ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

ICT-onderwijs beter afstemmen op de markt

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Nieuwe ICT-beroepen

In de toekomst dragen we twee petjes

Als we de gesprekspartners rond de rondetafel op Digitales 2006 mogen geloven dan kent de toekomst een groot aantal nieuwe beroepen. Meer en meer mensen zullen twee petjes dragen, die van informaticus plus ’?’.

Informatica kom je vandaag overal tegen: binnen gemeentelijke administraties tot in ruimtesatellieten, op televisie, en in de ziekenhuizen. Op Digitales 2006 schaarden een aantal deelnemers waaronder ondernemers, ambtenaren en politici, zich om de tafel voor een speciale gedachtewisseling. Ze gingen na hoe de arbeid en tewerkstelling er in hun gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, onder invloed van de nieuwe technologieën, binnenkort uit zou kunnen zien. De deelnemers hadden het over nieuwe projecten, de dringende noden en de nieuwe beroepen.

Nieuwe beroepen

Dankzij de nieuwe technologieën worden toepassingen bedacht in de meest uiteenlopende domeinen, zoals gezondheid, de media of het terugdringen van de digitale kloof. Wat dit betreft had de heer Geerinckx, afgevaardigd bestuurder van Vitalsys in Schaarbeek, het over de voordelen van tele-gezondheidszorg. Zijn bedrijf heeft een toepassing ontwikkeld waarmee de patiënt thuis een aantal onderzoeken uitvoert (bv. meten van de bloeddruk) en de resultaten ervan automatisch naar zijn of haar behandelende geneesheer stuurt. Op die wijze kan de arts patiënten opvolgen zonder zich te hoeven verplaatsen en eventueel van op afstand de patiënt begeleiden. Met het oog op de vergrijzing wordt het door een dergelijke techniek mogelijk een groter aantal patiënten op te volgen.

Momenteel werkt Vitalsys met een kleine ploeg, maar het is evident dat deze sector een aantal nieuwe beroepen en vaardigheden zal vereisen, zowel op het ’zuivere’ informaticavlak (voor het schrijven van de toepassingen en het beheer van de patiëntenbestanden), als op het ’klassieke’ vlak van gezondheidszorg. Om die interfaces te beheren zal wellicht meer verplegend personeel nodig zijn met gespecialiseerde informaticakennis. Mevrouw Troye die de Algemene Directie Informatica van de Europese Commissie vertegenwoordigde, onderstreepte dat Europa alvast zinnens is dergelijke initiatieven te steunen.

Digitale TV

Op zowel de VRT als de RTBF, betekent de overschakeling naar digitale televisie een grote technische uitdaging die onvermijdelijk nieuwe gespecialiseerde beroepen zal aantrekken. Weldra kijken nog weinigen onder ons naar een tv-programma op hetzelfde vaste uur. De interactiviteit tussen zender en ontvanger zal er stukken groter op worden. Uitzendingen zullen door iedereen op andere tijdstippen worden bekeken: op de GSM, de computer of het traditionele televisietoestel, in groot of klein formaat.

Volgens de heer Schleffer, verantwoordelijke bij de RTBF R&D Nieuwe Media, zijn er binnenkort professionelen nodig zijn om de televisieprogramma’s in de nieuwe formaten beschikbaar te stellen. Bovendien vormt de overzetting van de film- en video-archieven naar digitale dragers een belangrijke uitdaging. Het gaat hier om het veilig stellen van duizenden uren historische televisie die momenteel voorgoed verloren dreigen te gaan wegens het kwaliteitsverlies van de originele magnetische banden. Ook daar zullen specialisten voor nodig zijn. Uiteraard is het een belangrijke vraag hoe hiervoor voldoende budget voor zal worden vrijgemaakt.

Twee petjes

De strijd tegen de digitale kloof heeft er voor gezorgd dat er inmiddels publieke digitale ruimtes zijn ingericht, gebruiksvriendelijke plekken waar iedereen het internet op kan. De heer Lelong van Technofutur legde uit dat deze plekken door hun succes nood hebben aan gespecialiseerde personeelsleden die zowel informaticus als animator zijn om de computerpannes te verhelpen én tegelijk de bezoekers het ABC van het internet diets te maken en hen te begeleiden. Deze vorming ’digitale animator’ bestaat reeds in Frankrijk, en het is zeker niet uitgesloten dat die weldra ook in ons land wordt ingericht.

Alles wijst erop dat er in de toekomst, naast de meer traditionele informatici m/v die nodig zijn voor de bedrijfswereld of de informatisering van de staat, zowel in de gemeentelijke administraties als op de hogere (federale) niveaus, meer en meer ’hybride’ beroepen zullen ontstaan. Dit zijn beroepen die zich op de kruising bevinden van onze bestaande, ’dagelijkse’ specialisaties en nieuwe toepassingen in de technologie. Anders gezegd: misschien dragen binnen afzienbare tijd heel wat mensen twee petjes: die van informaticus plus ’?’.

Eléonore Seron
juni 2006

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium