ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Wegwijs in de informatica en haar beroepen

Ada’s instrumenten oogsten succes

Vrouwen nemen het virtuele woord

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Instrument voor beeldanalyse

Beelden ont(k)leed

De uitgave ‘Beelden ont(k)leed" beschrijft een methode om beelden te ontleden. Op 15 maart 2007 stelde het Ada netwerk de Franse versie van het nieuwe instrument reeds voor aan het brede publiek. Vandaag staat ook de Nederlandstalige versie online.

Wanneer jongeren, en in het bijzonder jonge vrouwen, niet kiezen voor informaticastudies dan blijkt dat voor een groot stuk te wijten aan een niet bijster aantrekkelijke voorstelling van het beroep. Informatici komen stereotiep in beeld en het beeld van ’vrouwen en techniek’ is ook al niet bijster. In staat zijn om al dan niet stereotype afbeeldingen te analyseren en de eigenlijke boodschappen te ontcijferen, is een nuttige stap.

Pedagogische methode


De auteur van de pedagogische methode van “Beelden ont(k)leed’ is Muriel Andrin, filmtheoretica aan de ULB en docente Filmstudies aan de UA. Op 15 maart 2007 lichtte ze de methode toe als volgt: “Het gaat om een interpretatieraster dat gestructureerd is rond drie grote vragen. Door elk beeld te toetsen aan die vragen, kan de lezer beetje bij beetje een afbeelding ontleden. Het begint met een eenvoudige beschrijving van datgene dat wordt voorgesteld, daarna wordt gekeken naar de symbolische weerklank of de culturele context van het beeld, en tot slot worden vragen gesteld over de ideeën van de toeschouwer over de afbeelding. Zo wordt het mogelijk een kritisch beeld te vormen over hetgeen ons wordt getoond.”

Op de website www.ada-online.org/beeld worden voorbeelden gegeven van analyses van beelden met behulp van de methode. Gebruikers en gebruiksters van het instrument kunnen hun analyses en oefeningen op hun beurt doorsturen, en zo de website verrijken. Andrin nam als voorbeeld de analyse van een scène uit de film ‘Tomb Raider’ en gaf aan hoe we het vraagstuk omtrent vrouwen en nieuwe technologieën kunnen kaderen, met het oog op de bewegende afbeelding. Niets ontsnapt aan haar geoefende oog: het kostuum van de heldin, de opeenvolging van de opnames, de decors, de bewegingen, alles werd stap voor stapontcijferd, om onze interpretatie te verrijken. “Tomb Raider” is niet langer Hollywoodvermaak zonder boodschap!

’Beelden ont(k)leed’

’Beelden ont(k)leed’ kan worden bezocht via de website:
http://www.ada-online.org/beeld

Meer over de filosofie van het werkmiddel vindt u in Ada’s artikel:
“In welke beelden wil jij geloven?"

Eleonore Seron
April 2007

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium