ADA - Vrouwen en Nieuwe Technologieën

 

Het instrument

De vragen, de methode en enkele voorbeelden


Waarschuwingen

1

De elementen die in de analyse worden betrokken moeten relevant zijn voor de interpretatie van het beeld. Het is niet de bedoeling om het beeld volledig of tot in het oneindige te analyseren, maar wel om een specifieke vraag te beantwoorden (bijvoorbeeld: is dit beeld seksistisch of juist niet? Egalitair of niet?)

2

Voor het eerste gedeelte is geen voorafgaande kennis nodig, voor deel 2 en 3 is er basiskennis nodig op het gebied van de terminologie en de vormgeving van de gebruikte middelen (filmbeelden, foto’s, stripverhalen, reclame, enz.), evenals informatie over de productie van de beelden en de socio-historische context waartoe ze behoren.

Voorafgaand aan iedere analyse: een structurende vraag stellen die bepaalt hoe de analyse zal verlopen en die helpt om de relevante elementen te selecteren.
Eerste etappe in de analyse: omschrijf de afbeelding of de scène, de samenstellende elementen en de elementen die naar voren worden geschoven; wie vertelt wat gebeurt of wat de situatie is?
Tweede etappe in de analyse, met specifieke kennis van het gebruikte medium (terminologie, leesraster,...): wat kan je zeggen over de manier waarop de afbeelding is samengesteld? vanuit welk oogpunt wordt het verteld? naar welke culturele context wordt verwezen?
Derde en laatste etappe in de analyse: definieer de context waarin de afbeelding verschijnt en van waaruit ze geproduceerd is (culturele, sociale en politieke context). Op wie richt men zich en wat is de bedoeling?