ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Project Electronic@ lanceert nieuwe instrumenten

Heeft iedereen gelijke kansen in cyberspace?

Brussel verwelkomt symposium over gender en ICT

Europees project ontkracht veronderstellingen

’Informatica Feminale’ doorbreekt de mannelijke universiteitscultuur in informatica

Waarom kiezen vrouwen
voor een baan in ICT en waarom niet?

Informatica: vooral voor meisjes een wetenschap apart

Databank met pedagogisch ICT-materiaal ware goudmijn

Genderkloof in Europa blijft groot

Carrière maken in een informaticaberoep

Heeft de digitale kloof een geslacht?

Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?

Roddelen is netwerken

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Euthenia

Bruisende plannen om de IT sector aantrekkelijk te maken

Sinds enkele maanden stapelen de initiatieven zich op om jongeren in de richting van informaticastudies en carrières te lokken. Nu de beroepsfederaties in alle richtingen rekruteren, is het voor de Europese instanties meer dan ooit van belang om te wijzen op het vrouwelijke potentieel. Een overzicht van enkele lopende programma’s, maar ook enkele bedenkingen.

De IT sector heeft een tekort aan gekwalificeerde mensen. De beroepsvereniging van de technologische industrie, Agoria, schat dat 13.000 vacatures voor informatici niet ingevuld zullen raken (1). In 2005 werden 14 informaticaprofielen geplaatst in de categorie kritische functies voor de regio Brussel. Daarmee wordt bedoeld: beroepen waarvoor de werkgevers maar niet de juiste kandidaten kan vinden.

Euthenia in België

Het tekort aan informatici is van die aard dat Agoria heeft beslist de koe bij de hoorns te vatten en binnenkort in samenspraak met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid het project Euthenia op te starten, met als doel meer jongeren warm te maken voor de nieuwe technologie.

Met behulp van een brochure die wordt uitgedeeld in de scholen en via bezoeken aan bedrijven, wil de informaticasector potentieel talent bereiken. Ada is zich reeds jaren bewust van dit probleem en probeert vrouwen ervan te overtuigen om te kiezen voor deze verrijkende en gewaardeerde carrières. Daarom werkt Ada samen met Agoria aan de brochure en stelt zij haar expertise en al haar gerealiseerde instrumenten ter beschikking, zoals de cd-rom “Wegwijs in de Informatica” en de sensibiliseringscampagne waar op affiches vrouwelijke informatici te zien zijn en aan het woord worden gelaten.


Changeurs de Monde

Wereldveranderaars in Frankrijk

In Frankrijk is de situatie niet veel beter: de syndicale kamer van de SSII (een expertisecentrum op het vlak van nieuwe technologieën en informatica) en de makers van de Franse software (Syntec) hebben de website ‘Wereldveranderaars’ (2) gelanceerd, om de aandacht van jongeren in de richting van de informatica de sturen. Op het menu staan spelletjes, tests, interviews, en dat alles in het aantrekkelijke design van een stripverhaal.

Om te slagen in een bepaalde ‘missie’ moet de deelnemer/ster een zeer basic videospel spelen terwijl hij/zij de voorstellen van het team van experts (waarvan de helft vrouwen) (3) aanvaardt of verwerpt. Dit team werkt zo mee aan de realisatie van een informaticaproduct binnen de humanitaire, vrijetijds- of commerciële sfeer. Door het spel te spelen, kan men punten verzamelen, en de 500 beste spelers krijgen een bedrijfsstage aangeboden.

Alhoewel de intentie zeer goed is omdat het de geïnteresseerden laat kennis maken met vrijwel onbekende informaticatoepassingen zoals het beheer van zonnepanelen in een Afrikaans dorp, is het spel helaas een beetje simplistisch. Daardoor verveelt het snel, en dat is natuurlijk niet de bedoeling

Europees niveau

Op Europees niveau is men vooral bezorgd over de gelijke kansen van mannen en vrouwen in het informaticawereldje. Daarom heeft Viviane Reding, Europees Commissaris voor de Informatiemaatschappij en Media, tijdens de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2007 de volgende suggestie gedaan: ‘’We moeten meer vrouwen ertoe aansporen een carrière te beginnen in de informaticasector. Dat zal ervoor zorgen dat deze in Europa zeer belangrijke sector dynamischer wordt. Nu de EU geconfronteerd wordt met een belangrijk tekort in deze sector, moeten wij meer vrouwen ertoe aanzetten informatica te gaan studeren en een loopbaan na te streven in deze sector. Op die manier wordt het aantal beroepsactievelingen voor deze sector groter en doen we een beroep op het creatieve potentieel van vrouwen” (4). Het gaat hier om een tekort van 300.000 werknemers op de Europese schaal voor 2010.

Op het vlak van het onderwijs wijzen we op het opstarten van het project UPDATE, waarin universitaire partners van 11 EU-lidstaten zetelen die een studie voeren rond de desinteresse van jongeren (en vooral meisjes) voor nieuwe technologieën. Doel van dit initiatief is om zich vragen te stellen over de manier waarop de wetenschappelijke en technische vakken gedoceerd worden, en dit vanaf een zeer jonge leeftijd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het misschien wel te laat is om jongeren op het pad van de informatica te brengen als ze schoolkeuzes moeten maken in verband met hun professionele carrière. De drie pijlers van dit project klinken de Ada-getrouwen vertrouwd in de oren: begrijpen waarom jonge meisjes zich niet interesseren voor nieuwe technologieën, IT-carrières aantrekkelijker maken door nieuwe manieren van lesgeven te lanceren, en meisjes aanmoedigen en ondersteunen zodra ze kiezen voor IT.


ITgirls

Trouwens, het project ITgirls (5) van de Europese Commissie wil jonge meisjes rechtstreeks in de richting van technologische beroepen lokken door het imago van deze beroepen te veranderen: de professionele mogelijkheden zijn heel divers en zeker niet enkel weggelegd voor ‘nerds’. Om dit aan te tonen hebben zes jonge meisjes afkomstig uit verschillende landen gedurende één dag meegedraaid met zes vrouwelijke werknemers in vijf grote ondernemingen en in de Commissie. Hun indrukken zijn vervat in een reeks ‘videojournaals’ die op 8 maart 2007 aan de Commissie werden vertoond. De film kan ook worden gedownload op de website van ITGirls. Deze ontdekking van de praktijk kan echter nog beter: momenteel worden scholen en ondernemingen aangemoedigd om zelf ‘schaduwpraktijken’ te organiseren. En op dat vlak worden de Belgen verwend: Dit is namelijk precies wat Ada voorstelt en mogelijk maakt met Pimp IT Up! (6)

Ook op het cultuurvlak snelt Europa te hulp. Zo wil de EU scenarioschrijvers van televisiedrama helpen als ze fictiereeksen voorbereiden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke en/of technologische thema’s, en met een specifieke focus op de vrouwelijke personages. De kandidaturen moeten worden opgestuurd naar de vereniging EuroPAWS (Public Awareness of Science and Engineering), die de scenarioschrijvers zal begeleiden tijdens de ontwikkeling van hun idee. Na selectie door een jury van internationale experts, zullen zes programma’s, series of tv-films, elk 7.000 euro ontvangen. Dit initiatief, Wistdom , wordt vervolledigd door verschillende seminaries die aan scenarioschrijvers worden aangeboden, om hen zo materiaal naar keuze aan te reiken.

Vergeet de lesgevers niet

Bij Ada roept het ontdekken van deze initiatieven toch enkele vragen op. Dat inmiddels algemeen wordt erkend dat de sector en het beroep een imagoprobleem heeft, kan alleen maar worden toegejuichd. Het is een eerste stap in het noodzakelijke veranderingsproces. Maar de middelen voor de duurzame implementatie van al deze acties, vooral de acties voor het vormen van lesgevers lijken ons onderschat: met welke beproefde middelen gaan we hun vorming aanpakken?

Eleonore Seron
April 2007

Noten & links
(1) Persmededeling Agoria
(2) Changeurs de Monde: www.changeursdemonde.com
(3) Maar alle jong, mooi, en blank
(4) The Inquirer UK, op 9/03/2007
(5) ITgirls
(6) Het draaiboek van “Pimp IT up!” kan u downloaden van deze site op . Een korte bespreking van eerdere bedrijfsbezoeken leest u op: Doe een dag “pimp IT up!” met Ada’s draaiboek
(7) http://www.eurowistdom.eu/index.php

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium