ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Definitie van informatica?

Definitie van informatica en problemen van afbakening …

Voor ’Informatica’ bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds geen duidelijke definitie en de grenzen van het begrip verschuiven voortdurend.

Het beroep
Bij ’informaticus’ denkt men al snel aan iemand met een hogere opleiding, iemand die programmeert of zich bezighoudt met het netwerkbeheer. ’Informaticaspecialisten’ worden in de de nomenclatuur "Internationale classificatie van de beroepstypologie" (ISCO) gerangschikt onder categorie ISCO 213, een onderafdeling van "Intellectuele en wetenschappelijke beroepen" die eerder hoog gekwalificeerde beroepen omvat.

IT-technici komen onder deze categorie dus niet voor. Bovendien eisen meer en meer beroepen in steeds belangrijke mate informaticavaardigheden, denk bijvoorbeeld maar aan grafici. LENTIC, een onderzoekscel uit Luik, wijst op het ontstaan van heel wat nieuwe beroepen zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van het cliënteel (helpdesk) of informaticavorming. De groep informatici wordt volgens LENTIC "sinds enkele jaren wordt geconfronteerd met een steeds uitgebreider takenpakket zodat ook hier de grenzen van het beroep moeten hertekend worden"(1).

Dit alles heeft tot gevolg dat bij een telling van ’informatici’ niet alle beroepen die rond informatica werden gecreëerd in de telling worden opgenomen.

De sector
in de categorie "productie van goederen/IT-diensten" zijn een aantal organisaties niet opgenomen, zoals bv. een uitgeverij van e-books of een vormingscentrum voor informatica.
Naargelang de gekozen criteria, het gebruik van de criteria en de visie op informatica verschillen nomenclaturen onderling soms sterk…
De nomenclatuur van Agoria (gebruikt voor de conjunctuurcijfers 2002) is bv. ruimer dan de nomenclatuur die verder werd gebruikt voor de cijfers van 1995 tot 2001.

(1) TIC et métiers en émergence (mars 2002, p.50) F. Pichault, B. Rorive et M. Zune, Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (LENTIC) de l’Université de Liège

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium