ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Interview met Sabine, helpdeskmedewerkster bij KBC Verzekeringen

Interview met Marleen, webmaster bij XI Multimedia Solutions

Interview met Erna, analist-programmeur bij Smart solutions

Interview met Rose, lesgeefster netwerkbeheer bij Technifutur

Interview met Machtelt Garrels, Linux consultant

Interview met Concilia Bagaragaza, analist-programmeur bij Seneffe l’Interactive

Interview met Fabienne, webmaster bij Intrasoft

Interview met Yannick Renotte, analist-programmeur bij Sylis

Interview met Yin, PC-techniekster

Interview met Stéphanie Malchair, ERP-consultant bij Ordiges

Interview met Angélique Eloy, PC/netwerkbeheerder

Portret van twee vrouwelijke ICT-coördinatoren

Portret van een databasebeheerder bij KBC Bank

Interview met Caroline, informatiearchitecte bij de KBC-groep

Interview met Isabelle, databasebeheerster bij Ezos

Interview met Belgin, PC-techniekster bij Gecotec, een bedrijf voor IT-diensten

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Beroepsfiche

Anne Stevens, SAP projectleidster & ERP projectleidster sinds 5 jaar

Wist u ook niet dat SAP een geïntegreerd softwarepakket is voor bedrijven en nog minder dat SAP ook vrouwelijke projectleiders telt? Projectleidsters die, net als hun mannelijke collega’s, op hoog niveau er best in slagen arbeid en gezin te verenigingen. Anne Stevens, SAP projectleidster en sinds vijf jaar ERP ("Entreprise Ressources Planning - ERP", algemene term voor software als SAP) projectleidster vertelt u er alles over. Bekijk de video en laat je begeleiden door Anne...

QuickTime : klein formaat (4 Mb) | groot formaat (7 Mb)
WindowsMediaVideo :klein formaat (4 Mb) | groot formaat (8 Mb)

Kan je ons uitleggen wat SAP precies is?

SAP is beheerssoftware die gebruikt wordt op domeinen als financiën, human resources, logistiek, enz. Het is geïntegreerde software, wat betekent dat alle onderdelen van het programma aan elkaar gekoppeld zijn. SAP bestaat sinds 1972 en is ook standaardsoftware: alle functionaliteiten zitten in de software en het is aan de consultant om te bepalen welke functionaliteiten, op basis van de wensen van de klant, geïnstalleerd moeten worden. Uiteraard kan er altijd overwogen worden om voor specifieke gevallen het programma op maat aan te passen.

Waaruit bestaat je werk als projectleidster?
Je beheert een project van A tot Z en waakt constant over het goede verloop van de verschillende etappes van het project. Momenteel beheer ik projecten in de overheidssector die over het algemeen vooral het financiële domein bestrijken. Dit betekent dat er gemiddeld 5 à 10 consultants bij het project betrokken zijn en opgevolgd moeten worden.

Het werk van een SAP-projectleider komt vooral neer op managen en plannen. Het feit dat ik zelf SAP-consultant ben geweest, helpt me enorm. Het werk dat mijn team moet doen, ken ik door en door. Ik kan hen helpen bij het efficiënt plannen van hun werk.

Mijn week is verdeeld over meerdere klanten en dus ben ik vaak op verplaatsing met mijn team. Er zijn ook zeer lange projecten, die meerdere maanden duren, dus het wordt nooit echt routine.


Anne Stevens, projectleidster ERP(*) bij SAP

Hoe ben je in de functie van projectleidster SAP terechtgekomen?
Ik heb in Namen economische wetenschappen gestudeerd en werd vervolgens in dienst genomen door Nixdorf. Ik begon met programmeerwerk en daarna analyse. Toen werd Nixdorf overgenomen door Siemens en begon ik opleidingen in SAP te geven. Ik reisde veel: het was het begin van SAP en ik was gespecialiseerd in het financiële domein. Na enkele jaren werd ik gecontacteerd door een headhunter en ben toen bij SAP begonnen als projectleidster. Eigenlijk is het traject dat ik heb afgelegd heel logisch en rechtlijnig.

Hoeveel vrouwen bekleden er bij SAP de functie van projectleider en van consultant?
Binnen onze groep van 15 projectleiders zijn er 2 vrouwen. Wat de consultants betreft, zou ik zeggen dat er een verhouding is van een kwart vrouwen tegenover drie kwart mannen. De vrouwelijke consultants vind je vooral op domeinen als financiën en human resources, terwijl de mannen eerder op de logistieke domeinen werken.

Waarom zijn vrouwen volgens jou zo ondervertegenwoordigd in de informaticasector en meer in het bijzonder in functies met een grote verantwoordelijkheid?
Waarom er minder vrouwen zijn in dit milieu? Misschien omdat het lijkt alsof informatica een hermetische en technische wereld is, wat helemaal niet het geval is. Uiteraard is er een erg technische kant, maar ook het functionele en relationele aspect is heel belangrijk in een informaticaproject. Wat mij betreft: mijn sterke punten liggen vooral in mijn communicatievaardigheden. Qua klantenkring is ook vakkennis van belang, maar de slaagkansen van een project worden denk ik voor 50% bepaald door communicatie.

Hoe slaag je er in je job met de verantwoordelijkheden in je gezinsleven te combineren ?
Ik heb twee kinderen. Eentje is nog vrij klein en dus komt er elke dag van 15u30 tot 19u iemand bij ons thuis om me te helpen met het huishouden. Daarna komt ofwel mijn man vroeger naar huis, ofwel ben ik om 19u thuis.

Nu, aan het einde van onze studies economische wetenschappen vroegen we ons wel af: "wie van ons gaat werken om geld in de lade te brengen?". Mijn toenmalig vriendje (ondertussen mijn echtgenoot) zei toen: "Schat, ik studeer verder aan het INSAS (Franstalige hogeschool voor audiovisuele technieken en podiumkunsten), en jij, wat doe jij?" Ik heb daarop gezegd "wel, ik ga werken!" En zo is het allemaal begonnen. Ons leven is altijd zo verlopen dat mijn man de meer artistieke weg is opgegaan en ik eerder het ’solide element’ in het gezin ben geworden…

Neemt je werkrooster heel veel van je tijd in beslag?
Dat varieert naargelang de evolutie van de projecten, maar meestal klop ik lange dagen. ’s Morgens vertrek ik vroeg omdat ik de werkuren van de klant wil respecteren. Momenteel heb ik klanten in Luxemburg en ik vertrek om 7 uur bij ons thuis om daar om 9 uur te zijn. Er zijn ook vaak interne vergaderingen en die lopen dan van 16 tot 18 uur, zodat ik pas rond 20 uur terug thuis ben. Het voordeel bij SAP is dat je soms thuis kan werken, in periodes bijvoorbeeld waarin je rapporten of verslagen moet opstellen of documenten moet doornemen.

Bij SAP zijn we niet gebonden aan vaste werkuren, wel aan resultaten: als je hetzelfde resultaat in minder werkuren kan bereiken, is dat het geen enkel probleem dat je wat vroeger stopt. Wel moet je beschikbaar zijn, maar dan alleen in bepaalde fases van het project, zoals in de voorbereidingsfase bijvoorbeeld (zie kader voor een beschrijving van de opeenvolgende fases van een SAP-project). Ook moet je vaak aan het einde van een fase ruim beschikbaar zijn, wanneer je bijvoorbeeld de beoordeling van de klant over de implementatie nodig hebt.

Momenteel werk ik 4/5 zodat ik op woensdagnamiddag bij mijn kinderen kan zijn. Maar ik wil het werk daarmee niet belemmeren: het project draait 5 dagen op 7 en mijn 4/5 zullen nooit voor enige ophouding zorgen! Ik neem in de mate van het mogelijke wel mijn recuperatiedagen op en het kan ook soms gebeuren dat ik op vrijdagnamiddag vrijaf neem om voor het even welke reden, voor een interview met Ada bijvoorbeeld...(lacht).

Denk je dat het moeilijke is voor een vrouw om in de informaticasector te werken?
Nee, het is voor een vrouw niet moeilijk om in dit milieu te werken. Wat wel moeilijk is, is de beschikbaarheid, maar daar kampt iedereen zowat mee, vrouwen zowel als mannen. Maar ik denk dat de taken in het gezinsleven tegenwoordig goed verdeeld zijn. Je ziet vandaag ook heel veel echtscheidingen: de familiale verplichtingen worden dan natuurlijk vanzelf verdeeld...

De burgermaatschappij evolueert vandaag sterk en de zorg om de kinderen is niet langer geslachtsgebonden. Vooral de laatste vijf jaar is dat sterk voelbaar. Mijn mannelijke collega’s bijvoorbeeld vragen me nu geen vergaderingen na 5 uur te plannen. Dat was zes jaar geleden zeker het geval nog niet. De burgermaatschappij evolueert duidelijk en bedrijven moeten meeëvolueren met deze evolutie in menselijke relaties. Na het werk begint een ander leven begint en dat helpt ook om binnen het bedrijf bepaalde dingen te relativeren!

Bestaan er initiatieven binnen het bedrijf om werk en privé-leven van het personeel beter te verzoenen?
Bij SAP organiseerden we een tevredenheidsstudie die naast positieve resultaten zoals directie en werksfeer ook enkele negatieve punten aangaf omtrent de balans tussen werk en privé-leven. We hebben dan een werkgroep in het leven geroepen om de oorzaken van dit probleem te analyseren en oplossingen voor te stellen.

Volgens mij is het vooral een kwestie van hoe je persoonlijk ten opzichte van je werk staat. Via internet, de GSM enz. beschikken we vandaag over de middelen om 24 uur op 24 te werken. Het is echter aan onszelf om grenzen te stellen en te zeggen: "En nu zit het er op!"

Wat is de drijfveer achter je carrière?
Ik heb altijd al zelfstandige willen worden. Dankzij dit verlangen naar onafhankelijkheid ben ik projectleidster geworden, ik wou altijd al een leven naast het leven met mijn man en onze kinderen. Nu, het is ook niet zo dat ik er steeds van gedroomd heb om juist in informatica projectleidster te worden. Ik ben eerder per ongeluk in de informatica terechtgekomen en ik ontdekte er een verrijkende omgeving waarin ik me kon ontwikkelen. Ik hou heel veel van dit beroep omdat het zo afwisselend is. Routine steekt nooit de kop op en ik heb veel contact met zowel collega’s als met de buitenwereld. Ookal gaat het er niet altijd even relaxed aan toe, ik doe dit werk enorm graag...

Wat zijn de verschillende etappes van een project?

De eerste stap is een contractuele voorbereidingsfase met de klant. In deze fase overlopen we het terrein om de omvang en de organisatie van het project te bepalen en er wordt een eerste budgettaire schatting gemaakt, die dan later bekrachtigd wordt. Aan het einde van deze fase organiseren we een ’kick-off meeting’ waarop alle deelnemers worden uitgenodigd en waar de fases en de planning van het project uit de doeken worden gedaan en de verantwoordelijkheden verdeeld.

Dan start de fase van het algemene ontwerp van het project. Het zijn meestal gesprekken om de wensen van de klant te bepalen. Aan het einde van deze fase wordt besloten wat er geïnstalleerd moet worden en welke specifieke aspecten er ontwikkeld moeten worden. Eens de klant akkoord is, gaan we na hoeveel dagen en werkkrachten nodig zijn voor het project. We maken een planning op voor de uitvoering en we bepalen het budget.

Dan begint de realisatie. In functie van het toepassingsdomein voeren gespecialiseerde consultants de nodige parametrages uit. Buiten deze parametrage is er soms ook specifiek programmeerwerk nodig, maar we proberen dit zoveel mogelijk te beperken omdat de verwerking a posteriori en de upgrades er door worden bemoeilijkt. Deze fase is de langste fase, en varieert van enkele weken tot meerdere maanden, afhankelijk van het aantal domeinen dat onder SAP zal vallen. Vaak vervangen we reeds bestaande software door SAP en moeten we ook de ’historiek’ hernemen en begrijpen hoe in de bestaande software het werk werd aangegepakt.

Een belangrijke fase is de fase van de tests per eenheid: alle functionaliteiten worden één per één getest. Er volgen ook integratietests die toelaten een hele flux te testen: eerst de financiële flux bijvoorbeeld en daarna een financiële en logistieke flux samen. De tests gaan ook de doeltreffendheid na van de integratie van verschillende SAP-modules met de reeds bestaande software. Kennis van het vak van de klant is hier vaak een vereiste. Belangrijk is ook veel met de klant praten: om zijn behoeften goed te kunnen vertalen in SAP-termen, moet je de klant eerst goed begrijpen.

In de tussentijd wordt vaak gestart met de voorbereiding van handleidingen die worden gebruikt om de gebruikers op te leiden. Deze handleidingen worden vaak ad hoc opgesteld waarbij we uitgaan van een aantal basissjablonen die in functie van de gevraagde specificiteiten worden aangepast.

Na de realisatie komt de fase van de "laatste voorbereiding". In deze fase wordt het volledige startplan getest en start men een simulatie om te zien wat er zal gebeuren op de dag waarop de software in werking treedt.

Uiteindelijk bereiken we de fase van de inwerkingtreding. Dit gebeurt gewoonlijk bij het begin van een trimester of op een ander specifiek moment van het jaar.

Tenslotte is er nog de ondersteuningsfase die vaak varieert in functie van de grootte van het bedrijf en het aantal bij de implementatie betrokken personen. Meestal worden er intern een aantal ’key-users’ opgeleid die de ondersteuning aan collega’s kunnen verzekeren, maar soms zijn er kleine interventies nodig en moet SAP het even overnemen. Ookal werd een systeem heel uitgebreid getest, het is vaak pas in de praktijk dat onvoorziene details worden ontdekt. In sommige projecten verloopt de fase van de inwerkingtreding dan ook zeer snel terwijl de ondersteuningsfase wat langer duurt.

Elena Lanzoni
september 2005

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium