “Dit is nu es een reclame die het rollenpatroon man-vrouw doorprikt”, laat het ZORRA meteen weten. Misschien komt de reclame wel in aanmerking voor de 8ste editie van de ZORRA-Publieksprijs 2006. Mailen naar zorra@ua.ac.be. 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium