ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Vrije software, softwarepatenten & ’copyleft’ cultuur

Ada leidt u binnen in de nieuwe wereld van open bron software, intellectuele eigendom op computerprogramma’s, ’peer-to-peer’ technologie en ’creative commons’.

Vrije software:
- Vrije software zit in de lift
- Vrije software versus eigendomssoftware in de overheidsdiensten
- Vrije software in het onderwijs: discussie en sensibilisering

Vrouwen en vrije software:
- Vrije software als feministische strategie?
- Vrouwen en vrije software: een maatschappelijke uitdaging
- Vrije software op de genderagenda
- Hacker of alternatieve macho?

Softwarepatenten:
- Europese beroering rond softwarepatenten
- Ontmoeting met Zoé Genot

Copyleft cultuur:
- Peer-to-peer technologie zet auteursrechten onder druk
- Copyleft in theorie en praktijk

Alle gepubliceerde artikels over deze rubriek:

Hacker of alternatieve macho?

Van alle vrije software developers is slechts 1,5 % van het vrouwelijk geslacht. Recent etnografisch onderzoek van de Universiteit van Cambridge brengt aan het licht dat de culturele dynamiek binnen de vrije softwaregemeenschap zelf verantwoordelijk is voor dit enorme genderverschil. In de door mannen gedomineerde vrije softwaregemeenschap staat technologie centraal en worden vrouwen gelijkgeschakeld met de lager gewaardeerde sociale wereld. Zelfstandig leren is de norm, computervoorkennis vanzelfsprekend. Nieuwkomers worden afgeblaft, agressief taalgebruik beloond en seksisme gedoogd. Hoewel alle kansen voor deelname openliggen, kiezen vrouwen bewust om niet deel te nemen aan een in hun ogen vijandig project.

Artikel gepubliceerd in: 02/2007

**Lees meer**

Vrije software op de genderagenda

Hoe komt het dat er slechts 1,5% (1) vrouwelijke vrije software developers zijn? Tijdens Digitales kreeg het publiek weet van onderzoeksresultaten en intiatieven rond vrouwen in vrije software.

Artikel gepubliceerd in: 06/2006

**Lees meer**

Copyleft in theorie en praktijk

Naast software dragen ook heel wat cultuurproducten vandaag een vrije of copyleft licentie. Op Digitales kwam je er meer over te weten en via de Burnstation jukebox kon je ook zelf de copyleft tour op (1).

Artikel gepubliceerd in: 06/2006

**Lees meer**

Vrouwen en vrije software: een maatschappelijke uitdaging

Het aantal vrouwelijke developers in de vrije software gemeenschap bedraagt amper vijf procent. Toch heeft het gebruik van vrije software onmiskenbaar grote voordelen. Netwerken van vrouwelijke vrije software ontwikkelaars werken dan ook aan een energiek en vrouwelijk imago. Heb je een computer voor jezelf? Zoja, dan is een code van jezelf misschien wel dichterbij dan je denkt!

Artikel gepubliceerd in: 05/2006

**Lees meer**

Ontmoeting met Zoé Genot

In juni heeft de Europese Commissie de richtlijn voor softwarepatenten verworpen, een richtlijn die het patenteren van informaticaprogramma’s beoogde, zoals dat met andere uitvindingen kan. In het debat rond de richtlijn stond de toekomst van de vrije software centraal. Ada keek welke vrouwelijke politici een rol speelden in dit dossier (1) en sprak met Zoé Genot, federaal Ecolo-afgevaardigde in haar bureau in het Parlement.

Artikel gepubliceerd in: 02/2006

**Lees meer**

Peer-to-peer technologie zet auteursrechten onder druk

De geheimen van de ’informatiemaatschappij’ zijn de wereld nog niet uit. Naast vrije software en softwarepatenten (zie Ada’s artikels elders in deze rubriek) heeft ook het peer-to-peer uitwisselen van muziek en films al heel wat stof doen opwaaien. De machtige entertainment-industrie schreeuwt moord en brand en opent de jacht op duizenden muziek- en filmliefhebbers die auteursrechterlijk beschermd materiaal gratis van het internet downloaden. Maar is deze digitale revolutie nog wel te stuiten? Ada wou er het fijne van weten en ontdekte heel wat vrouwelijke ’internetpiraten’ in het vizier van de muziekindustrie...

Artikel gepubliceerd in: 09/2005

**Lees meer**

Europese beroering rond softwarepatenten

De vraag of Europa het recht om software te patenteren moet legaliseren, zorgt al meer dan een jaar voor politieke beroering. Grote, vooral Amerikaanse IT-bedrijven gesteund door de Europese Commissie, zijn voorstander, kleinere vooral Europese bedrijven en de vrijesoftwaregemeenschap zijn tegen en krijgen de steun van het Europees Parlement. Ada reconstrueert het verhaal en belicht de rol van enkele vrouwelijke politici die in deze ’dubbele mannenwereld’ van IT & politiek hun nek uitsteken.

Artikel gepubliceerd in: 06/2005

**Lees meer**

Vrije software in het onderwijs: discussie en sensibilisering

Minister Vandenbroucke start sensibiliseringscampagne rond Vrije Software in het onderwijs.

Artikel gepubliceerd in: 04/2005

**Lees meer**

Vrije software zit in de lift

De wereld van vrije software is een mannenwereld, maar niet meer voor lang. Na Ada’s uiteenzetting over vrije software waren enkele vrouwelijke ’geeks-in-spe’ alvast van plan de Vrije Softwaregemeenschap van wat vrouwkracht te voorzien.

Artikel gepubliceerd in: 03/2005

**Lees meer**

Vrije software als feministische strategie?

Tijdens een bijeenkomst van de vereniging voor Gender en Technologie (1) in Utrecht werd gebrainstormd over de relatie tussen feminisme en vrije software.

Artikel gepubliceerd in: 03/2005

**Lees meer**

Vrije Software versus eigendomssoftware in de overheidsdiensten

Vrije software, softwarepatenten en ’copyleft’ licenties zijn thema’s die een steeds centralere plaats innemen in de politieke besluitvorming van de ’informatiemaatschappij’. Ada draagt haar steentje bij en organiseerde een debat over het gebruik van Vrije Software in de overheidsdiensten.

Artikel gepubliceerd in: 02/2005

**Lees meer**

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium