Vrouwelijke afwezigheid
visitez le site ADA

Een combinatie van factoren is verantwoordelijk voor het tekort aan meisjes in informaticastudies en in beroepen die rechtstreeks of onrechtstreeks sterk met informatica te maken hebben:

  1. Van veel beroepen in de informaticasector is de inhoud amper bekend. Vooral meisjes denken al gauw dat er slechts één soort informaticus bestaat: iemand die hele dagen achter zijn computer zit te programmeren. Dat de informaticasector een brede waaier aan beroepsmogelijkheden bevat, gaat aan hen voorbij. Ze weten niet dat er ook computertechnici/cae bestaan, databasebeheerd/st/ers, webmasters/mistress en softwareconsulenten. Wie niet weet welke beroepen bestaan, kan er ook niet van dromen.
  2. Omdat zo weinig vrouwen in de informatica actief zijn, beschikken meisjes niet over positieve rolmodellen met wie ze zich kunnen identificeren. Het grote succes van Bill Gates (Microsoft), of Steve Jobs (Apple) of Linus Torvalds (Linux) inspireert heel wat jongens, maar meisjes moeten het in de bloeiende wereld van nieuwe technologieën met heel wat minder vrouwelijke voorbeelden stellen. Weten dat er mensen zijn zoals hen die het in de informatica gemaakt hebben, is echter een belangrijke stimulans voor het zelfvertrouwen en het geloof in de eigen slaagkansen.
  3. Vooral meisjes hebben een eenzijdig beeld van "de informaticus". Voor velen is een informaticus ofwel een nerd ofwel een hacker: een asociaal, verwaarloosd persoon die "getrouwd" is met zijn computer, er dag en nacht aan gekluisterd zit, een jongen die is blijven hangen in een soort eeuwige puberteit… Dit stereotype beeld is voor jonge meisjes extra onaantrekkelijk omdat het volledig ingaat tegen het westerse beeld van vrouwelijkheid: meisjes worden vanaf hun kindertijd aangemoedigd zorg te dragen voor hun uiterlijk, sociaal te zijn, vlot contacten te leggen en vriendelijk te zijn. Begrijpelijk dus dat meisjes moeilijk warm te maken zijn voor een carrière met een imago dat haaks staat op wat er als vrouw van hen wordt verwacht.
  4. Een andere reden waarom er zo weinig vrouwen actief zijn in de informatica heeft te maken met traditionele ideeën over wat "mannelijk" en "vrouwelijk" is. Volgens een stereotype gedachtegang wordt alles wat met techniek en wetenschap te maken heeft, als iets "mannelijks" beschouwd en zouden mannen er "van nature uit" meer affiniteit en interesse voor hebben. Vrouwen die in deze interessegebieden hun kans wagen zouden het volgens dit stereotype "moeilijker hebben" en informatica "van nature uit" minder zinder zitten.
  5. Technologische beroepen hebben de reputatie veeleisend te zijn. Sommigen denken dat je een echt werkpaard moet zijn, wil je het werktempo in deze sector aankunnen. Een evenwicht tussen carrière en gezinsleven wordt hoogst onmogelijk geacht: een informaticus/ca moet extreem flexibel zijn, mag geen problemen hebben met overuren en moet leven voor zijn of haar werk. Wie dit imago voor ogen houdt en er geen onweerstaanbare drang toe voelt, zal dus niet gauw aan zo’n carrière beginnen. Zeker niet als de dagelijkse beslommeringen ervoor zorgen dat je niet eens van zo’n carrière kan dromen… Hier staan we dan met het stereotype beeld van informatici: asociaal, geobsedeerd door machines en 24 uur op 24 aan het werk...
Inleiding
 Waarom vrouwen?
 Vrouwelijke afwezigheid
 Doel van de cd-rom
 Ook voor jongens!
 Gebruikskader
Inhoud van de cd-rom
 Op reis doorheen Informatica
 Wegwijs in IT-beroepen
 Opleidingstraject
 Test & Quiz
Begeleiding online
 Technische hulp
Best view 1027x768