ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Vlaamse cijfers schooljaar 2005-2006 zijn bekend

Vrouwen en ICT, in tijd en ruimte

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Vrouwen in IT-onderwijs anno 2002

De cijfers uit het onderwijs, anno 2002: de informaticadepartementen worden slechts voor 10% door vrouwen bevolkt.

Weinig vrouwen oefenen een informaticaberoep uit. Eén van de redenen is de studiekeuze: slechts een klein aantal vrouwen kiest voor een informatica-opleiding. Maar hoe klein dat aantal precies is, kon tot hier toe niemand zeggen. Ada probeerde het alsnog uit te zoeken en dook in de onderwijsstatistieken.

In 2002 studeerden slechts 332 vrouwen af in een IT-richting op een totaal van 3.128. Dat wil zeggen slechts 1 vrouw op 10 studenten.

Vlaanderen levert in totaal 266 vrouwelijke informatici af en de Franse gemeenschap 66. De 266 Vlaamse vrouwen maken 12,4% uit van alle afgestudeerden, terwijl de 66 Franstalige vrouwen maar goed zijn voor 6,8% van alle afgestudeerden.

Als we zien dat Europese landen als Duitsland en Finland het stukken beter doen, dan kunnen we alleen maar concluderen: werk aan de winkel!

Gegevens over het aantal inschrijvingen en het aantal gediplomeerden aan de Belgische hogescholen en universiteiten in informaticarichtingen werden onder de loep genomen. Aangezien deze richtingen en de organisatie ervan in de Franse en Vlaamse gemeenschap niet volledig gelijk zijn worden ze apart behandeld. Bovendien is de term ‘informatica-opleiding’ een rekbaar begrip: er kunnen veel opleidingen onder worden verstaan. Vandaar de keuze om voor dit onderzoek onder ‘informaticarichting’ enkel die opleidingen te verstaan waarvan het vakkenpakket in hoofdzaak uit informatica bestaat.

Universitair onderwijs: inschrijvingen 2002

Voor de inschrijvingen aan de Belgische universiteiten maakten we een onderscheid tussen de 1ste cyclus (eerste 2 of 3 studiejaren) en 2de cyclus (laatste 2 of 3 studiejaren).

Vlaamse gemeenschap
We beginnen met de situatie in Vlaanderen. Voor het schooljaar 2002-2003 waren er in totaal 2025 inschrijvingen in alle informaticarichtingen aan de Vlaamse universiteiten. Slechts 207 of 10,2 % van alle inschrijvingen zijn vrouwen. Zoals in onderstaande tabel is af te lezen, scoren sommige richtingen iets beter, maar van populaire ‘vrouwenrichtingen’ is nauwelijks sprake. Handelsingenieur in de beleidsinformatica trekt procentueel het meeste aantal vrouwen, maar dan nog is dit slechts 21,7%.

Inschrijvingen 2002-2003 Vlaamse gemeenschap 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar totaal % V
M V T M V T M V T M V T
1ste cyclus

Wetenschappen

Informatica

399
31
430
357
34
391
756
65
821
7,9%

Informatica/ kennistechnologie

125
13
138
-
-
-
125
13
138
9,4%
Totaal 1ste cyclus
524
44
568
357
34
391
881
78
959
8,1%
2de cyclus

Economische en toegepaste economische Wetenschappen

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

40
12
52
85
18
103
73
25
98
198
55
253
21,7%

Wetenschappen

Informatica

286
28
314
198
26
224
-
-
-
484
54
538
10,0%

toegepaste informatica

21
4
25
17
1
18
38
5
43
11,6%

Toegepaste wetenschappen

Computerwetenschappen

59
8
67
87
4
91
71
3
74
217
15
232
6,5%
Totaal 2de cyclus
406
52
458
387
49
436
144
28
172
937
129
1066
12,1%
Totaal 1ste en 2de cyclus
930
96
1026
744
83
827
144
28
172
1818
207
2025
10,2%

Franse gemeenschap
Als we dit vergelijken met de cijfers in de Franse gemeenschap dan zien we dat het daar niet beter is, integendeel. Amper 8,6% vrouwen schreven zich in in een informaticarichting in 2002 of 134 vrouwen op een totaal van 1.560. ‘Informatique et sciences humaines’ haalt het meest vrouwelijke inschrijvingen.

Inschrijvingen 2002-2003 Franse gemeenschap 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar totaal % V
M V T M V T M V T M V T
1ste cyclus

informatique

433
35
468
140
18
158
573
53
626
8,5%

informatique et sciences humaines

15
6
21
18
6
24
33
12
45
26,7%
Totaal 1ste cyclus
448
41
489
158
24
182
606
65
671
9,7%
2de cyclus

informatique

253
20
273
196
14
273
47
1
48
496
35
594
5,9%

sciences appliquées

informatique

61
5
66
61
1
62
46
2
48
168
8
176
4,5%

informatique et gestion

33
5
38
29
3
32
26
3
29
88
11
99
11,1%

informatique et sciences humaines

41
9
50
27
6
33
68
15
83
18,1%
Totaal 2de cylus
388
39
427
313
24
400
119
6
125
820
69
952
7,2%
Totaal 1ste en 2de cyclus
836
80
916
471
48
582
119
6
125
1426
134
1560
8,6%

Universitair onderwijs: diploma’s in 2002

Vlaamse gemeenschap
In Vlaanderen zien we voor het aantal gediplomeerden een vergelijkbaar beeld als bij de inschrijvingen. Bij de meeste opleidingen schommelt het percentage vrouwen rond de 10%. Uitschieter is opnieuw handelsingenieur in de beleidsinformatica. In totaal studeerden er in 2002 slechts 83 vrouwen af op een totaal van 665 studenten, slechts één op 8 is een vrouw!

Als we diploma’s en inschrijvingen in Vlaanderen 2002 vergelijken, zien we een lichte daling bij het aantal inschrijvingen. M.a.w. er schrijven zich procentueel minder vrouwen in dan dat er afstuderen. We zouden hieruit kunnen concluderen dat het aantal vrouwen dat zich inschrijft lichtjes achteruit gaat. Maar we kunnen het ook positief stellen: misschien doen vrouwen het in IT-richtingen wel iets beter dan mannen en halen ze daarom procentueel wat in.

Gediplomeerden 2002 Vlaamse gemeenschap M V T % V
1ste cyclus

Wetenschappen

Informatica

243
27
270
10,0%
Totaal 1ste cyclus
243
27
270
10,0%
2de cyclus

Economische en toegepaste economischeWetenschappen

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

69
20
89
22,5%

Wetenschappen

Informatica

209
30
239
12,6%

Toegepaste informatica toegepaste wetenschappen

18
2
20
10,0%

Computerwetenschappen

43
4
47
8,5%
Totaal 2de cyclus
339
56
395
14,2%
Totaal 1ste en 2de cyclus
582
83
665
12,5%

Franse gemeenschap
In de rest van België liggen de percentages nog lager. Laten we ons vooral niet misleiden door een aantal hoger liggende percentages, want het gaat er telkens om een richting met heel weinig studenten. Het eindresultaat van 7% vrouwelijke gediplomeerden aan de Franstalige universiteiten in 2002 spreekt voor zich. In de richting ‘informatique et gestion’ studeerde zelfs geen enkele vrouw af.

Gediplomeerden 2002 Franse gemeenschap M V T % V
1ste cyclus

Informatique

86
8
94
8,5%

informatique et sciences humaines

5
4
9
44,4%
Totaal 1ste cyclus
91
12
103
11,7%
2de cyclus

Infomatique

135
9
144
6,3%

sciences appliquées

Informatique

48
1
49
2,0%

informatique et gestion

40
0
40
0,0%

informatique et sciences humaines

5
2
7
28,6%
Totaal 2de cyclus
228
12
240
5,0%
Totaal 1ste en 2de cyclus
319
24
343
7,0%

Hogeschool onderwijs: inschrijvingen 2002

Vlaamse gemeenschap
De opleidingen zijn opgesplitst in opleiding van het korte type (1 cyclus) en lange type (2 cycli). Niet te verwarren met de 1ste en 2de cyclus aan de universiteit. Aan de hogescholen zijn de getallen heel vergelijkbaar met die aan de universiteiten. Ook hier doet de Vlaamse gemeenschap het iets beter dan de Franse, maar nergens cijfers om mee uit te pakken.

In Vlaanderen schreven 760 (11,5%) vrouwen zich in voor een opleiding van 1 cyclus, 58 (8,5%) voor een opleiding van 2 cycli. Dat geeft in totaal 818 of 11,2% vrouwen aan de Vlaamse hogescholen. Hier geen uitschieters van opleidingen die meer vrouwen aantrekken.

Inschrijvingen 2001-2002 Vlaamse gemeenschap M V T % V
korte type (1 cyclus)

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

informatiemanagement en support

348
45
393
11,5%

toegepaste informatica

4610
631
5241
12,0%

Industriële wetenschappen en technologie

multimedia en communicatietechnologie

888
84
972
8,6%
Totaal 1 cyclus
5846
760
6606
11,5%
lange type (2 cycli, 2de cyclus van 2*)

Industriële wetenschappen en technologie

Electronica optie ICT

501
47
548
8,6%

Informatica

122
11
133
8,3%
Totaal 2 cycli
623
58
681
8,5%
Totaal 1 en 2 cycli
6469
818
7287
11,2%
* Het gaat hier enkel om de resultaten van de 2de cyclus, aangezien deze opleidingen samen met nog een aantal niet informaticarichtingen tijdens de eerst cyclus onder industriële wetenschappen vallen.

Franse gemeenschap
Het percentage voor de Franse gemeenschap is nog lager. Slechts 7,7% vrouwen zijn ingeschreven voor een graduaatopleiding, maar nog frappanter is dat slechts 5 vrouwen of 3,7% kiezen voor de richting‘ingenieur informatica’. Dat maakt een totaal van amper 7,6% vrouwelijke inschrijvingen aan de hogescholen in dit deel van het land.

Inschrijvingen 2001-2002 Franse gemeenschap M V T %V
graduaat (1 cylus)

Economisch

information de gestion

2365
265
2630
10,1%

Technisch

informatique industrielle

informatique industrielle

737
20
757
2,6%

réseaux et télécommunications

263
16
279
5,7%

image numérique

33
1
34
2,9%

technologie de l’informatique

472
20
492
4,1%
Totaal graduaat
3870
322
4192
7,7%

Ingéniorat (2de cyclus van 2)

Informatique

130
5
135
3,7%
Totaal graduaat en ingéniorat
4000
327
4327
7,6%

In alle delen van het land zien we dat er procentueel minder vrouwen kiezen voor een opleiding van 2 cycli.

Hogeschool onderwijs: diploma’s 2002

Vlaamse gemeenschap
Bekijken we eerst de resultaten van Vlaanderen. 159 vrouwen studeerden af in de richtingen van het korte type, 24 in die van het lange type. Samen goed voor 12,3% afgestudeerde vrouwen. Bij de richtingen van het korte type zijn de opleidingen binnen ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’ populairder bij vrouwen dan degene die vallen onder de ‘industriële wetenschappen en technologie’.

Gediplomeerden 2002 Vlaamse gemeenschap M V T % V
1 cyclus

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

informatiemanagement en support

40
8
48
16,7%

toegepaste informatica

821
137
958
14,3%

Industriële wetenschappen en technologie

multimedia en communicatietechnologie

147
14
161
8,7%
Totaal 1 cyclus
1008
159
1167
13,6%
2 cycli (2de cyclus van 2)

Industriële wetenschappen en technologie

Electronica optie ICT

264
21
285
7,4%

Informatica

32
3
35
8,6%
Totaal 2 cycli
296
24
320
7,5%
Totaal 1 en 2 cycli
1304
183
1487
12,3%

Franse gemeenschap
De cijfers uit de Franse gemeenschap liggen iets lager dan in Vlaanderen. 40 afgestudeerde vrouwelijke graduaten en amper 2 vrouwelijke ingenieurs. Samen komt dit op 6,6% gediplomeerde vrouwen aan de hogescholen. In de richting ‘information industrielle’ vinden we op 122 gediplomeerden zelfs geen enkele vrouw terug.

Gediplomeerden 2002 Franse gemeenschap M V T %V

graduaat (1cyclus)

informatique de gestion

380
38
418
9,1%

informatique industrielle

122
0
122
0,0%

technologie de l’informatique

42
2
44
4,5%
totaal graduat
544
40
584
6,8%

ingéniorat (2 cycli)

Informatique

47
2
49
4,1%
totaal graduaat en ingéniorat
591
42
633
6,6%

Bekijken we het aantal gediplomeerden in de Vlaamse en Franse gemeenschap dan zien we ook hier dat er procentueel minder mensen afstuderen in de richtingen van 2 cycli dan in richtingen van 1 cyclus. Voor Vlaanderen is dit 7,5% t.o.v. 13,6%. In de Franse gemeenschap is dit 4,1 % t.o.v. 6,8 %.

Overzicht

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle uitgereikte informaticadiploma’s in 2002 in gans België. De Franse gemeenschap scoort met 6,8% beduidend minder dan de Vlaamse gemeenschap met 12,4%. Voor België betekent dit dat er in 2002 iets meer dan 1 op 10 meisjes afstudeerden in een informaticarichting.

Op vijftig informatica-gediplomeerden in België is een gemiddelde te vinden van:

  • 45 mannen, waarvan 15 franstalige en 30 nederlandstalige
  • 5 vrouwen, waarvan één franstalige en vier nederlandstalige

Franse gemeenschap

Soort onderwijs Richting M V M+V % V

Universitair 1ste cyclus

Informatique

86 8 94 8,5%

Universitair 2de cyclus

Informatique et sciences humaines

5 4 9 44,4%

Informatique

135 9 144 6,3%

Sciences appliquées - informatique

48 1 49 2,0%

Sciences appliquées - Informatique et gestion

40 0 40 0,0%

Graduaten

Informatique et sciences humaines:

5 2 7 28,6%

Informatique de gestion

380 38 418 9,1%

Informatique industrielle

122 0 122 0,0%

Technologie de l’informatique

42 2 44 4,5%

Ingenieurs

Informatique

47 2 49 4,1%
Totaal gediplomeerden in Wallonië in 2002 910 66 976 6,8%

Vlaamse gemeenschap

Soort onderwijs Richting M V T % V

Universitair 1 cyclus

Informatica

243 27 270 10,0%

Universitair 2de cyclus

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

69 20 89 22,5%

informatica

209 30 239 12,6%

toegepaste informatica

18 2 20 10,0%

computerwetenschappen

43 4 47 8,5%

korte type

informatiemanagement en support

40 8 48 16,7%

toegepaste informatica

821 137 958 14,3%

multimedia en communicatie-technologie

147 14 161 8,7%

lange type

Elektronica optie ICT

264 21 285 7,4%

Informatica

32 3 35 8,6%
Totaal gediplomeerden in Vlaanderen in 2002 1886 266 2152 12,4%
Totaal gediplomeerden in België in 2002 2796 332 3128 10,6%

De slotsom is dus niet bijster positief: in 2002 studeerden slechts 332 vrouwen af in een IT-richting op een totaal van 3128. Dat wil zeggen slechts 1 vrouw op 10 studenten. Vlaanderen levert in totaal 266 vrouwelijke informatici af en de Franse gemeenschap 66. Die 266 Vlaamse vrouwen maken 12,4% uit van alle afgestudeerden, terwijl de 66 Franstalige vrouwen maar goed zijn voor 6,8% van alle afgestudeerden.

Andere landen

Als we de in België gevonden cijfers vergelijken met die uit andere landen dan merken we dat het veel beter kan. In Duitsland is 30% van de ICT-studenten een vrouw, in Finland is dat 40%. In Turkije is de verhouding bijna 50/50. Ook Engeland en Canada telt meer vrouwen die afstuderen in informatica dan België.

Buurland Nederland doet echter niet veel beter dan België: 11% vrouwen in universitaire technische opleidingen en 6% in het MBO, en het aantal vrouwen neemt nog af. Daar luidt het dat er te weinig meisjes met een goede vooropleiding doorstromen naar hoger technisch onderwijs, soms zelfs omdat het hen afgeraden wordt. Men spreekt ook over een imagoprobleem van de IT-sector. Reden dat het in het buitenland beter gaat is volgens onze noorderburen te wijten aan meer overheidsbeleid gericht op gelijkheid, specifiek doelgroepenbeleid en imagocampagnes.

Besluit

De cijfers liegen er niet om: België scoort met 1 op 10 vrouwelijke gediplomeerden in IT niet bijster goed. Slechts een beperkt aantal opleidingen overschrijden de 15% vrouwen (inschrijvingen of uitgereikte diploma’s). Dat het om meer gaat dan alleen desinteresse van vrouwen voor IT, lijkt te worden bevestigd door buitenlandse cijfers.

Hoogtijd vindt Ada om bijkomend onderzoek te doen en de verschillende onderwijsinstellingen te bevragen en te polsen naar hun visie op het probleem. Zijn ze er zich van bewust dat er zo weinig vrouwen voor een IT-richting kiezen? Nemen ze maatregelen om meer vrouwen aan te trekken, en zo ja, zijn die wel voldoende? Onderwijsinstellingen kunnen alvast niet meer om de cijfers heen!

Sylvie Syryn
juni 2004

Bronnen:
Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium