ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Digitale Ontmoetingsdagen laten je dromen, denken en doen

Videoreportage Digitale Ontmoetingen 2004 (CandidaTV)

Terug naar de toekomst

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Digitale ontmoetingen van 1 tot 3 juni 2006 te Brussel

Digitales 2006: voor elk wat wils

Kom van 1 tot 3 juni 2006 naar Brussel en help mee de talrijke vragen van deskundigen te beantwoorden. Buig je over de politieke, economische en sociale aspecten van de informatica en haar vrouwen, volg een informatica-initiatiecursus, maak een radio- of videoreportage, woon een rondetafelgesprek bij of vecht gewoon een robbertje ’gender’ en informaticakunsten uit. Digitales 2006? Voor elk wat wils.

Op Digitales 2006 worden lezingen georganiseerd rond een vijftal thema’s: gender, het (menselijke) lichaam en de wetenschappen, de vrije software, de media en haar representaties, de economie, het bedrijf en de stad. Voorlopig nog meer vragen dan antwoorden, maar op Digitales 2006 krijg je gegarandeerd antwoord.

Lezingen

Hoe staat het met het wetenschappelijk onderzoek? Met het onderzoek naar vrouwen en informatica in Europa? Met genderstudies? Zullen neurowetenschappen en biologie ons lichaam veranderen? Hoe moeten we informatie over vrouwen, de representatie en de perceptie van vrouwen in de media en maatschappij begrijpen en deconstrueren? Hoe beïnvloedt dit alles de beroepskeuze van vrouwen? Hoe zullen de voorwaarden voor arbeid en handel er morgen uitzien? Is er sprake van een veranderende rol voor ondernemingen, de overheid en haar beleid? Meer dan twintig professoren, doctorandi, onderzoekers en ervaringsdeskundigen helpen mee al deze vragen te beantwoorden.

Waarom is het, in de confrontatie met de commerciële informatica-instrumenten, zo belangrijk om vrije software aan te moedigen, het accent te leggen op de samenwerking en het ’delen’ van kennis? Meer dan tien spreeksters en sprekers zijn uitgenodigd om zich over deze en tal van andere vragen te buigen, hun kennis, onderzoeksresultaten en ervaringen m.b.t. ’open source’ en ’free software’ met jou te delen. Mis deze unieke kans niet en ontmoet in die ’open source’-netwerken zeldzame vrouwen. Waar je interesse ook ligt: muziek, grafisch ontwerpen of programmeren, op Digitales 2006 ontdek je passende vrije sofware of spijker je je kennis bij.

Handen uit de mouwen

Welke keuze rest ons, oog in oog met de gemondialiseerde cultuurgiganten? Kunstenaressen/kunstenaars uit verschillende Europese landen gaan in op de vraag naar ’welke instrumenten’ en het al dan niet vrij mogen kopïeren van kunstwerken (copyleft). Welke software kiezen als je zelf een videospel wil maken? Kan een toneelstuk de stereotypen rond vrouwen en informatica blootleggen en doorkruisen? Hoe kunnen foto’s en andere beelden dingen tonen die andere instrumenten niet kunnen of willen tonen?

Naast deze en andere uiteenzettingen worden ook een aantal workshops georganiseerd waar in een ontspannen sfeer (onder voornamelijk vrouwen) net die dingen kunnen worden gedaan die sommigen onder ons nooit eerder hebben durven, kunnen of mogen doen, zoals een PC opengooien en alles mogen aanraken, onder leiding van deskundige vrouwen een radio- of videoreportage maken van A tot Z, inzicht verwerven in html en Java, een weblog leren maken, een geluidsband, enz.

Digitales 2006 vindt hoofdzakelijk plaats in de lokalen van het opleidingscentrum Interface3, Middaglijnstraat 30, 1210 Brussel. Inkom: gratis. Voor informatie over de andere locaties, de exacte uren van de activiteiten en de inschrijvingsmodaliteiten verwijzen wij naar de website van Digitales.

ADA en het Digitales team
mei 2006

Noten & links
(1) Website Digitales 2006 | Terug naar de toekomst

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium