ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Opleiding van lesgeefsters

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de nieuwe technologieën (slechts 15% van de informatici zijn vrouwen) laat zich ook voelen in het informaticaonderwijs, waar de lesgevers voor het merendeel bestaan uit mannen.

De Ada partners zijn ervan overtuigd dat vrouwelijke rolmodellen essentieel zijn en financieren daarom opleidingen voor vrouwelijke lesgeefsters in nieuwe technologieën en in pedagogiek. Ook mannelijke lesgevers en het omkaderend personeel krijgen een opleiding die een genderbewuste aanpak moet verzekeren.

Technische opleiding in informatica

In het kader van dit project wordt de opleiding van vrouwelijke lesgeefsters in informatica aangevuld met kennis in specifieke informaticadomeinen: netwerken, programmatie, ontwikkeling van websites...

Pedagogische vorming

Lesgeven in informatica veronderstelt ook goede pedagogische kwaliteiten, want het geeft weinig zin over een goede informaticakennis te beschikken als je deze niet op een pedagogische manier kan overbrengen. Toch is het soms moeilijk om bij dezelfde persoon zowel gespecialiseerde informaticakennis als pedagogische kwaliteiten terug te vinden. Ada’s pedagogisch project helpt de vaak technisch geschoolde leerkrachten dan ook bij het verfijnen van de pedagogische kant van het lesgeven.

Gendertraining van lesgevers

Ada geeft ook gendertraining, voor zowel mannen als vrouwen. De gendertrainingen monden uit in een groter genderbewustzijn en zorgen voor sensibilisering rond de genderproblematiek.

Niet steeds op wieltjes...

Deze opleidingen zijn echter niet altijd even eenvoudig in de praktijk om te zetten:

  • in niet alle opleidingscentra bevinden zich vrouwelijke lesgeefsters
  • niet alle vrouwelijke informaticalesgeefsters wensen hun vaardigheden te veranderen of uit te breiden, en sommigen voelen er zich niet bekwaam voor: het aanleren van nieuwe materie blijkt voor velen vaak een sprong in het onbekende en een risico dat ze niet willen nemen.
  • we stellen vast dat vele lesgeefsters op dit vlak weinig spontane ambitie tonen: het omkaderend personeel moet de lesgeefsters vaak sterk stimuleren om aan deze opleidingen deel te nemen
  • mensen opleiden is steeds complex: mensen zijn vaak afwezig, in de pedagogische ploeg moeten de taken goed verdeeld worden,..
  • nieuwe vaardigheden leer je niet op één dag, je moet ze ook assimileren en oefenen in de praktijk: het resultaat van deze actie toont zich steeds op langere termijn

... maar toch enthousiasmerend !

Het gros van de informaticakennis wordt op het werk aangeleerd, en de lesgeefsters van de opleidingscentra hebben vaak de indruk dat er lancunes zijn en ze de materie die ze moeten onderwijzen niet perfect beheersen. De lesgeefsters staan immers bloot aan een technische omgeving die zeer snel veranderd en waarin het moeilijk is te anticiperen. Tijdens de opleidingen krijgen de lesgeefsters de kans hun vaardigheden te formaliseren en andere informatici te ontmoeten.
Eenmaal een lesgeefster de smaak van een nieuw informaticaterrein te pakken is het verlangen om bij te leren, vooruitgang te boeken en een bepaald domein te beheersen vaak niet meer te stoppen!

Realisaties:

(Cijfer voor 2002, voor alle Ada partners)

Totaal aantal opleidingsdagen

Waarvan: informaticaopleiding

Waarvan: pedagogische training

Aantal deelnemende lesgeefsters

Gemiddeld aantal dagen per lesgeefster

TOTAL

306

49

257

56

5

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium