ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Onderzoek en sensibilisering

Alle gepubliceerde artikels over deze rubriek:

Roddelen is netwerken

Roddelen doet iedereen, maar of vrouwen het meer of minder doen dan mannen, daar is niet iedereen het over eens. Wat in studies wel werd vastgesteld is dat vrouwen en mannen meestal over andere zaken roddelen en er nog baat bij hebben ook.

Artikel gepubliceerd in: 07/2007

**Lees meer**

Bruisende plannen om de IT sector aantrekkelijk te maken

Sinds enkele maanden stapelen de initiatieven zich op om jongeren in de richting van informaticastudies en carrières te lokken. Nu de beroepsfederaties in alle richtingen rekruteren, is het voor de Europese instanties meer dan ooit van belang om te wijzen op het vrouwelijke potentieel. Een overzicht van enkele lopende programma’s, maar ook enkele bedenkingen.

Artikel gepubliceerd in: 04/2007

**Lees meer**

Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?

Naar aanleiding van het ophouden van de Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies schreef Sophia een open brief aan de rectoren van alle Vlaamse universiteiten. Helpt u mee de kaap van 1000 ondertekenaars te overschrijden? Lees en onderteken dan de open brief!

Artikel gepubliceerd in: 09/2006

**Lees meer**

Heeft de digitale kloof een geslacht?

Op 5 december jongstleden vond er in Parijs een colloquium plaats rond vrouwen en nieuwe technologie, georganiseerd door de Franse minister voor Sociale Cohesie en Gelijke Vertegenwoordiging, Catherine Vautrin, en de Franse minister voor Hoger Onderwijs en Onderzoek, François Goulard. Nieuwsgierig schoof Ada mee aan tafel om naar de sprekers (m/v) te luisteren en haar eigen ervaringen te delen.

Artikel gepubliceerd in: 02/2006

**Lees meer**

Genderkloof in Europa blijft groot

De conclusies van het derde Europees symposium "Gender and ICT", gehouden in Manchester, zijn somber. De genderkloof is nog altijd vrij groot. Vandaar het belang van een continue, versterkte en noodzakelijke actie op alle niveau’s: gezin, school en arbeidsmarkt.

Artikel gepubliceerd in: 05/2005

**Lees meer**

Databank met pedagogisch ICT-materiaal ware goudmijn

De website Pro-ICT.org (1) is het resultaat van een Europees Leonardo project, ingericht ter bevordering van informatica onder vrouwen. Het betreft een databank met instrumenten (of linken ernaar toe) voor iedereen die meisjes (en vrouwen) wil motiveren voor een carrière in de nieuwe technologieën.

Artikel gepubliceerd in: 05/2005

**Lees meer**

Carrière maken in een informaticaberoep

De FTU (Fondation Travail Université de Namur) doet al jaren onderzoek naar nieuwe technologieën en hun impact op de arbeidsomstandigheden. In hun nieuwste onderzoeksrapport naar ICT-loopbanen in ondernemingen worden de hindernissen die vrouwen ondervinden op een rij gezet.

Artikel gepubliceerd in: 05/2005

**Lees meer**

Informatica: vooral voor meisjes een wetenschap apart

Uit een recent Newtonia-onderzoek aan de ULB blijkt nog maar eens hoe de studies informatica vooral voor meisjes een heel aparte plaats innemen in het geheel van wetenschappelijke vakken. Waar komen die meisjes vandaan? Wat is hun sociale afkomst? Wat trekt hen aan? En waarin verschillen ze van hun mannelijke medestudenten?

Artikel gepubliceerd in: 02/2005

**Lees meer**

’Informatica Feminale’ doorbreekt de mannelijke universiteitscultuur in informatica

Het dalend aantal vrouwelijke informaticastudenten laat ook onze Duitse collega’s niet los. Enkele vrouwelijke computerspecialisten sloegen de handen in elkaar en lanceerden ’Informatica Feminale’, een project van de Universiteit van Bremen dat sleutelt aan het lessenpakket, de leermethodes en het imago van informaticastudies. Centraal in het project staat de veertiendaagse ’Zomeruniversiteit’, een academisch cursuspakket informatica voor en door vrouwen.

Artikel gepubliceerd in: 10/2004

**Lees meer**

Waarom kiezen vrouwen
voor een baan in ICT en waarom niet?

Op 30 april 2004 hield de FTU (Fondation Travail-Université) van Namen een studiedag rond het thema ’Carrièremogelijkheden in de ICT-sector’. Caroline Guffens (FTU) sprak over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de informaticasector en ontkrachtte een aantal vastgeroeste ideeën.

Artikel gepubliceerd in: 06/2004

**Lees meer**

Europees project ontkracht veronderstellingen

WWW-ICT is een Europees onderzoeksproject dat gelijke kansen in informaticaberoepen promoot. Onderzoekers uit zeven lidstaten kwamen onlangs samen voor de eindconclusies, en wat blijkt? Het is hoog tijd om een aantal hypothesen over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de IT-sector te verlaten en de ’echte’ goede praktijken eindelijk een kans te geven.

Artikel gepubliceerd in: 06/2004

**Lees meer**

Brussel verwelkomt symposium over gender en ICT

Het symposium "Gender & ICT: Strategies of Inclusion" vond plaats tijdens de Digitale Ontmoetingsdagen in januari. Tijdens het symposium, georganiseerd door het Steunpunt voor Gelijkekansenbeleid, werd de balans opgemaakt van een groot aantal Europese en enkele Amerikaanse onderzoeken naar gender en IT.

Artikel gepubliceerd in: 03/2004

**Lees meer**

Heeft iedereen gelijke kansen in cyberspace?

Waarom studeren zo weinig meisjes informatica? Is het omdat vrouwen de computer minder gebruiken dan mannen? Of is het omdat er zo weinig vrouwelijke computeringenieurs zijn? Misschien gaat het wel om een vicieuze cirkel… Onderzoekster Laurence Claeys bundelde de conclusies van vele bestaande onderzoeken. Al met al geeft dat een heel genuanceerd beeld van vrouwen en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Wie weet wordt de cirkel binnenkort doorbroken.

Artikel gepubliceerd in: 01/2004

**Lees meer**

Project Electronic@ lanceert nieuwe instrumenten

Wie kent nog de campagne ’Vrouwen en informatica. 100% compatibel’? Inmiddels is het vervolg hierop klaar. Het project Electronic@ ontwikkelde een reeks van vier instrumenten in de vorm van brochures en een cd-rom. Elk instrument richt zich op een andere groep van zogenaamde actoren die een rol spelen bij de gelijke toegang van vrouwen en mannen tot informaticastudies en werk in de ICT-sector. Deze actoren zijn de meisjes en vrouwen zelf, studievoorlichters en lesgevers, arbeidsbemiddelaars en wervingskantoren en natuurlijk de werkgevers.

Artikel gepubliceerd in: 01/2004

**Lees meer**

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium