ADA : Femmes et nouvelles technologies - Femmes et IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Het curriculum vitae

’Curriculum vitae’ komt uit het Latijn en betekent ’levensloop’. Het is een samenvatting van een aantal persoonlijke gegevens in een overzichtelijke vorm en aangepast aan de onderneming waar je solliciteert.

Samen met de sollicitatiebrief is het doel van een CV uitgenodigd worden voor een interview. Je CV is als het ware je visitekaartje voor de toekomstige werkgever.

De onderdelen van een CV:

Identiteit

 • voornaam en naam
 • adres
 • telefoon (indien je niet over een eigen telefoon beschikt, vermeld je best het telefoonnummer van je ouders/vrienden)
 • eventueel je e-mail adres
 • geboortedatum
 • plaats van geboorte
 • burgerlijke stand en eventueel aantal kinderen
 • nationaliteit

Opleiding

Vroeger gevolgd dagonderwijs (gevolgde richting of afdeling, naam van je school en de gemeente en periode waarin je schoolliep). Lager onderwijs hoef je niet te vermelden.

Bijkomende opleiding

Opleidingen en of cursussen buiten het gewone dagonderwijs die functioneel zijn voor je toekomstige job.

Ervaring

Dit is het belangrijkste onderdeel van je CV. Besteed hieraan dan ook de nodige aandacht.

 • vermeld voor alle vorige werkgevers de naam van het bedrijf, de gemeente en de functie of titel die je daar bekleedde
 • geef een korte omschrijving van de werkelijke inhoud van je functie
 • vermeld alles in chronologische volgorde: begin ofwel met de eerste werkgever ofwel met de laatste werkgever
 • soms kan het ook nuttig zijn een aantal van je eigen verwezelijkingen of creaties te vermelden, maar je moet dan wel erg concreet kunnen zijn

Talenkennis

Overschat of onderschat jezelf niet (wees eerlijk en objectief). Je kan hier een onderscheid maken tussen gesproken en geschreven kennis. In sommige gevallen geeft je dit de mogelijkheid jezelf hoger te quoteren. (bv. Frans : zeer goed gesproken, goed geschreven).
Mogelijke gradaties: moedertaal, perfect, uitstekend, zeer goed, goed, basiskennis, noties.

Varia

Hobby’s: om je interessesfeer te peilen en om na te gaan of je hobby’s raakvlakken hebben met de baan die je zoekt, hierin mag je zeker niet overdrijven: som geen tien verschillende activiteiten op.
Variarubriek: met bijvoorbeeld rijbewijs (eigen vervoer), nog te volgen opleidingen, beschikbaarheid, banenkaart

Referenties

Wees volledig en neem contact op met de persoon die je als referentie gebruikt.

Vormgeving

Voor de vormgeving of lay-out maak je een persoonlijke keuze. Hou er wel rekening mee dat de meeste recruteerders de voorkeur geven aan een klassieke vormgeving.

Opleiding en professionele ervaring worden in chronologische volgorde weergegeven, waarbij men begint met de oudste gegevens, zowel voor de opleiding als voor de ervaring.

Nog enkele tips voor een goed cv

 • verzorg de vorm: een cv wordt bij voorkeur getypt
 • gebruik enkel fotocopies van goede kwaliteit
 • geen gekleurd papier of fantasieletter
 • las voldoende witte ruimtes in
 • herlees je tekst en laat hem door anderen nalezen: spellings- en typfouten maken een slechte indruk
 • geef geen loonsverwachtingen
 • voeg er geen foto bij tenzij dat uitdrukkelijk gevraagd wordt
 • gebruik geen afkortingen
 • vermeld geen periodes van inactiviteit of reden van ontslag
 • pas je cv regelmatig aan
 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium