ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Juni 2004

Europees project ontkracht veronderstellingen

WWW-ICT is een Europees onderzoeksproject dat gelijke kansen in informaticaberoepen promoot. Onderzoekers uit zeven lidstaten kwamen onlangs samen voor de eindconclusies, en wat blijkt? Het is hoog tijd om een aantal hypothesen over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de IT-sector te verlaten en de ’echte’ goede praktijken eindelijk een kans te geven.
*Lees meer*

Hardware-klassen voor kinderen uit het basisonderwijs

Afgelopen schooljaar werden de leerlingen van het 6de leerjaar in enkele Limburgse scholen getrakteerd op Cyberhardware-klassen. ADA woonde een klas bij en stelde vast dat de meisjes, tegen hun eigen stereotiepe verwachtingen in, het allesbehalve een saaie boel vonden.
*Lees meer*

Conferentie "De Prijs van Gender": Nederland werkt aan ICT-kennissite

Met een aandeel van slechts elf procent vrouwen in de ICT-sector scoort Nederland bedroevend laag. Het EQUAL-project “Vrouwen scheppen kansen in de ICT” probeert er wat aan te doen en zette op een recente conferentie “De Prijs Van Gender” in Utrecht een aantal instrumenten voor verandering op een rij. Het meest in het oog springende instrument is ongetwijfeld de ontwikkeling van een ICT-kennissite.
*Lees meer*

Vrouwen in net.art

Net.art of netkunst is een digitale kunststroming die heel wat vrouwelijke artiesten aanzet tot het experimenteren met de esthetische en interactieve mogelijkheden van het internetmedium. Aan de hand van het werk van enkelen onder hen leiden we u binnen in deze fascinerende wereld van hypertext poëzie, ascii-art, on-line participatie, browseringrepen, interactieve beeld-en-geluid verhalen, culturele ’hacking’, films in Flash, ’games’,...
*Lees meer*

VN Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS) (2)

Het overbruggen van de wereldwijde digitale kloof is onmogelijk zonder speciale aandacht voor de genderverschillen in de toegang tot, het gebruik van en het beleid rond Informatie- en Communicatietechnologieën. Met deze eis trokken vrouwenbewegingen van over de hele wereld naar het eerste deel van de VN Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS), eind vorig jaar in Genève. Wat is de balans?
*Lees meer*

Interview met Sally Bostyn, commercieel bediende

Dankzij een informatica-opleiding van zes maanden bij Atel te Antwerpen werkte Sally Bostyn zich op van fabrieksarbeidster tot commercieel bediende. Iets waar ze terecht fier op is. Sinds eind vorig jaar is ze aan de slag bij het grafisch machinebedrijf Beldé te Wommelgem. Ploegenarbeid zit er niet meer in. Als bediende werkt ze van negen tot vijf. Dat scheelt in levenskwaliteit.
*Lees meer*


Kort

Colloquium E-inclusie
Nationaal Actieplan voor Digitale Insluiting aangekondigd door minister Marie Arena
Waarom kiezen vrouwen voor een baan in ICT en waarom niet?
Verslag van de FTU (Fondation Travail-Université) studiedag rond ’Carrièremogelijkheden in de ICT-sector’.
Vrouwen zijn Digitale Detectives
Volgens een onderzoek van Yahoo zijn vrouwen veel en graag online
Informatica-attitude van ICT-salonbezoekers
Voorlopige resultaten van ReWIC’s bevraging
*Lees ’Kort’*


Nieuw op de ADA-site

Vrouwen in het IT-onderwijs: de cijfers
Ada’s onderzoek naar het aantal vrouwen in informatica-opleidingen
Vrouwelijke computerpioniers
Ada wijdt een nieuwe rubriek aan een portrettengalerij van vrouwelijke computerpioniers
Vrouwbeelden in IT
Nieuwe rubriek rond beeldvorming van vrouwen in IT
Doe de Ada-quiz
Achterhaal welk IT-beroep het beste bij u past
Ada’s enquêteresultaten
ATEL peilde bij 1.864 vrouwen naar computeruitrusting, opleidingsbehoeften en belemmeringen
*Lees ’Nieuw op de ADA site’*

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium