ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

En het Internet redde de vrouw?

Veel overeenkomsten tussen internetgewoonten van mannen en vrouwen

Geslacht geen effect op studiegebonden computergebruik

Jonge, hoogopgeleide vrouwen halen achterstand in

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Statistieken

De Belgen en hun internet: cijfers 2005

De federale overheid publiceerde onlangs nieuwe cijfers over het internetgebruik in België. Reden genoeg voor ADA om haar statistische gegevens up te daten en vast te stellen dat de digitale kloof nog lang niet is gedicht, noch regionaal, noch tussen vrouwen en mannen.

De recent door de federale overheidsdienst Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie gepubliceerde cijfers betreffen het eerste trimester 2005. In die periode gebruikten 43% van de mannen en 33% van de vrouwen dagelijks het internet. Terwijl 62% van de mannen en 53% van de vrouwen minstens één keer in de afgelopen drie maanden had gesurft, gaf 36% van de mannen en 44% van de vrouwen toe het voorbije jaar niet één keer het net op te zijn geweest. Bij onze Noorderburen bedroeg dit percentage gemiddeld slechts 19%.

Gedurende de drie maanden van de bevraging waren de mannen iets talrijker online om de meeste van de activiteiten te verrichten die door de enquête werden gemeten: bankverrichtingen, games, online de krant lezen, en informatie opzoeken over diensten en goederen.

Vrouwen deden het op slechts drie domeinen iets beter dan mannen: contacten met openbare administraties, afstandsonderwijs en het zoeken naar medische informatie. Maar met een verschil van slechts 1 à 4 procent blijft het onderscheid minimaal.

Wat de plaats betreft van waar de Belgen surfen, blijft er sprake van een genderverschil. Mannen surfen iets meer dan vrouwen van thuis uit (51% tegen 42%), terwijl de cijfers ongeveer gelijk zijn voor de werkplek (19% tegen 15%) en de onderwijsinrichtingen (goed voor 5%).

Op regionaal niveau zijn de Brusselaars het meest aangesloten op het internet (65%), gevolgd door de Vlamingen (60%) en de Walen (51%), wat zorgt voor een kloof van maar liefst 14 procent tussen Brussel en Wallonië. Met 8 à 9 procent verschil blijkt daarentegen de kloof tussen mannen en vrouwen vrij stabiel gebleven: in Brussel surfen 69% van de mannen, in Vlaanderen 64% en in Wallonië 55%, de vrouwen respectievelijk 61%, 56% en 46%.

Al blijft de kloof tussen mannen en vrouwen substantieel, alles wijst er op dat de digitale kloof tussen de verschillende regio’s de grootste zorg aan het worden is.

De toekomst zal uitwijzen of initiatieven zoals "Juliette, Reine du Net" (1), gelanceerd door het Waalse agentschap voor Telecommunicatie (Agence Wallonne des Télécommunications) deze ongelijkheid zullen helpen rechttrekken.

Eléonore Seron
mei-juni 2006

ICT-indicatoren bij huishoudens in % van de totale bevolking van 16 tot 74 jaar - (1ste trimester 2005)

Mannen

Vrouwen

Internetbankieren

26

20

Online aankopen

13

10

Contacten met de overheid

16

20

Downloaden van overheidsformulieren

9

6

Afstandsonderwijs

12

14

E-mails versturen en ontvangen

52

45

Spelletjes/muziek

19

14

Medische informatie

18

20

Informatie over goederen of diensten

46

40

Online kranten of tijdschriften lezen

15

11

Bron :FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en Eurostat. http://www.statbel.fgov.be/downloads/ict_hh_2005.xls

Noten & links
(1) Internet pour tous. Lees ook de vergelijking tussen de Waalse campagne "Juliette Reine du Net" en de federale campagne "Ginette" in Ada’s artikel: Juliette, Ginette en het spiegeleffect

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium